Přidat nabídku práce
  • Domů
  • Úřady práce
  • Vysoké školy
  • Registrace
  • Přihlásit
  •  

Flek.cz ...nabídka práce

 

Práce přesčas - jaká práva má váš zaměstnavatel a jaká vy?

Práce přesčas 2013 dle nového zákoníku práce

Zaměstnavatel má právo nařídit určité množství přesčasových hodin svým zaměstnancům, pokud je to potřeba z provozních důvodů. Víte, jak dlouho můžete pracovat přesčas, jaké máte povinnosti a jaká práva?

Podmínky

Ze zákona má zaměstnavatel právo nařídit přesčas ve výjimečných případech, a to převážně z provozních důvodů. Bohužel není stanoveno, co jsou tyto výjimečné případy, a tak si mnoho zaměstnavatelů leckdy dělá, co chce, a nařizuje přesčasy i bez větších důvodů. Vykonávání přesčasů může iniciovat i zaměstnanec, většinou z důvodu vyššího ohodnocení za tyto odpracované hodiny.

Jako práce přesčas není započítávána práce konaná nad stanovenou týdenní pracovní dobu, pokud si takto zaměstnanec napracovává zaměstnavatelem schválené volno. Přesčas by neměl být běžnou záležitostí pracovního života zaměstnance. Za vykonávání práce přesčas není považováno svévolné zdržování se na pracovišti a výkon práce před skončením nebo zahájením pracovní směny bez příkazu nebo souhlasu zaměstnavatele.

Vykonávání přesčasů iniciované zaměstnancem nemusí být zaměstnavatelem odsouhlaseno písemně ani ústně, může se objevit v podobě mlčky akceptovaného jednání zaměstnanců. V takovém případě se ale může stát, že budete-li vyžadovat zpětně vyšší platové ohodnocení či náhradní volno za své přesčasy, zaměstnavatel může říci, že o nich nevěděl či že nebyly nutné. Pokud se o vykonávaných přesčasech zaměstnavatel dozví a nepřeje si, aby je zaměstnanec dále vykonával, je povinen mu tuto činnost zakázat.

Přečtěte si také:

Příplatky ke mzdě a jejich sčítání

Výpočet čisté a minimální mzdy

Kdy máte nárok na odstupné a jak bude vysoké?

Proplácení

Zaměstnavatel je povinen uhradit zaměstnanci o 25% vyšší průměrnou hodinovou mzdu za každou hodinu práce, nebo mu poskytnout do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce přesčas či v jinak dohodnuté době náhradní volno o délce odpracovaného přesčasu. Přesčasy kompenzované náhradním volnem nejsou ohodnocené vyšším platem. Přesčas může být nařízen i v době nepřetržitého odpočinku v týdnu (nařízen jako 38 hodin týdně v kuse pro většinu zaměstnanců, 48 pro mladistvé, v dalších speciálních případech naleznete více zde) a je ohodnocen příplatkem v podobě 50% průměrného hodinového výdělku.

Limity

Prvním limitem pro vykonávání přesčasů jsou přesčasy, které vám může nařídit zaměstnavatel. Jedná se o maximálně 8 hodin v jednotlivých týdnech a součet 150 hodin v celém roce. Je tedy nelegální pracovat dva osmihodinové zaměstnavatelem nařízené přesčasy o jednom víkendu, i kdybyste už žádný přesčas za celý rok neměli.

Je možné se přes tento limit dostat, a to se souhlasem zaměstnance. V tomto případě se limit mění na 8 hodin v průměru za týden, počítáno na celý kalendářní rok a to i na dobu, kdy zaměstnanec není v práci – je například nemocný nebo má dovolenou. Období s takovým průměrem může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Toto období lze prodloužit na 52 týdnů pomocí kolektivní smlouvy. Po dohodě obou zúčastněných stran lze tedy odpracovat 416 hodin přesčasů na rok – 150 nařízených (či dohodnutých) a 266 se souhlasem zaměstnance. Také do tohoto limitu se nepočítají hodiny přesčasu, za které bylo poskytnuto náhradní volno. Speciální podmínky platí pro přesčasové práce ve zdravotnictví.

Co zaměstnavatel může a musí

- Může nařídit práci přesčas z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku v týdnu nebo nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami.

- Může nařídit zaměstnanci práci přesčas s maximálním počtem hodin 150 za rok a 8 hodin v každém týdnu. Pro přesažení tohoto limitu se musí domluvit se zaměstnancem.

- Musí připlatit zaměstnanci za práci přesčas 25% průměrného výdělku navíc nebo mu kompenzovat odpracovaný přesčas náhradním volnem, které je povinen poskytnout v době do tří kalendářních měsíců od výkonu přesčasu či v době jinak dohodnuté se zaměstnancem.

- Pokud neposkytl volno do této stanovené doby, je nucen vyplatit příplatek za přesčas zaměstnanci zpětně.

Práce přesčas a státní svátek

Nařídit práci přesčas při státním svátku (nebo ve dnech pracovního klidu) pouze ve výjimečných případech nebo se souhlasem zaměstnance. Jde o:

- naléhavé opravné práce

- nakládací a vykládací práce

- inventurní a závěrkové práce

- práce konané v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který se nedostavil na směnu

- při živelných událostech a v jiných obdobných mimořádných případech

- práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva

- práce v dopravě

- krmení a ošetřování zvířat

- práce v nepřetržitém provozu

- práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele

To, co pro vás znamená nepřetržitý odpočinek v týdnu, by mělo být jasně stanoveno zaměstnavatelem. Například jestliže účetní pracuje ve všední dny a o víkendu má volno, nepřetržitý odpočinek v týdnu je pro ni sobota a neděle. S tímto časem se počítá stejně jako se státním svátkem.

