Přidat nabídku práce
  • Domů
  • Úřady práce
  • Vysoké školy
  • Registrace
  • Přihlásit
  •  

Flek.cz ...nabídka práce

 

Založení společnosti s ručením omezeným

Založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) 2013

Založit společnost s ručením omezeným – s.r.o. je sice zdlouhavé, ale jednodušší, než založení akciové společnosti. Co všechno je potřeba a jak se dá taková věc usnadnit? Článek o založení akciové společnosti naleznete zde.

Charakteristika s.r.o.

Jedná se o kapitálovou obchodní společnost, která je v České republice nejrozšířenějším typem obchodní společnosti. Kapitálová proto, že je povinné vytvoření základního kapitálu, také funguje většinový princip rozhodování a ne všichni společníci musí být statutárním orgánem společnosti. Ve společnosti s ručením omezením je maximální počet společníků 50. Obchodní firma dané společnosti musí být označena pomocí „společnost s ručením omezeným“, „spol. s r. o.“ nebo „s.r.o.“. Za porušení svých závazků odpovídá společnost celým svým majetkem a společníci ručí stejně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Ručí i společník, který zaplatil svou část vkladu, pokud zbylí společníci část vkladu ještě nezaplatili. V okamžiku zápisu splacení všech vkladů do obchodního rejstříku zaniká ručení společníků.

Přečtěte si také:

Nový občanský zákoník - změny 2014

Jak začít podnikat

Založení akciové společnosti (a.s.)

Zákon nedovoluje společnosti s.r.o. s jedním společníkem založit další společnost s.r.o., protože by mohlo dojít k řetězovitému zakládání společností s.r.o. s jediným zakladatelem, docházelo by tak k nepřehledné situaci, která by mohla být na škodu věřitelům společnosti. S.r.o. s jediným společníkem se jakožto právní osoba nemůže stát jediným společníkem jiné s.r.o. Taktéž fyzická osoba má dovoleno být jediným společníkem nejvýše tří společností s ručením omezením.

Založení s.r.o.

Společnost s ručením omezením může být založena jednou právnickou nebo fyzickou osobou. Nejčastěji jsou zakládány s úmyslem podnikání, ale mohou být využity i k jinému účelu. Minimální výše základního kapitálu je 200 000 . Výše vkladu každého společníka je alespoň 20 000 Kč a musí být dělitelná na celé tisíce.  Společenská smlouva (pro více zakladatelů) nebo zakladatelská listina (pro jednoho zakladatele) musí být psána formou notářského zápisu, což dále prodražuje založení společnosti s ručením omezeným.

Společenská smlouva (zakladatelská listina) musí obsahovat:

- Firmu a sídlo společnosti

- Určení společníků – u právnické osoby uvedení firmy nebo názvu a u fyzické osoby jméno a bydliště

- Předmět činnosti (většinou podnikání)

- Výši základního kapitálu, výši vkladu všech společníků včetně způsobu a lhůty splacení vkladu

- Jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a také způsob, jakým jednají jménem společnosti

- Pokud se zřizuje, pak jména a bydliště členů dozorčí rady

- Určení správce vkladu

- Jiné povinné údaje vycházející z obchodního zákoníku

Splacení vkladů

Každý peněžitý vklad musí být před podáním návrhu na zápis s.r.o. splacen minimálně ze 30%, případné nepeněžité vklady (ohodnocené soudním znalcem) musí být splaceny všechny. Hodnota peněžitých a nepeněžitých vkladů v součtu je stanovena na alespoň 100 000 Kč. Společenská smlouva může způsob splácení vkladů upravovat. V případě jediného zakladatele společnosti je tento povinen zaplatit vklad v celém rozsahu (minimálně 200 000 Kč) ještě před podáním na návrh zapsání do obchodního rejstříku. Pokud se jediná fyzická nebo právnická osoba stane jediným vlastníkem společnosti až po jejím založení, je její povinností zaplatit do tří měsíců všechny peněžité vklady nebo převést část podílu na jinou společnost.

Vznik s.r.o.

Pokud je společnost s ručením omezením zakládána za podnikatelským účelem, je v této fázi třeba požádat o vydání živnostenského listu nebo jiného podnikatelského oprávnění. Po získání tohoto průkazu má společnost 90 denní lhůtu pro podání návrhu k zápisu do obchodního rejstříku. K němu je potřeba dodat: doklady o založení, o předmětu podnikání, o splacení vkladu, o sídle, o jednatelích, o členech dozorčí rady (pokud je zřízena) a doklady do sbírky listin. Ve chvíli zapsání do obchodního rejstříku vzniká společnost s ručením omezeným. Její první povinností se stává registrace u příslušného finančního úřadu. S trochou štěstí je možné zařídit vznik společnosti do dvou měsíců.

Ready-made společnost

Usnadněním celé složité procedury jak u společnosti s ručením omezením, tak u akciové společnosti je v posledních letech více se uplatňující trend ready-made společností. Jde o společnosti založené za účelem prodeje. Jsou řádně zapsané v obchodním rejstříku, mají splacený základní kapitál, nejsou zatíženy žádnými závazky ani pohledávkami a jsou ihned připraveny k prodeji a následnému podnikání. V podstatě můžete zahájit podnikání během jediného dne, na rozdíl od procedury se zakládáním společnosti. Existují agentury specializující se na zakládání a následný prodej ready-made společností. Zpravidla platí, že čím starší společnost je, tím více nabývá na hodnotě a ceně. Uzavření kupní smlouvy o převodu kupního podílu, odvolání dosavadního a jmenování nového jednatele společnosti a změnu obchodního názvu společnosti, sídla, předmětu podnikání atd. je nutné provádět u notáře. Další nabídka záleží na konkrétní agentuře.

Pokud si nechcete koupit již založenou společnost, většina agentur nabízí i založení společnosti na přání - za stanovenou částku vám založí společnost dle vašich představ a vy nemáte starosti s papírováním.

Autor: Alžběta Vybíralová   |   Publikováno: 4.7.2013   |   Zobrazeno: 5928x

Komentáře

zita pulchartoiva05.07 20:45

Dobry den, jake jsou důsledky toho, že společník nesplatil do 5 let
základní kapitál?

Admin08.07 09:48

Dobrý den,

pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, je povinen hradit 20 % úrok a po písemné výzvě, aby vklad splatil, může být nejdříve po 3 měsících vyloučen valnou hromadou společnosti a přijít tak o svůj obchodní podíl.

Kateřina Bienerová12.04 19:15

Dobrý den,

nevím, zda tento dotaz patří přímo na Vás. Chtěla jsem se zeptat, známá je OSVČ a chce od své matky koupit s.r.o - ona ho nevyužívá a ani nic s ním nedělá. Mužu se zeptat co všechno je proto zapotřebí udělat, nebo kde se mám zeptat, popřípadě kolik to stojí apd. Děkuji za radu...

Napsat vzkaz

Jméno:
E-mail:
Vzkaz:
Souhlasím Tato webová stránka používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. (Další informace)