Požadovaná profese Úředníci
Pracovní poměr od 22.01.2018
Pracovněprávní vztah HPP
Směnnost Jednosměnný provoz
Minimální stupeň vzdělání ÚSV
Mzdové rozpětí od 17000Kčdo 25000Kč / měsíc
Poznámka Druh práce a místo výkonu práce: Odborný referent stavebního úřadu na úseku územního řízení a stavebního řádu. Praktický výkon práce ve správním obvodu Městského stavebního úřadu Jílové u Prahy.
1. Předpoklady dle § 4 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících :
Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

2. Předpoklady dle § 13a, zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon:
Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu - Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe splňuje fyzická osoba, která má
a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,
b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
" životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, případně doklad o zkoušce z odborné způsobilosti
" výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
" ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

Platová třída odpovídající druhu práce: V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění - 9. platová třída.
Lhůta pro podání přihlášky: do 31.10.2017 včetně
Místo a způsob podání :
Přihláška musí být podána písemně k rukám tajemníka Městského úřadu Jílové u Prahy. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul zájemce
b) datum a místo narození zájemce
c) státní příslušnost zájemce
d) místo trvalého pobytu zájemce a další kontakt (např. tel. číslo nebo e-mail)
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis zájemce
Přihláška se zasílá na adresu:
Městský úřad Jílové u Prahy, Masarykovo nám. 194, 254 01 Jílové u Prahy, nebo předá v podatelně Městského úřadu v zalepené obálce označené slovy "výběrové řízení - odborný referent SÚ".
Referenční číslo 13452460715
Pracoviště MĚSTO JÍLOVÉ U PRAHY
Jílové u Prahy (okres Praha-západ)
Masarykovo náměstí 194
Firma MĚSTO JÍLOVÉ U PRAHY
Kontaktní osoba Mgr. Zita Vymětalíková
tel.: +420 241 021 903
e-mail.: tajemnik@jilove.cz
Úřad práce pro Prahu-západ
Nabídky práce pro Prahu-západ Nabídky brigád pro Prahu-západ

Odpovědět


 
Používáme cookies, abychom mohli provozovat tuto internetovou stránku a zlepšit Vaši uživatelskou spokojenost. Budete-li pokračovat beze změny nastavení, předpokládáme, že souhlasíte s ukládáním souborů cookies z internetových stránek. Více informací o použití cookies.
OK
/* Not affection functionality */