Příplatky poskytované z různých důvodů se sčítají. Za práci přesčas máte nárok minimálně na 25% mzdy navíc, není-li ve smlouvě uvedeno jinak, tzn. více, nebo na náhradní placené volno v délce odpracovaného přesčasu. Za práci při státním svátku nebo nepřetržitém odpočinku v týdnu máte nárok na další příplatek ve výši 100% vaší průměrné mzdy.

Pokud tedy běžně pracujete od pondělí do pátku osm hodin denně, na čtvrtek připadne svátek a vy pracujete dvě hodiny přesčas, tj. 10 hodin, náleží vám mzda 100% za běžně odpracovaný den 8 hodin, 25% příplatek z průměrné mzdy za přesčas 2 hodiny a dalších 100% mzdy za odpracovaných 10 hodin, protože se jedná o svátek. Celkový plat za tento den bude 200% mzdy za prvních 8 hodin a 225% mzdy za další dvě hodiny (přesčas).

Může se stát, že vám zaměstnavatel po právu nařídí přesčas v sobotu, která bude zároveň státním svátkem. V práci strávíte 4 hodiny a protože se nejedná o váš běžný pracovní den, jedná se automaticky o přesčas, navíc jde o práci v nepřetržitém odpočinku v týdnu, proto je příplatek 50%. Protože jde i o státní svátek, celková suma bude 100% + 50% + 100% = 250% vašeho průměrného platu.

Zaměstnancům běžně pracujícím o víkendu náleží dle zákona příplatek 10% za práci v sobotu a v neděli. Sumy se opět sčítají, takže dělník běžně pracující v sobotu, který pracuje osm hodin a na sobotu připadne státní svátek, získává: 100% (běžná mzda) + 100% (práce ve státní svátek) + 10% (za práci v sobotu) = 210%.

Sčítají se vždy všechny příplatky za nestandardní práci - práce přesčas, práce ve státní svátek, práce v nepřetržitém odpočinku v týdnu, práce v sobotu a v neděli, práce v nočních hodinách, práce ve ztíženém pracovním prostředí.

Způsob obcházení přesčasů

Pro zaměstnavatele se nabízí možnost obejít placení mzdy navíc přesčas dělajícího zaměstnance sepsáním dvou různých smluv s oním zaměstnancem. S touto možností se v zákoně počítá, a proto je zakázáno uzavírat se stejným zaměstnavatelem dvě smlouvy, které pojednávají o výkonu druhově stejné práce. Je však možné využít sepsání smluv o dvou druzích práce. Zaměstnavatelé využívají přesčasové práce k nahrazení dočasně nepřítomných zaměstnanců (nemoc, úraz, dovolená,…) nebo k překlenutí provozně náročného období (stěhování firmy,…). Pokud jsou ve firmě trvale potřeba přesčasy, signalizuje to nedostatečný počet zaměstnanců a je třeba, aby se takovýto problém řešil nabráním zaměstnanců nových.

Kdo nemůže vykonávat práci přesčas

Zaměstnavatel nemůže nařídit přesčasovou práci a ani si ji dohodnout s těhotnými zaměstnankyněmi a s mladistvými zaměstnanci – do věku 18 let. Není možné nařídit práci přesčas zaměstnankyním a zaměstnancům pečujícím o dítě mladší než 1 rok, je však možnosti se na ní s nimi dohodnout. Práce přesčas též nemůže být vykonána zaměstnanci, kteří mají zkrácenou pracovní dobu ze zdravotních důvodů bez snížení mzdy.

Nárok na uznanou práci přesčas mají zaměstnanci se sjednanou kratší pracovní dobou až po odpracování běžně uplatňované pracovní doby u svého zaměstnavatele. Pokud máte zkrácenou pracovní dobu 6 hodin a běžná pracovní doba ve vaší firmě je 8 hodin, teprve po odpracování osmi hodin se vám mohou začít počítat přesčasy ohodnocené mzdou navíc za další odpracovaný čas. Toto opatření je z důvodu jinak možného zvýhodňování kratší pracovní doby vyšším platem. Není možné zaměstnancům s kratší pracovní dobou práci přesčas nařídit, ale pouze ji s nimi dohodnout.

Příplatky za přesčas od roku 2012

Do roku 2012 bylo u vedoucích pracovníků možné začlenit příplatky za přesčasy přímo do běžného platu. Zaměstnanec pak neměl nárok na příplatek za nařízených odpracovaných až 150 hodin ročně, což v případě pro něj nevýhodně nastavené smlouvy mohlo znamenat, že mohl pracovat zadarmo i 150 hodin za rok. Novela zákona v roce 2012 tento způsob povolila uplatnit i na běžné zaměstnance a u vedoucích pracovníků zvýšila limit příplatků začleněných do mzdy až na 416 hodin ročně. Obojí musí být součástí dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Dejte si proto pozor a pracovní smlouvu si pořádně přečtěte, než ji podepíšete.

Autor: Alžběta Vybíralová   |   Publikováno: 24.6.2013   |   Zobrazeno: 65404x

Komentáře

Radek07.09 11:46

Dobrý den,chtěl jsem se zeptat na problém ohledně nařízených přesčasů.Když jsem přišel po volnu do práce,měl jsem na stole papír od svého nedřízeného,kde byly nařízené přesčasy v měsíci záři.V tom by nebyl problém,ale nahoře v rohu,bylo malým písmem napsené,že mi je neproplatí.Budu je mít na náhrední volno.To se mi nelíbí,dhtěl jsem je proplatit.Může toto nadřízený udělat?Bez předešlé domluvy?Děkuji za odpověď.Radek

Admin09.09 07:52

Dobrý den,

váš zaměstnavatel se zachoval špatně a v rozporu se zákonem. Přednost má naopak proplacení i s příslušným navýšením za práci přesčas, na náhradním volnu se musejí zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnout a zaměstnavatel nesmí nic takového nařizovat.

