Ostatní specialisté v oblasti účetnictví - MĚSTO ODOLENA VODA

Požadovaná profese Ostatní specialisté v oblasti účetnictví
Pracovní poměr od 1.7.2018
Pracovněprávní vztah HPP
Směnnost Jednosměnný provoz
Minimální stupeň vzdělání ÚSV
Mzdové rozpětí od 30000Kč do 35000Kč / měsíc
Poznámka Místo pracoviště:
- Odolena Voda

Prvotní kontakt:
- e-mail: eva.jackova@odolenavoda.cz

Upřesňující údaje:
Základní charakteristika vykonávané činnosti - Samostatný referent EO -účetní,
1) Vedení vybrané oblasti účetnictví města
2) Metodika a zpracování DPH
3) Metodika a zpracování PAP
4) Zpracování účetnictví hospodářské činnosti
5) Správa daní
6) Správa pohledávek
7) Výkaznictví
8) Kontrolní činnost

- Předpoklady pro výkon funkce podle § 4 odst. 1) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
o fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
o občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk
o způsobilost k právním úkonům
o bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný v nedbalosti a jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena).
Požadavky na uchazeče:
o úplné středoškolské vzdělání, vzdělání ekonomického směru výhodou
o znalost příslušných právních předpisů
o schopnost týmové práce, schopnost samostatného řešení problémů, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném a mluveném projevu), administrativní dovednosti, psychická odolnost, přesnost, spolehlivost, zdvořilost
o velmi dobrá znalost práce s PC (MS Office - podmínkou, IS VERA - výhodou)
o praxe výkonu práce ve veřejné správě výhodou
o zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou

Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
o jméno, příjmení a titul uchazeče
o datum a místo narození uchazeče
o státní příslušnost uchazeče
o místo trvalého pobytu uchazeče
o číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
o kontaktní spojení
o datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připojí:
o strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
o výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží cizí státní příslušník bezúhonnost čestným prohlášením
o úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
o motivační dopis

Písemné musí být doručeny nejpozději do 19. 6. 2018 do 11,00 hodin do podatelny Městského úřadu Odolena Voda, Dolní náměstí 24, 250 70 Odolena Voda v obálce označené "Výběrové řízení - referent EO - neotvírat" s uvedením jména a adresy uchazeče a uvedením adresáta.
Referenční číslo 14587680718
Pracoviště Město Odolena Voda
Odolena Voda (okres Praha-východ)
Dolní náměstí 14
Firma MĚSTO ODOLENA VODA
Kontaktní osoba Eva Jacková
tel.: +420 283 116 437
eva.jackova@odolenavoda.cz
Úřad práce pro Prahu-východ
Nabídky brigád pro Prahu-východ Nabídky práce pro Prahu-východ

 
Používáme cookies, abychom mohli provozovat tuto internetovou stránku a zlepšit Vaši uživatelskou spokojenost. Budete-li pokračovat beze změny nastavení, předpokládáme, že souhlasíte s ukládáním souborů cookies z internetových stránek. Více informací o použití cookies.
OK