Přidat nabídku práce
  • Domů
  • Úřady práce
  • Vysoké školy
  • Registrace
  • Přihlásit
  •  

Flek.cz ...nabídka práce

 

Založení akciové společnosti

Založení a.s., jak založit akciovou společnost

Chcete založit akciovou společnost, ale nevíte, jak začít? V tomto článku najdete vše potřebné včetně typů akciových společností a jejich charakteristik. Nebojte se podnikat a začněte ještě dnes. O založení společnosti s ručením omezeným si můžete více přečíst zde.

Akciové společnosti jsou většinou zakládány za účelem podnikání. Její jméno musí obsahovat buď „akciová společnost“, „akc. spol.“ nebo „a.s.“. Společnost může založit nejméně jedna fyzická nebo právnická osoba; pokud je zakládána jediným zakladatelem, ten sepisuje zakladatelskou listinu. V případě více zakladatelů je podepisována zakladatelská smlouva ve formě notářského zápisu. Akciová firma je založena až přijetím rozhodnutí o založení společnosti, schválením stanov společnosti a volbou orgánů společnosti, které volí valná hromada.

Přečtěte si také:

Nový občanský zákoník - změny 2014

Jak začít podnikat

Založení společnosti s ručením omezeným (s.r.o.)

Charakteristika akciové společnosti

Akciová společnost je obchodní společnost s kapitálem, který je rozdělen na stejné obchodovatelné podíly pojmenované akcie. Ty jsou kupovány a prodávány na kapitálových trzích. Každý, kdo koupí akcii či akcie, se stává podílníkem akciové společnosti neboli akcionářem. Získává tak část celkové hodnoty společnosti, hlas na valné hromadě společnosti a právo na dividendy (peněžité plnění). Akcie společnosti jsou původně vydané s určitou nominální nebo emisní hodnotou, ale obchodováním s nimi vzniká a mění se jejich tržní hodnota. Vše je určováno poptávkou a nabídkou na burze. Měněním hodnoty akcií se zároveň mění hodnota celé společnosti pro její vlastníky; tyto změny jsou často rychlé a velké. Za závazky společnosti odpovídá sama společnost, proto pro případ ztráty vytváří rezervní fond. Akcionář neručí za závazky společnosti a není povinen uhradit ztrátu společnosti.

Založení a.s. bez veřejné nabídky akcií

Dalším používaným názvem pro tento druh založení akciové společnosti je simultánní nebo jednorázové založení. V České republice je využíván obvykle tento způsob. Zakladatelé či zakladatel se dohodnou, že v určitém poměru upíší akcie na celý základní kapitál společnosti (ten je stanoven na 2 000 000 Kč). Na rozdíl od zakládání a.s. s veřejnou nabídkou akcií je při tomto způsobu společnost založena už uzavřením zakladatelské smlouvy nebo podepsáním zakladatelské listiny, ve které musí být začleněno: rozhodnutí o založení společnosti, schválení stanov a volba orgánů společnosti.

Takto založenou akciovou společnost je třeba zapsat do obchodního rejstříku. Předtím je třeba zaplatit alespoň 30% jmenovité hodnoty akcií (vklad) a úplně splacené emisní ážio. Vklad je třeba zaplatit nejdéle do jednoho roku vzniku.

Je-li akciová společnost založena za účelem podnikání, její zakladatelé nebo členové představenstva jsou povinni zažádat o vydání živnostenského listu nebo jiné oprávnění na firmu a.s. a případně prokázat schopnost vykonávat konkrétní činnost.

K návrhu na zápis akciové společnosti je potřeba: doklady o založení, doklady o předmětu podnikání, o splacení vkladu, doklady o sídle, o členech představenstva, o členech dozorčí rady a doklady do sbírky listin.

