Přidat nabídku práce
  • Domů
  • Úřady práce
  • Vysoké školy
  • Registrace
  • Přihlásit
  •  

Flek.cz ...nabídka práce

 

Jak napsat motivační dopis + ukázky

Motivační dopis, ukázky a vzor ke stažení

Motivační neboli průvodní dopis (používají se oba výrazy) je důležitým prvkem v rozhodování se vašeho potencionálního zaměstnavatele, zda vás přijme, či zda si alespoň přečte váš životopis. Proto je nutné věnovat mu dostatečnou pozornost. V tomto článku jsme se již motivačními dopisy zabývali, zde probereme víc konkrétních příkladů.

Je dobré dopředu si rozmyslet, co všechno chcete v motivačním dopisu zmínit. Celkový dojem z dopisu by měl být pozitivní a personalista by měl rozeznat váš zájem o danou pozici. Pamatujte na to, že motivační dopis je jeho první kontakt s vámi a na základě dojmu z něj vás pozve nebo nepozve na pohovor.

Přečtěte si také:

Jak se připravit na pracovní pohovor

Strukturovaný životopis krok po kroku + vzor

Jak napsat motivační dopis pro absolventy

Rady pro začátek

Na každou pozici pište originální motivační dopis, protože každý zaměstnavatel chce vědět něco jiného a vám se tak zvýší šance na úspěch.

V motivačním dopise používejte stejný druh a velikost písma, jakou používáte v životopise. Nevhodná jsou ozdobná nebo komiksová písma.

Není podstatné psát do motivačního dopisu vše, co už máte v životopise, ale naopak zmínit nejdůležitější věci vhodné pro pozici, o kterou se ucházíte.

Maximální délka motivačního dopisu je jedna A4. Delší znamená, že jste tam napsali zbytečně mnoho informací a ještě se nějaké dají promazat. Kratší motivační dopis ničemu nevadí, ale ujistěte se, že jste uvedli všechny potřebné náležitosti.

Posíláte-li průvodní dopis e-mailem, napište jej přímo do těla e-mailu. Můžete jej přiložit i jako přílohu, ale není to nutné.

Oslovení

Několik slov, kterými uvádíte svůj dopis. Je důležité, aby ani v nejmenším nemohlo působit urážlivě. Nejlepší je, pokud víte, kdo konkrétně bude váš motivační dopis číst. V takovém případě uveďte jeho jméno. Přívlastkem „vážený“ nic nezkazíte. Tvar jména by měl být uváděn v 5. pádě, ačkoli to mnohdy může vypadat komicky. Je možné uvádět titul či významnou pozici dané osoby. Většinou se neuvádí bakalářský titul.

Vážený pane Kýto, …

Vážená paní Nováková, …

Vážený pane docente Borůvko, …

Vážená paní inženýrko Sadová, …

V případě, že neznáte jméno čtenáře vašeho průvodního dopisu, je třeba vypomoci si neutrálně. Oslovení ženy vždy předchází oslovení muže.

Vážená paní, vážený pane, …

Dobrý den, …

Další větu začínejte vždy až na dalším řádku, možné je také jeden řádek vynechat.

Reakce na nabídku

V první větě je vaším úkolem uvést čtenáře do obrazu. Musí se dozvědět, proč mu vlastně píšete, respektive na jakou pracovní pozici se hlásíte a odkud o ní víte. Je vhodné uvést přesný název pozice, na kterou se hlásíte.

...reaguji na vaši nabídku práce zahradníka zveřejněnou dne 5. 6. 2013 na serveru www.flek.cz.

...zajímám se o pracovní pozici recepční, kterou nabízíte na svých webových stránkách.

...na základě inzerátu uveřejněného v novinách Work dne 28. 5. 2013 bych chtěla požádat o přijetí na místo zdravotní sestry.

Bohužel se může stát, že nevíte, o jakou práci se ucházíte, protože se to personální agentura snaží skrýt, aby nebylo možné ji obejít a se zaměstnavatelem se domluvit osobně. V tom případě se zeptejte na více informací.

...odpovídám na váš inzerát na serveru flek.cz zveřejněný 30. 5. 2013. Prosím o více informací o pracovní pozici, kterou nabízíte.

S další větou pokračujte ve stejném odstavci.

Proč na nabídku reagujete

V této části je vaším úkolem vyjádřit v podstatě to hlavní, motivaci. Vaše motivace by měla být pozitivně nahlížena zaměstnavatelem, proto se ji tak snažte podat. Opravdu není dobré psát, že chcete pracovat, protože potřebujete peníze.

Po posouzení uvedených požadavků na danou pozici se domnívám, že bych mohla být vhodnou kandidátkou.