Petr12.09 20:26

Dobrý den. Už rok pracuji ve firmě kde jsem ze začátku byl rád že můžu dělat přesčasy a vydělat si více peněz. Problém nastal v tom že denně 6 dní v týdnu dělám 10 hodin i když pracovní doba je od 7 - 15:30. Zaměstnavatel příplatky za přesčasy nedává, ale přesčasy proplácí formou prémií do mzdy. Dá se s tím něco dělat? Děkuji za odpověď. Petr

Admin13.09 10:41

Dobrý den,

rozumíme vám, protože váš zaměstnavatel porušuje zákon. Bohužel není jisté, že by přistoupil na to, aby to dělal podle pravidel, což by možná ani nešlo (příliš mnoho přesčasů) a hlavně by to pro něj kvůli příplatkům bylo dražší. Zkuste se domluvit, jiná varianta snad neexistuje, kromě inspekce práce, což by ale zcela změnilo vztahy na pracovišti a pravděpodobně se s tím nechcete zabývat.

Alexa16.09 08:50

Dobrý den ve smlouvě mám napsáno nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu.Pracuji i každou sobotu.Zaměstnavatel mě ošidil na minulé mzdě a to tím že mi dal jen minimální mzdu a na prémiích nulu.Pracuji ve firmě již 10 měsícem.Je v právu a nebo by to měl odůvodnit a na čí straně je právo.Děkuji

Admin16.09 12:08

Dobrý den,

netušíme, jak máte nastavenou smlouvu, takže nemůžeme říct, jestli jste byla odměněna podle ní, nebo nikoliv.

Eva18.09 09:06

Dobrý den, potřebovala bych poradit. Mám pod sebou 38 lidí. Pracujeme ve tří směnovém provozu. Výroba se přes týden nestíhá, tudíž musíme chodit do práce přes víkend, aby jsme splnily plán. Potřebovala bych poradit jak mám naplánovat lidi na víkend, abych dodržela jejich odpočinkovou dobu. Ze zákona je v kuse 70 hodin za čtrnáct dní a 35 hodin týdně, výroba na mě tlačí, aby se splnilo a druhá strana tlačí na to to aby se dodržovala odpočinková doba. Vůbec netuším jak naplánovat lidi aby bylo vše podle správně. Děkuji

Admin18.09 11:55

Dobrý den,

poradit v takové situaci není snadné. Ovšem nedivili bychom se, kdyby ani maximální optimalizace nepomohla - v takovém případě by asi nezbývalo, než najmout další zaměstnance.

Petr18.09 11:59

Dobrý den, v článku píšete, že když zaměstnanec odpracuje o jednom víkendu 2 dny nařízené zaměstnavatelem, je to nelegální. To dle zákoníku práce je zřejmé. Avšak co v situaci, kdy CHCI pracovat o víkendu, abych si poté mohl vybrat náhradní volno a prodloužit tak třeba dovolenou? Jak toto ošetřit jinak než ústně na "dobré slovo"? Tato varianta přesčas nařízený ze strany zaměstnavatele není, ale i tak to zaměstnanci ZP zakazuje, nebo se mýlím? Děkuji

Admin18.09 12:23

Dobrý den,

i z hlediska vašeho zdraví by bylo vhodné těch 35 hodin odpočinku v týdnu zachovat. To je jeden celý den a kousek. :-) Jinak na čem se dohodnete "na dobré slovo", to už je pouze na vás a vašem zaměstnavateli.

Vašek19.09 21:33

Dobrý den,
s jakým časovým předstihem lze nařídit práci přesčas? Je možno nařídit přesčas den předem? Pokud se v kolektivní smlouvě dohodlo neproplácení přesčasů ale jejich vybírání formou náhradního volna musí se zaměstnanec této smlouvě podřídit?
Děkuji za odpověd.

Admin20.09 13:27

Dobrý den,

o žádném termínu nevíme. Jediná možnost, jak neproplácet přesčasy, existuje v soukromé sféře, kdy lze přesčasy zakomponovat už do základní mzdy. To o čem mluvíte vy, je neposkytnutí příplatků a zde si opravdu nejsme jistí, jestli lze náhradní volno nařídit, protože zákoník práce preferuje zaplacení příplatku. Zkuste se obrátit na specialistu na kolektivní smlouvy.

Petr05.05 13:41

Dobrý den,zajímalo by mě s jakým časovým předstihem mi musí zaměstnavatel nařídit práci přesčas.Tvrdí,že i minutu před skončením pracovní doby v ten den kdy mi práci přesčas nařídil.

Admin06.05 12:39

Dobrý den,

domníváme se, že to nijak specifikované není, tudíž má na tohle zaměstnavatel právo.

Hanka23.09 20:20

Dobrý večer,jsem zaměstnaná ve firmě,kde musím odpracovat až 24 hodin přesčasů týdně. Když se chci bránit je mi řečeno, že tu být nemusím a mám uvolnit místo.
Přemýšlela jsem o inspektorátu práce,ale vím,že všechny pracovní výkazy přepisují a přesčasy se do výplatní pásky nepíší,ale jsou propláceny formou odměn. Práci potřebuji,ale už jsem na pokraji všech sil. Stačí podat jen stížnost nebo musí být nějak podložena?
Předem děkuji za odpověď

Admin24.09 11:42

Dobrý den,

otázkou je to, zda je v silách inspektorátu bez vámi dodaných důkazů odhalit, jestli k takovým praktikám opravdu dochází. Určitě to jde, ale je to velmi obtížné. To co předvádí váš zaměstnavatel je však krajně protiprávní, zkuste se proto domluvit i s ostatními zaměstnanci, jestli jsou v podobné situaci, protože hlas více lidí má samozřejmě větší sílu a důvěryhodnost i před úřady.

