Začleňování absolventů na trh práce – pravděpodobnost nezaměstnanosti

Autor: <a href="https://plus.google.com/110628485226443258361?rel=author">Jakub Dočkal</a> | 1.12.2014