Specifikace XML importu

Příklad pro nabídky práce

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<jobs>
  <item>
   <id>123456</id>
   <name>Název nabídky</name>
   <description>Popis pozice . . . </description>
   <country>1</country>
   <alllocality>0</alllocality>
   <city>Praha</city>
   <address>Mánesova 587/14</address>
   <profession>28</profession>
   <education>13</education>
   <wage>21000</wage>
   <contracttype>6</contracttype>
   <spectype>14</spectype>
   <displayfrom>2012-01-01</displayfrom>
   <displayto>2012-12-31</displayto>
  </item>
</jobs>

Příklad pro nabídky brigád

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<sjobs>
  <item>
   <id>123456</id>
   <name>Název nabídky</name>
   <description>Popis pozice . . . </description>
   <country>1</country>
   <alllocality>0</alllocality>
   <city>Praha</city>
   <address>Mánesova 587/14</address>
   <profession>122</profession>
   <profession>125</profession>
   <profession>110</profession>
   <type>2</type>
   <duration>7</duration>
   <wagefrom>65</wagefrom>
   <wageto>75</wageto>
   <contracttype>2</contracttype>
   <contracttype>3</contracttype>
   <displayfrom>2012-01-01</displayfrom>
   <displayto>2012-12-31</displayto>
  </item>
</sjobs>
id povinné Unikátní identifikátor nabídky
name povinné Název nabídky
description povinné Detailní popis nabídky
country povinné Id země, seznam id
alllocality povinné, pokud je země = 1 (ČR)
v ostatních případech se neuvádí
Obsahuje hodnotu '1' je nabídka platná pro celou ČR,
jinak obsahuje hodnotu '0'
city povinné, pokud je země = 1 (ČR) a alllocality = 0
v ostatních případech se neuvádí
Město výkonu práce/brigády
address volitelné Upřesňující adresa výkonu práce/brigády
contactemail volitelné Kontaktní e-mail (není-li uveden, automaticky se doplní údaje zadané při registraci)
contactphone volitelné
(musí být uveden element contactemail jinak se ignoruje)
Kontaktní telefon
contactname volitelné
(musí být uveden element contactemail jinak se ignoruje)
Jméno kontaktní osoby
contactcompany volitelné
(musí být uveden element contactemail jinak se ignoruje)
Název kontaktní firmy
professions povinné, může být vícenásobné Id profese do které nabídka patří
seznam profesí pro nabídky práce
seznam profesí pro nabídky brigád
contracttype volitelné, může být vícenásobné Id typu smluvního vztahu
seznam smluvních vztahů pro nabídky práce
seznam smluvních vztahů pro nabídky brigád
education volitelné pro nabídky práce
pro brigády se neuvádí
Id požadovaného minimálního vzdělání
seznam id vzdělání
wage volitelné pro nabídky práce
pro brigády se neuvádí
Hrubá mzda za měsíc (celočíselná hodnota)
spectype volitelné pro nabídky práce, může být vícenásobné
pro brigády se neuvádí
Id speciální kategorie (např. "pro absolventy","na doma",...)
seznam id
type volitelné pro nabídky brigád
pro nabídky práce se neuvádí
Id typu brigády ("manuální","administrativní","odborná")
seznam id
duration volitelné pro nabídky brigád
pro nabídky práce se neuvádí
Id doby brigády (např. "Sezónní","Jednorázové",...)
seznam id
wagefrom volitelné pro nabídky brigád
pro nabídky práce se neuvádí
Mzda v Kč/hod. (od)
wageto volitelné pro nabídky brigád
pro nabídky práce se neuvádí
Mzda v Kč/hod. (do)
displayfrom povinné Interval zveřejnění inzerátu (od) ve formátu YYYY-MM-DD
displayto povinné Interval zveřejnění inzerátu (do) ve formátu YYYY-MM-DD

Váš import je nutné vytvářet v kódování utf-8. Taktéž veškeré výše uvedené soubory jsou vytvořeny v kódování utf-8.

Tipy

Test importu
Vámi vytvořený XML soubor si mužete otestovat na: http://flek.cz/importtester.php.

Zneaktivnění nabídky
Zneaktivnit nabídku lze provést úpravou hodnoty elementu 'displayto' na již expirované datum (např. včerejší).

Element id
nemusi obsahovat unikatni mezi nabídkama brigád a parcí

Import s nabídkami brigád a prací v jednom souboru
Import nabídek prací a brigád lze sloučit do jednoho souboru:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<jobs>
  <item>
  ...
</jobs>
<sjobs>
  <item>
  ...
</sjobs>