Přejeme vám hodně štěstí

Marie24.09 12:22

Dobrý den,
prosím o radu, jak byste řešili situaci, když zaměstnanec nemá ve smlouvě stanovenu pracovní dobu, kuchař poslední 3 měsíce vykonává práci i za chybějícího kolegu v rozsahu cca o polovinu delším než je zákonný úvazek. Měl by písemně vyzvat zaměstnavatele k uhrazení přesčasů za uplynulé období? Nebo jak právně získat náležející odměnu/ volno? Děkuji za radu.

Admin24.09 12:28

Dobrý den,

záleží na dohodě, ale zákoník práce upřednostňuje finanční kompenzaci za práci přesčas. Na vybrání náhradního volna jsou zpravidla 3 měsíce, po kterých zaměstnavatel proplácí, ale dohodnout se můžete i na proplacení každý měsíc, případně na nějakých odměnách, kdyby bylo práce přesčas už tolik, že by to zákon neumožňoval.

Jarda29.09 18:32

Dobrý den,chtěl bych se zeptat,může mi zaměstnavatel,půl hodiny před koncem pracovní doby,nařídit ten samý den pesčas, nebo mi hodinu po pracovní době zavolat,abych se vrátil na přesčas?Děkuji za odpověď

Admin30.09 08:24

Dobrý den,

ano, možné to je, pravidla nejsou přesněji určena. Ta se určují buď kolektivní smlouvou, nebo "zvykem" na konkrétním pracovišti.

petra29.09 21:48

Dobrý den,byla jsem propuštěna,šla jsem na úřad práce a po půl roce mě zaměstnavatel,který mě původně propustil opět zaměstnal,už je to čtyři roky a stále mi nedal pracovní smlouvu.Mám dotaz,platí ta původní prac.smlouva,co jsem měla před propuštěním?Děkuji za odpověď

Admin30.09 08:25

Dobrý den,

samozřejmě neplatí.

Luboš02.10 08:47

Dobrý den,pracuji jako vedoucí řidič na Záchranné službě, zároveň jsem zařazen ve výjezdových skupinách,kde mně občas vznikne přesčas od ledna do září cca 70 hod.Tyto hodiny byly proplaceny.Dnes mně zaměsnavatel řekl,že neprávem a na konci roku mně budou odečteny z platu! Je toto v souladu se zákonem?? Děkuji za odpoveď.

Admin02.10 14:20

Dobrý den,

vůbec netušíme, proč by vám přesčas nemohl být proplacen. Každopádně by šlo ale o chybu zaměstnavatele. Zkuste se poradit s právníkem, který vám řekne, kdo by byl v právu, my odpověď bohužel neznáme.

Tereza09.10 22:06

Dobrý den,
pracuji jako prodavačka. Mám směnu 12 hodin přes den. Může mi zaměstnavatel nařídit pracovat přesčas na nočním vybalování, když mám být druhý den zase v práci? Tedy pracovat např. 15 hodina a druhý den zas?
Děkuji za odpověď.

Admin10.10 14:04

Dobrý den,

pokud tím neporuší další pravidla (maximální týdenní nařízené přesčasy), tak opravdu může.

Marie12.07 19:09

Podle mě nemůže. Protože §83 Zákoníku práce říká, že
délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin. Takže přesčasy, když člověk dělá dvanáctky, může vykonat jen v jiný den, než vykonával onu dvanáctihodinovou směnu, nebo se mýlím?

Admin14.07 12:12

Dobrý den,

do této doby se ale nezapočítává práce přesčas, jde o maximální délku směny.

Tomáš17.10 10:56

Dobrý den.
Před 17 měsíci jsem nastoupil do pozice směnového mistra,kdy je od nás vyžadována práce přesčas cca 1 hodinu denně.Před 14 dny jsem náhodou zjistil že mne firma celou dobu o tyto příplatky krátí jelikož jsem měl špatně nastavený docházkový systém a nezapočítával mne příchody tak jako ostatním po minutách ale po půl hodinách.Toto mi potvrdil i můj nadřízený,ale zcela evidentně s tím nechce nic dělat.
Lze tyto nezaplacené přesčasy nějak nárokovat zpětně?? Děkuji za odpověď

Naďa17.10 23:54

Dobrý den, pracuji na principu krátký-dlouhý týden. Tudíž se mi směny neustále točí. V sobotu 28.zari jsem měla běžnou směnu, a ve výplatnici mi objevil pouze příplatek za víkendovou práci dle ujednání v pracovní smlouvě. Rozumím tomu správně, ze se příplatky sčítají a já mám nárok i na příplatek za práci ve svátek? Děkuji

Admin18.10 12:46

Dobrý den,

ano.

LUBOŠ18.10 17:09

Dodrý den,když mám v týdnu nařízeno každý den dělat hodinu přesčas,může nám mistr nařídit ještě sobotu na 8 hodin a ještě vyhrožovat,že kdo tam nebude,že mu bude odebráno osobní ohodnocení?

Admin18.10 17:49

Dobrý den,

ne, nařídit lze pouze 8 hodin týdně.

Lukáš22.10 14:02

Dobrý den. Můžou mi v práci nařídit přesčas o státním svátku?

Admin23.10 12:57

Dobrý den,

při splnění dalších podmínek ano.

Kristýna25.10 13:16

Dobrý den,
Pokud jsem zde dobře četla, tak má zaměstnavatel právo mi nařídit 8 hodin přesčas týdně, takže má právo mi nařídit každou sobotu v měsíci.? Denní pracovní dobu splňuji 7,5h. Minulý víkend jsem do práce samozřejmě šla, ale na tento víkend mám své plány a všude jsem slíbila moji účast a přípravy na tento víkend trvali více než 6 měsíců. Dnes mi ovšem zaměstnavatel nařídil sobotu, chtěla jsem se rozumě domluvit, ale vyhrožoval, že už na přesčasy nebudu mít právo žádné, pokud nedorazím. Přesčasy uvítám vždy, peníze na víc se hodí. Jen nechápu tuto situaci. To až se jednou budu chtít vdávat, to mi také nařídí přesčas v den kdy se má konat svatba.? Jsem velice rozhořčena, o této akci v práci věděli a přijde mi, že mi sobotu nařídili na schvál.
Děkuji za odpověď.

