Podmínky používání diskuzního fóra

1.      PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ DISKUZNÍHO FÓRA


1.1           Diskuzní fórum je určeno výhradně k hodnocení Zaměstnavatelů prostřednictvím vkládání referencí na Zaměstnavatele a reakcí na ně. Vkládat reference mohou pouze registrovaní Uživatelé. Reference se zobrazují všem Návštěvníkům.
1.2           Před zveřejněním podléhá každý příspěvek schválení Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoliv příspěvek zveřejnit, a to i bez udání důvodu.
1.3           Všechny reference jsou zveřejněny spolu se způsobem ověření identity Uživatele. Ostatní informace o Uživateli, zejména jméno, příjmení a e-mailová adresa, nejsou zveřejňovány.
1.4           Na uveřejněnou referenci může reagovat Zaměstnavatel, kterého se reference týká. Reakce na referenci se zobrazují všem Návštěvníkům.
1.5           Za obsah reference, reakce či jiných příspěvků odpovídá každý Uživatel, resp. Zaměstnavatel. Na diskuzní fórum je zakázáno umisťovat příspěvky:

které poškozují nebo jsou způsobilé poškodit dobré jméno a pověst Zaměstnavatele či Uživatele;
jejichž zveřejnění by bylo v rozporu s těmito Podmínkami, platnými právními předpisy a dobrými mravy, tj. zejména příspěvky, jež lze považovat za urážlivé, vulgární, xenofobní, hanobící rasu, národ či náboženské vyznání, a dále příspěvky erotického či pornografického charakteru;
reference či komentáře nesmí prozrazovat obchodní tajemství nebo důvěrné informace;
hodnocení musí být založeno na pravdivých informacích a zkušenostech;
obsahující texty a vyobrazení, k nimž nemá Uživatel či Zaměstnavatel náležitá autorská práva na základě vytvoření autorského díla či na základě licence;
obsahující kontaktní informace na jinou osobu nebo údaje, jež mohou být požadovány za osobní údaje;
obsahující adresy webových stránek nebo jiné reklamní informace, s výjimkou povolené inzerce.
1.6           Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit nebo znepřístupnit reference a další příspěvky, které jsou v rozporu s těmito Podmínkami. Provozovatel je dále oprávněn dle svého uvážení odstranit či znepřístupnit jakékoliv příspěvky na diskuzním fóru, a to i bez udání důvodu.
1.7           Je zakázáno vyvíjet jakoukoliv činnost vedoucí ke zvyšování věrohodnosti Uživatele nebo Zaměstnavatele prostřednictvím podvodného navyšování počtu pozitivních komentářů a hodnocení nebo k neodůvodněnému poškozování věrohodnosti ostatních Uživatelů či Zaměstnavatelů.
1.8           Provozovatel nenese odpovědnost za obsah příspěvků na diskusním fóru a za komentáře Uživatelů a Zaměstnavatelů.
1.9           Provozovatel není povinen aktivně zjišťovat, zda jsou zveřejněné reference a další příspěvky pravdivé. Pokud se Zaměstnavatel nebo Uživatel domnívá, že zveřejněním nepravdivé reference nebo jiného příspěvku došlo k poškození jeho dobrého jména nebo k jinému zásahu do práv Zaměstnavatele, má možnost obrátit se na Provozovatele se žádostí o odstranění příspěvku. Provozovatel je pro posouzení požadavku Zaměstnavatele nebo Uživatele oprávněn vyžadovat další informace. Pokud Provozovatel zjistí, že je žádost oprávněná, příspěvek dle svého uvážení odstraní.
1.10       Pokud se kterýkoliv Návštěvník domnívá, že příspěvek porušuje tyto Podmínky nebo právní předpisy, může tuto skutečnost oznámit Provozovateli prostřednictvím emailové adresy info@flek.cz
1.11       Podmínky jsou v tomto znění platné od 1.1.2017

/* Not affection functionality */