Jak můžete vidět v přiloženém životopise, splňuji všechny uvedené požadavky na Vámi nabízenou pozici.

Vaše nabídka mne oslovila, jelikož se jedná o stabilní a věhlasnou společnost.

Rád bych si vyzkoušel telefonní prodej, protože mě velmi baví komunikovat s lidmi.

Můžete zároveň uvést, že máte dlouholetou praxi vhodnou pro danou pozici. Je vhodné též napsat, že jste s poslední prací skončili z pochopitelného důvodu – mateřská dovolená, stěhování sídla firmy, rozpad firmy (ne vaší vinou) a že máte o podobnou práci pořád zájem. Není důležité vypisovat, kde všude jste pracovali, protože to se může zaměstnavatel dočíst v životopise.

Pracoval jsem jako stavař 5 let a rád bych pracoval na stejné pozici dále i po přestěhování se do Brna. Jsem tedy ideálním kandidátem na Vámi nabízenou pozici.

Již jsem jako účetní pracovala a nadřízený byl s mou prací velmi spokojen. Sídlo firmy se však přesouvá do Prahy a já bych chtěla v Českých Budějovicích najít podobnou pozici.

Práci v překladatelské firmě jsem ukončila z důvodu mateřské dovolené, za tu dobu však ona firma zkrachovala. Ráda bych v překladatelství dále pokračovala.

Pokud nemáte žádnou pozitivní motivaci, můžete uvést i tu negativní. Zaměstnavatel toho ale může využít a při jednání s vámi vám nabídnout nižší plat, protože ví, že nemáte moc na výběr.

Devět let jsem pracoval v továrně na šicí stroje, ale kvůli svému zhoršujícímu se zraku v tom nemůžu dále pokračovat.

Na pozici uklízečky jsem dojížděla do vzdáleného města a neměla jsem mnoho času na děti. Byla bych vděčná za pracovní nabídku přímo zde v Tachově.

Reakci na nabídku a motivaci je vhodné psát do jednoho odstavce. Obojí dohromady by mělo mít maximální délku 4 věty.

Vypíchnutí důležitých vlastností

Jde o představení sama sebe v několika nejdůležitějších bodech. Přečtěte si znova nabídku, na kterou reagujete, a do průvodního dopisu napište vlastnosti a schopnosti, které po zaměstnanci požadují a kterými alespoň trochu oplýváte. Pokud to jde, je lepší používat synonyma.

Mám velmi dobré programátorské schopnosti rozvíjené už od 15 let a jsem ochotný dále se učit nové věci.

Jsem velmi komunikačně zdatná a plynně mluvím anglicky a německy, což je důležité při komunikaci s vaší zahraniční klientelou.

Uplatnit se dají významnější projekty, na kterých jste klidně i jen spolupracovali. Je to něco, co zaujme, a přesně to vy chcete. Záleží ale na pozici, pokud nemáte přímou zkušenost s danými požadavky, můžete uvést zkušenosti související.

Bohaté zkušenosti, které s architekturou mám, může potvrdit nákupní centrum Chodov, které jsem pomáhal projektovat.

Nemám zkušenost přímo s pozicí kuchařky, ale pracovala jsem ve stánku rychlého občerstvení, kde jsem veškerá jídla připravovala sama.

Tuto část můžete rozvinout více a informovat zaměstnavatele o tom, co jste v bývalé práci dělali. Udělejte to tak ale pouze v případě, že se to týká potencionálního zaměstnání. Ostatní informace by byly jen vatou v celém textu a nijak by vám nepomohly, spíše naopak.

Dočasné rozloučení se a poděkování

Rozloučit se musíte, ale nejlépe tak, aby ono rozloučení bylo otevřené. Chcete se přeci dostat na pohovor, tudíž se s personalistou setkat.

Pokud Vás můj životopis zaujme, ráda se dostavím na osobní pohovor.

Těším se na případnou spolupráci.

Pokud byste potřebovali více informací, bez problémů mne kontaktujte na uvedeném telefonu nebo e-mailové adrese.

Ráda bych se dozvěděla více informací o této pozici osobně.

Další možností je poděkovat za čas strávený nad vaším dopisem a životopisem.

Děkuji Vám za čas strávený posuzováním mé žádosti.

Pokud jste doteď v motivačním dopise nezmiňovali váš životopis, je vhodné to udělat teď.

V příloze Vám zasílám svůj životopis.

K dopisu je přiložen i můj životopis.

Rozloučení se a případné poděkování by mělo být součástí jednoho odstavce. Pořádně si tuto část přečtěte, aby se vám neopakovaly věty podle významu.