Admin28.10 10:34

Dobrý den,

právo na to bohužel má. Nařízené přesčasy by však měly být výjimečné a pouze ze závažných důvodů. Jestliže vám dělají v práci takové naschvály, můžete se obrátit na inspekci práce.

Jiri18.04 11:24

Myslim, ze zamestnavatel nemuze vyse zminene tazatelce naridit pracovat kazdou sobotu plnou pracovni dobu - vesel by se sice do max. 8 h tydne, ale narusil by nepretrzitou dobu odpocinku, ne? To by muselo byt jen 4h dopoledne. Myslim, ze se muze doba odpocinku zkratit, ale o to se musi dalsi tyden prodlouzit, takze by mohlo projit kazdou druhou sobotu.

Vilem29.10 09:02

Dobrý den, tento týden jsem byl 8h v práci na státní svátek (pondělí 28.10), může po mně zaměstnavatel chtít bych šel ještě další dny v tomto týdnu na přesčas?
Náhradní volno jsem svátkem nenaddělával.
Děkuji za odpověď

Admin29.10 09:28

Dobrý den,

maximálně vám může přikázat 8 hodin za týden.

Jirka30.10 08:09

Dobrý den.
Chtěl bych dobrovolně pracovat nad rámec povolených přesčasových hodin (416 hod). Je to nějakým způsobem možné? Ve zdravotnictví nepracuji.

Admin30.10 10:55

Dobrý den,

můžete zkusit uzavření DPČ.

Lenka31.10 22:04

Dobrý večer,chtěla bych vědět jestli má zaměstnavatel právo mi udělit A za absenci.Ve středu nám oznámil sobotní přesčas děláme na dvě směny 7,5h a sobotu chce také na dvě směny já mám již tento týden nadpracováno přesčasem 4h a v sobotu z rodinných důvodů na odp.nemohu raní směnu mi dovolit nechce tudíž jestli nepříjdu mám A nejsem sama je nás víc co nám tím pádem hrozí.Děkuji

Admin01.11 09:43

Dobrý den,

bohužel vám může ještě 4 hodiny přesčasu tento týden nařídit, víc ne. Co se týče řešení této situace, tak pokud by šlo o nějakou šikanu na pracovišti, mohla byste se obrátit na inspekci práce.

Petra01.11 17:24

Dobrý den, pracuji ve firmě ve třísměnném provozu. Máme nařízené přesčasy ( ne písemně ), které musíme vykonávat v sobotu ráno a pak noční z pátka na sobotu. Bylo nám řečeno, že kdo nepůjde na přes čas dostane "A". Přesčasy v týdnu nemáme povolené jen v sobotu. Je možná, aby zaměstnavatel rozdával "A" když nepříjdeme v sobotu na přesčas? Přesčasy trvají již 3měsíce do odvolání.

Admin04.11 07:37

Dobrý den,

přesčasy by měly být výjimečné, případně po dohodě s odbory. Další podmínkou je maximálně 8 hodin nařízeného přesčasu za týden.

Jan04.11 18:23

Dobrý den,

pracuji ve firmě jako THP zaměstnanec v logistice. Přesčasy nám zaměstnavatel nenařizuje, ale přesto mám od května 2013 na kontě cca 200 přesčasových hodin. V současné době jsem ve výpovědní době (výpověď podaná mnou), ale zaměstnavatel odmítá přesčasové hodiny proplatit a výběr je kvůli zaučování nového pracovníka nemožný.. je prosím zaměstnavatel povinnen přesčasové hodiny alespoň proplatit? Nebo alespoň hodiny, které jsou nad rámec něch 150 přesčasových hodin?

Admin04.11 18:26

Dobrý den,

přesčasy, pokud za ně nebylo poskytnuto náhradní volno, samozřejmě proplatit musí.

Michal12.11 08:47

Přeji dobrý den, mám na Vás prosbu ohledně přesčasu, při uzavření pracovní smlouvy s fixním platem 13000,- administartivní pracovník. Zaměstnavatel po mne vyžaduje vykonávat 4h týdně přesčas, bez náhrady. Je to dle zákoníku práce možné??Děkuji za odpověd - M.S.

Admin12.11 11:13

Dobrý den,

nevíme přesně, jak je stanovena smlouva, ale za přesčas vám náleží plat a bonus, případně plat a náhradní volno.

Admin12.11 11:14

Jde totiž o to, že některé smlouvy jsou koncipované tak, že v nich je příplatek za přesčas už "obsažen". Je to od zaměstnavatelů vypočítavé, ale je to tak.

Honza15.11 17:15

Dobrý den,

ve firmě pracuji na postu týkající se uvolňování výroby. Bohužel jsem jako externí zaměstnanec, a zákazník požaduje to,abychom chodili do práce i o víkendu. Je reálné tedy jít v sobotu na ranní, a v neděli hned na noční směnu? A k těm přesčasům- píšete, že přesčas má být jen výjimečně. Musíme však chodit každý víkend, a pouze jeden ze tří víkendů máme volný. Mohu tomu nějak vzdorovat, aniž bych přišel o práci či plátové ohodnocení? Děkuji za opověď.

Admin18.11 09:18

Dobrý den,

můžete vzdorovat, když je doba přesčasu delší, než 8 hodin týdně. Pokud je to však dlouhodobý problém bez porušení tohoto pravidla, můžete se obrátit na inspekci práce, sám toho bohužel moc nezmůžete.

dana10.12 08:23

A co doba odpočinku, která je dána zákoníkem? já pracuji jako prodavačka na 39 hodin týdně, dělábse od po do pá plus so jednou za 14dní. Dle smlouvy mám nepravidelnou pracovní dobu. Teď v prosinci jedu už týden i s víkendy v kuse a pojedu tak až do 22.12.do přesčasů 8hod.týdbě se sice zaměstnavatel vejde, ale myslím, že zákonné volno nedodržuje. Když jsem se ozvala, bylo mi řečeno, že si můžu jít pro razítko na výpověď a nemusím tam být, když se mi to nelíbí. Inspektorát chce důkazy, jinak to řešit nebude, že to nemá cenu... hezky to tu u nás funguje, že?

