Nabídka již není aktuální

Všeobecní administrativní pracovníci - Město Vimperk

Nabídka již není aktuální

Požadovaná profese Všeobecní administrativní pracovníci
Pracovní poměr od 01.11.2017
Pracovněprávní vztah HPP
Směnnost Jednosměnný provoz
Minimální stupeň vzdělání ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Mzdové rozpětí od 16000Kč / měsíc
Poznámka Předpokládaný nástup: listopad, prosinec 2017 na dobu neurčitou, s 3 měsíční zkušební dobou
Náplň práce: přestupková řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku
dopravy a silničního hospodářství a správních řízení s touto agendou souvisejících, administrativní práce spojená s činností odboru.
Místo výkonu práce: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
pracoviště: TKB, Nad stadionem 199, 385 17 Vimperk
Platová třída: 9 - 10, podle dosaženého vzdělání
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:
Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
Za bezúhonnou podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena.

Zájemce podá písemnou přihlášku. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu uchazeče,
- datum a podpis uchazeče,
- telefonní, popř. e-mailové spojení.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
- životopis s fotografií, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, možno získat na MěÚ Vimperk ihned výstupem Czech POINTU (tel.: 388 402 236),
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Další požadavky:
Vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání s požadavkem doplnění si minimálně vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu do 12/2022, práce na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet, spisová služba), rychlá orientace v pracovní problematice, velmi dobrá znalost zákona
o provozu na pozemních komunikacích (zákon č. 361/2000 Sb.) a povědomí o zákoně
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (zákon č. 250/2016 Sb.). Schopnost samostatné práce, schopnost asertivního jednání s lidmi, časová flexibilita, ochota se dále vzdělávat a řidičské oprávnění skupiny B. Znalost správního řízení (zákon č. 500/2004 Sb.), orientace v ostatních dopravních předpisech a znalost cizích jazyků výhodou.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 10.11.2017
do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: "NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ODBOR DOPRAVY".

Podrobnější informace podá: Lenka Černá - vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
tel: 388 459 089 nebo zástupce vedoucí tel: 388 459 091

Zdeněk Ženíšek
tajemník MěÚ Vimperk
Referenční číslo 13449400753
Úřad práce Prachatice
Nabídky práce Prachatice Nabídky brigád Prachatice
Používáme cookies, abychom mohli provozovat tuto internetovou stránku a zlepšit Vaši uživatelskou spokojenost. Budete-li pokračovat beze změny nastavení, předpokládáme, že souhlasíte s ukládáním souborů cookies z internetových stránek. Více informací o použití cookies.
OK
/* Not affection functionality */