Přidat nabídku práce
  • Domů
  • Úřady práce
  • Vysoké školy
  • Registrace
  • Přihlásit
  •  

Flek.cz ...nabídka práce

 

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo je zvláštním druhem smlouvy. Její přesný popis a pracovně-právní vztahy najdete rozepsané v Obchodním zákoníku. My se zde podíváme na stručný popis této smlouvy.

K čemu zavazuje smlouva o dílo?

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení určitého díla a současně se objednatel zavazuje k zaplacení plné ceny za jeho provedení. Dílo může být zhotovení určité věci, montáž věci, její údržba, provedení opravy nebo úpravy věci nebo úprava stavby či její části. Často to bývají díla vyhotovená z kreativní činnosti (například obraz, socha, kniha) či naopak vyhotovená stavba (dům, altánek na zahradě).

Zhotovitel má povinnost provést dílo na svůj náklad ve sjednané době. Ačkoli může k provedení díla pověřit jinou osobu, v případě jakýchkoli problému nese zodpovědnost on, jako by dílo sám prováděl.

Objednatel zase nese nebezpečí škody na věcech, které opatřil k provedení díla. Také zůstává jejich vlastníkem až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí konkrétního díla.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou ve smlouvě nebo určenou jiným způsobem stanoveným ve smlouvě.

Přečtěte si také:

Dohoda o provedení práce a o pracovní činnosti

Zaměstnání malého rozsahu

Jak začít podnikat

Nutný obsah smlouvy o dílo

Ve smlouvě o dílo se musí nacházet převážně tyto náležitosti: určení stran (tj. objednatele a zhotovitele), označení předmětu díla a jeho rozsah, cenu za provedení díla stanovenou odhadem nebo rozpočtem či pevně stanovenou, termín pro zhotovení. Všechny tyto náležitosti vám velmi pomohou při řešení případných sporů ohledně kvality práce, dodržování časového harmonogramu či neplacení.

Zdanění vyplacené odměny

Při využívání smlouvy o dílo je třeba nezapomenout na správné placení daní. Zatímco povinnost objednatele je pouze vyplacení stanovené odměny, povinnost zhotovitele zahrnuje zdanění odměny za uplynulý rok, a to pomocí podání každoročního daňového přiznání.

Pokud však součet příjmů plynoucích ze smlouvy o dílo nebude za kalendářní rok vyšší než 20 000 Kč, není nutné příjmy danit. Do této částky se tedy příjem nedaní, je označen za tzv. příležitostnou činnost.

Proč se používá?

V rámci smlouvy vykonává zhotovitel tzv. závislou činnost, kdy je plně podřízen pokynům objednatele. Je využívána jako jednorázová smlouva na konkrétní věc, většinou se počítá s tím, že s jednou osobou uzavřete pouze jednu takovou smlouvu.

Autor: Alžběta Vybíralová   |   Publikováno: 31.10.2013   |   Zobrazeno: 4132x

Komentáře

Napsat vzkaz

Jméno:
E-mail:
Vzkaz:
Souhlasím Tato webová stránka používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. (Další informace)