Petr26.11 00:35

Dobrý den,
s jakým časovým předstihem lze nařídit práci přesčas? Bylo nám řečeno na odpoldní ve 21:00 že dnes budem v práci do 24:00. Děkuji za odpověď

Admin26.11 09:39

Dobrý den,

obáváme se, že kdyby vám to oznámili v 20:59, tak s tím taky nelze nic dělat. Zaměstnavatel si může dělat víceméně, co chce v tomto ohledu.

Pepa29.11 20:39

Dobrý den,

pracuji v nepřetržitém 12-ti hodinovém provozu a zaměstnavatel mi nařizuje povinné 3 přesčasy za měsíc (12-ti hodinové směny). Má na to právo? Sice jsem podepsal smlouvu, kde se píše, že souhlasím s výkonem práce přesčas nad rámec uvedený v § 93/2 zákoníku práce. Vyrovnávacím obdobím, ve kterém nesmí práce přesčas překorčit 8 hodin týdně je 26 týdnů.. Ale přečetl jsem si, že maximální počet týdnů je 52 a vychází mi to max. 25 hodin přesčasu za měsíc (tedy max.2 směny). Můžete mi, prosím poradit, zda soudím správně. Děkuji

Admin02.12 08:30

Dobrý den,

máte pravdu. Do tohoto množství se jen nezapočítává přesčas, za který je vám poskytnuto náhradní volno.

Jan17.12 06:24

Dobry den. Muze zamestnavatel prevadet odpracovane prescasove hodiny z roku 2013 do roku 2014 aniz by se dohodl se zamestnancem.

Admin17.12 08:28

Dobrý den,

pokud zaměstnanec nesouhlasí s převodem na náhradní volno, tak zaměstnavatel musí tyto přesčasy bez nějakého převádění proplatit v nejbližším výplatním termínu.

Jana19.12 22:23

Dobrý den,může zaměstnavatel přikázat pracovat nepřetržitě 14 dnů vkuse 10-12 hodin denně?

Admin20.12 10:42

Dobrý den,

to rozhodně nemůže. Maximálně lze přikázat 8 hodin přesčasů týdně a je potřeba dodržovat týdenní odpočinek.

El21.12 08:06

Dobrý den,mám pracovní dobu 38.75 hod týdně,9h 40min denně,4 dny v týdnu,může mi zaměstnanec nařídit dva 9h40min přesčasy v pátek a sobotu každý týden? A co se stane když na přesčas nepřijdu? Ve smlouvě je psáno že můžu vykonat práci přesčas 8hod týdně v průměru za 26 po sobě jdoucích týdnů.Jsem v právu nebo ne?

Admin23.12 11:29

Dobrý den,

nařídit lze 8 hodin přesčasů týdně, se zbytkem byste musel souhlasit.

Pavel22.12 15:18

Dobrý den,ve firmě mame 8 hodinovou pracovní dobu a už měsíc a půl pracujeme non stop od pondělí do pátku děláme 12 hodin ,sobota a neděle 8 hodin ,zaměstnavatel nám zaplatil jen to co jsme si vydělali a nedal nám žádný příplatek za přesčas a žadnou dohodu jsme nepodepsali ,že by jsme si za ty přesčasy vzali náhradní volno.chci se zeptat kolik procent by měl dávat zaměstnavatel za práci přesčas a zda je možné ještě s tím něco udělat,aby nám zaplatil ty procenta za přesčas

mirek29.12 09:48

Dobrý den,naše firma strhává zaměstnanců za každý státní svátek,kdy je zaměstnanec doma,samozřejmě zadarmo,7,75 hod.z odpracovaných přesčasových hodin.Zaměstnanec nejen,že je zadarmo doma,ale nejsou mu zaplaceny ani odpracované hodiny a příplatky přesčas.

Admin30.12 10:39

Dobrý den,

tak to je buď na podání stížnosti na inspekci práce, nebo rovnou na žalobu.

Jan03.01 07:23

Dobrý den.Pracuji ve firmě kde je zvykem dělat presčasy.Má zaměstnavatel nárok mi nařídit presčas ikdyž mám odpracovaných již 200 hodin během roku.Zaměstnavatel totiž tvrdí,že byli odpracované dobrovolně a tudíž nebyli nařízené...děkuji za odpověd

Admin03.01 08:22

Dobrý den,

teoreticky by to asi možné bylo, ovšem z vašeho popisu je zřejmé, že situace je taková, že jde o přesčasy nařízené, kterých smí být maximálně 150 hodin za rok.

Jana05.01 22:03

Dobrý den, zaměstnavatel mi nařizuje práci přesčas a to třeba 5 minut před skončení mé pracovní doby. Mám malé dítě, které musím vyzvednou ze školky. Nemohu dítě nechat ve školce, a nedovolí mi z práce odejít, když mi nařídili přesčas. Nejsem schopna za za 5 minut zařídit nikoho kdo mi dítě vyzvedne. Také mě donutili podepsat dohodu, že odpracuji více přesčasových hodin, než je 150 dle zákazníku práce. Kdybych nepodepsala, vyhodili by mě. Co dělat?