Založení a.s. s veřejnou nabídkou akcií

Jiným názvem pro tento druh založení akciové společnosti je sukcesivní založení. Tento způsob je v České republice aktuálně méně využívaný, protože jde o poměrně složitý postup. Zakladatelé musí získat zdroj financování (kapitál v minimální výši 20 000 000 Kč) od investorů vytvořením veřejné nabídky akcií vhodným způsobem, například ve sdělovacích prostředcích, převážně v denním tisku. Jedná se o veřejný návrh smlouvy. Problémem je, že obsah nabídky akcií poté nelze měnit ani v případně neúspěšnosti prodeje akcií. Po uplynutí lhůty pro upisování akcií (nesmí být kratší než dva týdny) lze uveřejnit novou nabídku, ke které se však váže sepsání nové zakladatelské listiny či její změna.

Pokud celková prodejní cena nepřesáhne částku 1 000 000 eur, není třeba zařizovat nic dalšího. Pokud ano, je potřeba s nabídkou akcií zveřejnit i prospekt cenného papíru – souhrn všech údajů nezbytných pro investory k posouzení cenného papíru neboli akcie). Musí být schválen Českou národní bankou.

Upisovatel je ten, který upsáním akcie souhlasí s tím, že se stane akcionářem – společníkem akciové společnosti. Ve chvíli podepsání v listině upisovatelů nabývá povinnosti splatit emisní kurz akcií, ze kterého vytváří akciová společnost svůj základní kapitál. Musí doplatit případné emisní ážio (rozdíl mezi emisním kursem a jmenovanou hodnotou akcií, pokud je emisní kurz vyšší než jmenovaná hodnota akcie) a alespoň 10% jmenovité hodnoty upsaných akcií, které jsou určeny zakladateli ve veřejné nabídce akcií.

Pokud je splaceno alespoň 30% jmenovité hodnoty akcií – vkladu (a případně emisní ážio), může se konat ustavující valná hromada – UVH. Zakladatelé ji musí svolat do 60 dnů ode dne, kdy bylo dosaženo účinného upsání navrhovaného základního kapitálu. Pokud se jí zúčastní alespoň upisovatelé alespoň poloviny upsaných akcií, UVH má právo se usnášet – základní funkce UVH je rozhodnout o založení společnosti, o stanovách a zvolit orgány společnosti, členy představenstva a dozorčí rady. To všechno je potřebné pro založení společnosti. Z této valné hromady musí být pořízen notářský zápis.

Ready-made společnost

Usnadněním celé složité procedury jak u společnosti s ručením omezením, tak u akciové společnosti je v posledních letech více se uplatňující trend ready-made společností. Jde o společnosti založené za účelem prodeje. Jsou řádně zapsané v obchodním rejstříku, mají splacený základní kapitál, nejsou zatíženy žádnými závazky ani pohledávkami a jsou ihned připraveny k prodeji a následnému podnikání. V podstatě můžete zahájit podnikání během jediného dne, na rozdíl od procedury se zakládáním společnosti. Existují agentury specializující se na zakládání a následný prodej ready-made společností. Zpravidla platí, že čím starší společnost je, tím více nabývá na hodnotě a ceně. Uzavření kupní smlouvy o převodu kupního podílu, odvolání dosavadního a jmenování nového jednatele společnosti a změnu obchodního názvu společnosti, sídla, předmětu podnikání atd. je nutné provádět u notáře. Další nabídka záleží na konkrétní agentuře.

Pokud si nechcete koupit již založenou společnost, většina agentur nabízí i založení společnosti na přání - za stanovenou částku vám založí společnost dle vašich představ a vy nemáte starosti s papírováním.

Autor: Alžběta Vybíralová   |   Publikováno: 27.6.2013   |   Zobrazeno: 2671x

Komentáře

zbynek fanta29.02 11:38

Také jsem kupoval ready made společnost, proto z vlastní zkušenosti doporučuju profesionální firmu, která se tím zabývá. Je to snazší a jednodušší, než sám běhat po úřadech, to je jen ztráta času.

Napsat vzkaz

Jméno:
E-mail:
Vzkaz:
Souhlasím Tato webová stránka používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. (Další informace)