Pozdrav a podpis

Pozdrav napište na jeden řádek, podpis na druhý. Pokud děláte volné řádky mezi odstavci, udělejte volný řádek i mezi pozdravem a podpisem. Můžete uvést váš vysokoškolský titul, pokud se vztahuje k dané pracovní pozici. Jestliže posíláte motivační dopis poštou, váš podpis musí být psaný rukou.

S pozdravem

Evženie Nádherná

 

S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Ignác Vopletal

 

Na shledanou se těší

Bc. Květoslav Splašený

Kontakt

Kontakt na vás by měl zahrnovat bydliště, e-mail a telefonní kontakt. Bydliště zabere dva řádky (ulice + číslo popisné a směrovací číslo + město), e-mail a telefon napište na jeden řádek. Většinou se kontakty píší hned pod vaše jméno – podpis.

U tří domečků 3

900 00 Slámovice

987 654 321

eulalie57@slamovice.cz

 

Zapadlá 17

111 00 Horní Dolní

tel.: 123 456 789

e-mail: gustav.bolavy@tvujemail.net

Datum

Aktuální datum (ze dne, kdy motivační dopis odesíláte, ať už poštou nebo e-mailem) může být napsáno na konci motivačního dopisu i na začátku. Pokud ho napíšete na začátku, je vhodné jej zarovnat doprava. Často se uvádí i město, ve kterém motivační dopis píšete.

V Praze, dne 4. 6. 2013

Kontrola

Jestliže jste dopsali váš motivační dopis, rozhodně ho ještě neodesílejte. Počkejte s kliknutím na „Odeslat“ i se zalepováním obálky a celý dopis si znovu pořádně přečtěte. Ne jednou, ale minimálně dvakrát. Zkontrolujte, zda jste napsali všechny požadované záležitosti (je možné, že konkrétní zaměstnavatel bude mít konkrétní požadavky) a zda se ve větách neopakujete významem. Z tohoto ohledu je méně někdy více – zaměstnavatel nepotřebuje slyšet čtyřikrát, jak jste úžasní, stačí mu to jednou. Pečlivě překontrolujte také opakující se slova. Neměla by být rozhodně v jedné větě a ani ve dvou větách za sebou většinou nejsou vhodná. Pokud si nejste jistí svým pravopisem, požádejte šikovného známého, ať vám dopis překontroluje. Přeci jen jde o vaši budoucí práci.

Vzor motivačního dopisu naleznete zde. Další informace o psaní motivačního dopisu pak zde.

Závěr

Bohužel každý zaměstnavatel má jiné představy o svém budoucím zaměstnavateli, a tak je prostě možné, že svým motivačním dopisem nezaujmete a personalista si nepřečte ani váš životopis. Nezoufejte, napište další a další, rozešlete jich co nejvíce. Obětujete několik minut času a možná získáte práci, která vám vydrží do konce života.

A když je konec dobrý a vy jste pozvaní na pracovní pohovor? Mohl by se vám hodit tento článek.

Hodně štěstí!

Autor: Alžběta Vybíralová   |   Publikováno: 10.6.2013   |   Zobrazeno: 105364x

Komentáře

josef novotny08.01 16:30

Dobrý den mam zajem o brigadu na 16.1 bydlim kousek od prahy spíš jsem na telefonu než na mejl děkuji novotný

Petra Knoppova03.08 16:01

Dobry den chtela jsem se zeptat v ktere oblasti se prodejna nachazi dekuji za odpoved

Marek15.10 19:18

Dobry večer sem vyučen SOU - Opravář Polnohospodárskych stroju a Automechanik automobilu. Po ukončení skoly sem pracoval na Polnohospodárském drustve v Čachticiach a Podolí- Ako mechanik veškerich stroju na drustve po skrachovaní drustva sem šel pracovat na ČSAD -Nove Mesto Nad Váhom ako mechanik Autobusu druh- Karosa. Další Zamestání bylo .Toyota,Peugot,Citroen,Automobile Kolín Cz Mechanik Operátor na lince pro vyrobu Automobilu,

Marek15.10 19:19

Dobry večer sem vyučen SOU - Opravář Polnohospodárskych stroju a Automechanik automobilu. Po ukončení skoly sem pracoval na Polnohospodárském drustve v Čachticiach a Podolí- Ako mechanik veškerich stroju na drustve po skrachovaní drustva sem šel pracovat na ČSAD -Nove Mesto Nad Váhom ako mechanik Autobusu druh- Karosa. Další Zamestání bylo .Toyota,Peugot,Citroen,Automobile Kolín Cz Mechanik Operátor na lince pro vyrobu Automobilu,

Napsat vzkaz

Jméno:
E-mail:
Vzkaz:
Souhlasím Tato webová stránka používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. (Další informace)