Admin06.01 08:13

Dobrý den,

bohužel, pravidla pro přesčasy jsou nastavena poměrně hodně ve prospěch zaměstnavatele. I ten ovšem musí přesčasy nařizovat jen ze závažných provozních důvodů, takže pokud máte pochybnosti, můžete podat stížnost na inspekci práce - jako jeden z důkazů nepřiměřených přesčasů může sloužit i ona podepsaná dohoda.

evarybickova@seznam.cz07.01 11:25

Dodry den,
Chtela jsem se zeptat,ve svatky 25 a 26 jsem byla v praci na nocni smene
celkem 19 hodin ,ale v pracovnim liste mam vykazano na proplaceni
pouze 12 hodin .Nevim jak mam reagovat a co je spravne.
Dekuji Eva

Mirek08.01 18:26

Dobrý den,naše firma strhává zaměstnanců za každý státní svátek,kdy je zaměstnanec doma,samozřejmě zadarmo,7,75 hod.z odpracovaných přesčasových hodin.Zaměstnanec nejen,že je zadarmo doma,ale nejsou mu zaplaceny ani odpracované hodiny a příplatky přesčas.
Odpověd admin.:tak to je buď na podání stížnosti na inspekci práce, nebo rovnou na žalobu.
Ještě dotaz...plátí odpověd i v případě nepravidelně rozvržené prac. doby?Inspektorát i po několika kontrolách nic nenašel(je pravdou,že firma jede na jakési převádění hodin na brigády,do skutečných hodin odprc.za den nikoho z venku nepouští a předkládá již upravené výkazy...skutečnost 17-18 až 27 hodin v kuse nikomu neukazuje),a vždy se firma odvolává na nepravidlně rozvr.prac.dobu.
Děkuji za odpověd.

Admin09.01 10:07

Dobrý den,

je nám to líto, ale to je o šikovnosti firmy a o tom, jestli se podaří shromáždit důkazy.
Proč by někdo někomu měl strhávat odpracované hodiny za svátek? To jako že si vybral náhradní volno? Ve svátek? A stržen je nejen příplatek za přesčas, ale i samotné odpracované hodiny? To samozřejmě nedává smysl, ať je pracovní doba jakkoliv nepravidelně rozvržená.

Mirek09.01 18:00

Argumentem firmy je,že pokud je v měsíci svátek,zaměstnanec je doma,nebyla mu přidělena směna zaměstnavatelem,zaměstnanec neopracuje fond prac. doby a proto jsou mu přesčasové hodiny strhávány.Takže jak jsem psal..zaměstnanec je doma zadarmo(to se dá pochopit,když nepracuje),ale jsou mu strženy odpracované hodiny i příplatky.S odvoláním na neprav.rozvrženou prac.dob. a dorovnávání fondu prac.doby.A firma šetří obrovské částky...cca 1.000,-kč/7,75 hod.stržená směna z přesčasů x 800 zaměstnanců....hanba to počítat.

Admin10.01 08:55

To samozřejmě nedává smysl. V nerovnoměrném rozvržení pracovní doby opravdu na svátcích nezáleží, protože se směny určují bez ohledu na víkendy, svátky a podobně, ale to není důvod, proč něco strhávat. Určení směn je čistě na zaměstnavateli. Celá situace nám připadá velmi nepřehledná, zkuste shromáždit co nejvíce údajů a obrátit se na inspekci práce, nebo některou z bezplatných právních poraden, které fungují i přes internet.

Dáša10.01 15:35

Dobrý den,máme nařízenou praci za kolegy kteří mají dovolenou ale majitel agentury nam nechce odpracované hodiny zaplatit ve vyplatě s příplatkem.Peníze nam dává mimo vyplatní pásku na ruku a bez příplatku.Pro mě by bylo výhodnější tyto peníze mít ve výplatě,kvuli vypočítání důchodu.Má na toto zaměstnavatel právo?Děkuji za odpověd nebo za radu co s tím dělat.

Admin10.01 16:55

Dobrý den,

porušuje tím zákon, ale to jistě ví. Pravděpodobně se brání zvyšování nákladů, nebo dosažení maximálního množství přesčasů za rok.

Daniel11.01 13:31

Dobrý den
od 1.1.2014 mi skončila zkušební doba pracovní smlouvy na dobu neurčitou,příchodem nového roku jsou ze strany zaměstnavatele zmatky smyslem, že jeden den jsem doma a druhý den mám přijít na nařízený přesčas 16-ti hodin, na místo toho jsem přišel jen na 8 hodin své pracovní doby,zajímalo by mě jestli mi za to mohou dát Áčko že odmítám pracovat 16 hodin,taky by mě zajímalo jestli mám nárok na příplatek toho přesčasu když den před tím mám nedobrovolné volno.Děkuji za odpověď.

Admin13.01 10:15

Dobrý den,

jestliže máte pravidelnou pracovní dobu, tak jde opravdu o přesčasy a zaměstnavatel by měl být povinen vám obstarat práci podle vaší pracovní smlouvy, pokud to neudělá, nemůže tím zhoršit vaši pozici. To znamená, že vám stále náleží mzda a zároveň po 16 odpracovaných hodinách v jeden den máte nárok na plat i příplatek za těch 8 přesčasových. Navíc zaměstnavatel smí za týden nařídit jen oněch 8 hodin, takže s dalšími přesčasy už byste musel souhlasit.

Simona15.01 09:10

Dobrý den, můj zaměstnavatel po mě chce vypracovat plán pro kompenzaci práce o víkendu nebo ve svátek náhradním volnem. To znamená v sezoně by se pracovalo i o víkendu a mimo sezonu by se vybíralo náhradní volno. Chci se zeptat, jestli lidé musejí mít nějaký speciální dodatek ke smlouvě pro tento režim? Existuje na tohle na internetu nějaký vzor? A jak je to s tou kompenzací? Za odpracovanou sobotu (nebo nedeli) náleží 1 den náhradního volna nebo 2dny? A za svátek? A můžou se naši zaměstnanci bránit, že by chteli práci o víkendu radeji proplatit a odmítnout náhradní volno? Moc děkuji!

