Přidat nabídku práce
  • Domů
  • Úřady práce
  • Vysoké školy
  • Registrace
  • Přihlásit
  •  

Flek.cz ...nabídka práce

 

Slovník pracovních pojmů

Slovník pracovních pojmů

Vyznat se dnes na pracovním trhu bývá nelehké a používání cizích nebo přejatých slov to moc neusnadňuje. Na našich stránkách můžete již najít Slovník pracovních pozic. Tady se podíváme na seznam dalších pracovních pojmů. Pokud vám zde nějaký pojem chybí, napište jej do komentáře, a my ho do seznamu zařadíme.

Assessment

Assessment je psychologická metoda, která má za úkol posoudit pracovní způsobilost jedince a jeho psychický i osobnostní potenciál. Využívá se při výběru zaměstnanců z více uchazečů. Díky této metodě bývají vybíráni i manažeři. Náš článek o assessment centru najdete zde.

Benefity

Benefity jsou zaměstnanecké výhody, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům nad rámec mzdy. Benefity mohou mít různou podobu – stravenky, jazykové či odborné kurzy, firemní elektronika, firemní auto, třináctý plat, dovolená nad zákonný nárok a podobně.

Briefing

Často se používá také český přepis slova – brífink. Jedná se většinou o informační schůzku nebo tiskovou konferenci.

Budget

Budget neboli opět v českém přepisu budžet je označení pro finanční rozpočet, a to nejčastěji státní.

Call

Telefonní hovor, výslovnost „kól“.

Coach

Běžně se užívá i český pojem se stejnou výslovností – kouč. Je to někdo, kdo vám pomáhá s osobnostním rozvojem, budováním profesní kariéry a dalšími věcmi. Není od toho, aby řešil věci za zaměstnance, nýbrž mu pomáhal, aby na vše přišel sám. Může pomáhat konkrétním zaměstnancům nebo celé firmě.

Counselling

Tento pojem bývá překládán do češtiny jako poradenství, což ale není úplně přesné. Jde o metodu, jak formovat pracovní schopnosti zaměstnanců. Je založena na vzájemném konzultování a ovlivňování se, dochází tak k formování obou účastníků, vzdělávaného i vzdělávajícího.

Coworking

Coworking (dalo by se to přeložit jako spolupráce) je forma práce povětšinou nezávislých pracovníků, kteří nejsou povinni pracovat ze stanoveného pracoviště, ale mohou svoji práci vykonávat kdekoliv. Tyto kanceláře jsou plně vybavené a pronajímání společných prostorů vychází finančně výhodněji než pronajímání vlastní kanceláře. Zde se tedy setkávají lidé z různých oborů. Coworking nabízí nejen vhodné prostředí pro práci, ale i příležitost k neformálnímu setkávání a budování společných vazeb.

Closing

Closing neboli zavírání, výraz pro uzavření smlouvy, transakce či projektu. Nejčastěji se objevuje v oblasti právních služeb.

CV

Zkratka pro latinské Curriculum Vitae, tedy životopis. V češtině se potkáte s výslovností „síví“ nebo méně formálním „sívíčko“. Vhodné je ale využívání zkratky CV.

Deal

Anglický výraz deal se dá do češtiny nejlépe přeložit jako kšeft. U nás se někdy používá i ve významu nabídka, a to z pohledu zákazníka.

Diversity Management

Diversity se do češtiny překládá jako různorodost či rozmanitost, diversity management je tedy řízení různosti či rozmanitosti. Jde o proces směřující k vytváření a prosazování pozitivního pracovního prostředí, přičemž jsou ceněny podobnosti i rozdílnosti lidí.

Dress Code

Může se stát, že v práci budete mít přikázané, co máte nosit za oblečení. Tento pojem může zahrnovat cokoliv – volné oblečení, povinnou helmu nebo formální oblečení. Povětšinou se dress codem myslí ale převážně formální slušné oblečení.

Fokus

Vychází z anglického slova focus, v překladu zaměřit se. Jde tedy o koncentrování se na danou konkrétní věc, zacílení se.

Home Office

Práce z domova. Náš článek o ní najdete zde.

HR – Human Resources

V překladu lidské zdroje. Mnohdy se tak označuje oddělení lidských zdrojů nebo pro personální oddělení. To většinou zařizuje nábor a přijímání nových zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj.

Job Sharing

Jde o sdílený úvazek využívaný zejména lidmi, kteří chtějí skloubit práci a rodinu (nebo školu). Na jedné pracovní pozici pak pracují dvě osoby, většinou na poloviční úvazek.

Leader

Leader, lídr, vůdce, aneb osoba s velkým vlivem na ostatní. Má schopnost přimět lidi, aby jej následovali. Ve firmě může zastávat pozici vedoucího.

Mentoring

Mentoring je metoda, která pomáhá formovat pracovní schopnosti. Jde o strukturovaný a dlouhodobý proces osobního vedení a podpory zejména méně zkušených zaměstnanců. Mentorovat může zkušenější kolega i mentor, pro něhož je mentoring náplní práce.

Oportunita

Výraz využívající se pro „příležitost“ vycházející z anglického opportunity. Většinou jde o obchodní příležitost.

Outplacement

Jedná se o personální poradenství pro společnosti, které propouštějí zaměstnance, a pro propouštěné zaměstnance. Jeho úkolem je podpořit tyto osoby při hledání nového zaměstnání a budování nové kariéry.

PR – Public Relations

Bývá tak často označováno oddělení, které se zabývá vztahy s veřejností. Zabývají se komunikací a dalšími aktivitami.

Rekvalifikace

Český ekvivalent tohoto pojmu je přeškolení. Je to snaha o formování pracovních schopností člověka, které jsou odlišné od těch, co umí. Má sloužit k snadnějšímu nalezení vhodného zaměstnání. Článek o rekvalifikačních kurze najdete tady.

Staffing

Rozmisťování pracovní síly organizace – formování počtu, struktury a pracovních schopností zaměstnanců organizace.

Teambuilding

Česky budování týmu. Je určen převážně pro blízké spolupracovníky, většinou probíhá formou různých her či úkolů a jeho účelem je stmelení pracovníků a jejich vzájemné poznání se.

Workshop

Vzdělávací aktivita, slouží k dalšímu vzdělávání a prohlubování znalostí. Předpokladem bývají už přinejmenším teoretické znalosti v dané oblasti, jelikož náplní je většinou praktické řešení problémů.

Autor: Alžběta Vybíralová   |   Publikováno: 10.10.2013   |   Zobrazeno: 1596x

Komentáře

Napsat vzkaz

Jméno:
E-mail:
Vzkaz:
Souhlasím Tato webová stránka používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. (Další informace)