Přidat nabídku práce
 • Domů
 • Úřady práce
 • Vysoké školy
 • Registrace
 • Přihlásit
 •  

Flek.cz ...nabídka práce

 

Podmínky

Podmínky zveřejnění nabídky práce nebo brigády na portálu Flek.cz

 1. Krátkodobé brigády i nabídky práce mají možnost na webových stránkách zveřejňovat fyzické osoby (podnikatelé), právnické osoby i soukromé fyzické osoby (nepodnikatelé), a to bez podmínky registrace na portálu provozovatele.

 2. Provozovatel portálu si vyhrazuje právo upravit nabídku práce tak, aby byla v souladu se zvyklostmi a užívanými postupy pro vyplnění formulářů a aby odpovídala formě, jaká je pro zveřejňování nabídek na portálu užívána.

 3. Zadavatel má povinnost nezveřejňovat, a provozovatel portálu si zároveň vyhrazuje právo nezveřejnit:

  1. informace, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, etickými normami a dobrými mravy, nebo které obsahují vulgární nebo urážlivé výrazy, sexuální výrazy, propagují rasismus, fašismus nebo jiné hnutí směřující k potlačování základních práv a svobod občanů, vyzývají k používání násilí nebo podporovat rasovou, třídní, náboženskou či jinou společenskou nesnášenlivost.

  2. nabídky práce/brigád, ve kterých klient podmiňuje zprostředkování práce platbou manipulačního nebo jiného poplatku, případně nabídky typu MLM (multilevel marketingu) nebo podomního prodeje,

  3. nabídku, která obsahuje několik nabídek v rámci jednoho formuláře s výjimkou několika nabídek práce z jedné pracovní oblasti,

  4. neúplné (nedostatečně informativní), zavádějící nebo nepravdivé údaje v nabídkách,

  5. nabídky jejichž název nevypovídá o tom, co je předmětem práce (např. přivyýdělek, práce v zahraničí, brigáda pro všechny, senza brigáda,...)
  6. nabídky, které mají charakter reklamy nebo propagace v jakékoli formě,

  7. nabídku erotického charakteru, seznamovacích služeb, erotické masáže, erotického focení nebo natáčení nebo nabídku, která vzbuzuje podezření, že se může jednat o tento nebo podobný typ práce,

  8. nabídku, která vzbuzuje podezření, že se jedná o podvod, nebo která působí nevěrohodně (platí zejména pro nabídky práce na doma),

  9. duplicitní nabídky zadané jedním objednavatelem, které už byly uveřejněny v průběhu předcházejících 30 dnů,

  10. nabídky zveřejňované duplicitně mezi brigádami i mezi nabídkami prací,

  11. stejné nabídky zveřejňované pro více než 3 různé lokality,

  12. nabídky, které provozovatel portálu uzná z objektivních důvodů za nevhodné pro zveřejnění.

 1. Provozovatel portálu nenese odpovědnost za údaje a fotografie poskytnuté zadavateli nabídek, taktéž nezodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv zadavatele.

 2. Provozovatel nezodpovídá za správnost a úplnost informací uvedených na portálu a neposkytuje žádnou záruku při používání takových informací na příslušný účel.

 3. Provozovatel není odpovědný za jakékoli přímé či nepřímé škody způsobené zveřejněním nabídek práce či brigád.

 4. Provozovatel nezodpovídá za škodu, která může uživateli nebo třetím osobám vzniknout používáním portálu, včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat.

 5. V případě jakéhokoli útoku na server provozovatel nenese odpovědnost za data uložená na portálu.

 6. Provozovatel portálu si vyhrazuje právo, kdykoliv tyto podmínky bez upozornění změnit. Zadavatel je tak povinnen se s nimi sám seznámit a jejich změny sledovat.

 

Pravidla registrace na portálu Flek.cz

 1. Při registraci je zájemce povinen uvést reálnou e-mailovou adresu, na níž přijímá elektronickou poštu.

 2. Uživatel má právo pouze na jednu registraci - účet. Ostatní vytvořené účty mu mohou být bez upozornění odstraněny.

 3. Registrovaným uživatelem se může stát každý, kdo souhlasí s uvedenými podmínkami.

 4. Uživatel se zavazuje nevyužívat tento portál ke komerčním účelům, nespamovat, atd...

 5. Registrací uživatel souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o platné ochraně osobních údajů. Uživatel dále uděluje souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze provozovatele a se zasíláním informací o akcích provozovatele.

 6. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatelů nebudou předávány žádné třetí osobě. Výjimku tvoří pouze data, která zadavatel sám zveřejní v rámci nabídky práce a/nebo brigády.

 7. Uživatel je seznámen s tím, že informace, které mu budou posílány na jím uvedený e-mailový účet, mohou mít povahu obchodního sdělení a pro tyto účely uživatel udílí provozovateli ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, s takovýmto postupem souhlas.

 8. Registrací uživatel souhlasí s občasným zasíláním reklamních sdělení.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto podmínek. 

Souhlasím Tato webová stránka používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. (Další informace)