Admin15.01 10:37

Dobrý den,

pokud nechcete přejít na nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu, tak půjde o nadělávání přesčasů a poté vybírání volna. Jenže i zde musí zaměstnanec výslovně náhradní volno chtít, protože upřednostňováno je proplacení včetně příplatku za práci přesčas. Navíc lze nařídit pouze 8 hodin přesčasů týdně.

Domníváme se, že vámi zamýšlený systém nemůže zcela podle zákonů fungovat. Přinejmenším bude nutná dohoda se zaměstnanci, zvážit můžete i řetězení smluv na dobu určitou v sezónním provozu.

Bibi23.01 12:13

Dobrý den mám dotaz, pracuji na zkrácenou pracovní dobu 7 hod. denně jako vedoucí školní jídelny, rozpočtářka,mzdová účetní aj. Bylo mi řečeno, že pokud si práci nestihnu /v případě třeba zástupu za jinou zaměstnankyni/můžu ročně dělat 150 hod zadarmo, proto neni důvodu mi zvýšit pracovní úvazek o který jsem žádala. Práce totiž každým rokem přibývá. Má na to ředitelka právo? Moc děkuji

Lukáš23.01 16:32

Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda je možné aby nadřízený po mých osmi odpracovaných hodinách. Z ničeho nic z minuty na minutu přikázal práci přesčas. Žádným způsobem mě ani o tom neinformoval. Myslím si že to je nereálné mám pravdu?

Admin24.01 10:18

Dobrý den,

pokud vám v ten týden ještě práce přesčas nebyla nařízena ve výši 8 hodin, tak to reálné je, má na to právo.

Klára05.02 07:34

Dobrý den,

chtěla bych se poradit .. máme dost často v podstatě každý týden nařízený přesčas ... střídali nám ted kazdy mesic směny z třísměného nepřetržitého na třísměný přetržitý.. minulý patek jsme měli jit na 6. noční ale měli jsme toho až až tak jsme ráno mistrovi oznamili ze na 6. noční nejdem... řekl že to předá vedení... v 18h večer mi přišla sms od mistra, že pokud nepřijdeme jsme bez premii ... které činí v podstatě třetinu výplaty.. Dnes jsem se dozvěděla že nám opravdu vzali premie kvuli 6. noční což činí cca. 5000,-kč --- zajímalo by mě, zda na toto mají právo. a ještě jedna otázka ... kvůli již zminovanému střídání ruzneho typu směn vznikaji dny, kdy nám ruší směnu, abysme nedělali nonstop a tam mi daji dovolenou bez meho souhlasu.. druhe řešení je, že směna má teď 11 po sobě jdoucích směn .. 5xnoční+2ranní+2odpolední+2noční+2dny volno.... Předem děkuji za odpověď.. S pozdravem směna xx

Admin05.02 11:33

Dobrý den,

velmi se omlouváme, ale tohle bude chtít opravdového odborníka, který odhalí, zda jsou nařízené směny v souladu se zákonem, nebo nikoliv. Pokud ano, odebrání prémií za absenci se jeví logicky.
Dovolená nemůže být nařízena na den, na který nepřipadá směna a také musí být nařízena s 14denním předstihem, nebo po dohodě se zaměstnancem.

jana20.02 04:38

Dobry den.chci se zeptat.pracuji ve trismenem provozu.ranni 6-14 nocni 22-6 odpoledni 14-22.mohou nam naridit sestou nocni do soboty do rana?

Admin20.02 11:33

Dobrý den,

z vašeho popisu se zdá, že zaměstnavatel na to nárok má, ovšem v případě pochybností doporučujeme obrátit se na specializovanou právní poradnu.

kobla21.02 17:05

dobry den,pracuji ve 3smennem provozu a zamestnavatel po nas chce abychom chodily na 6 nocnich(zacina me v nedeli) a 6 rannich(od Po do So)a musim na tenhle prescas chodit kdyz uz mam odpracovano 5dni v tydnu?

Admin21.02 17:51

Dobrý den,

zaměstnavatel vám může nařídit 8 hodin přesčasů týdně. Pokud to váš zaměstnavatel splňuje, musíte takový přesčas odpracovat.

Lucie24.02 20:40

Dobrý den, přítel pracuje ve fabrice a nyní mu nařídili, aby chodil na 12 celý měsíc. Většinou to ovšem není 12 a v práci mu oznámí, aby zůstal déle někdy i do rána. Bohužel právům apod moc nerozumím a tak se Vás chci zeptat, co přesně je tedy už práce přesčas. Moc jsem tomu neporozuměla. Na ministerstvu práce a sociálních věcí jsem si našla, co to je ten nepřetržitý odpočinek mezi směnami. Bohužel nerozumím týdennímu nepřetržitému odpočinku. Potřebuji najít nějaké východisko a něco, čím se přítel jako zaměstnanec může bránit, proti jejich "hovadskému" (omlouvám se za výraz) chování. Děkuji Vám za radu

Jarka04.04 17:01

Dobrý den chci se zeptat když my zaměstnavatel nařídí přesčas v sobotu a nemám ho nikde podepsaný je to jen ustní nařízení a já nepřijdu muže my za ten den dát A děkuji za odpověd

Admin04.04 17:45

Dobrý den,

ano, může. Ústní nařízení přesčasu je dostatečné.

Lukáš06.04 16:00

Dobrý den,
může mi zaměstnavatel nařídit i práci v neděli? Respektive,vztahuje se osm hodin prescasu týdně i na neděli? Například,dnes jsem měl jít do práce,nicméně vše bylo pouze ústně ( pouze s parťákem výroby) domluvené a mně do toho něco vlezlo, tak jsem na přesčas nesel. Parťák hrozí pokutou. Může mi vůbec zaměstnavatel nějaky peněžní postih uložit v takovém případě?

Admin07.04 12:01

Dobrý den,

ano, může. Peněžní postih se dá řešit v nenárokové části mzdy, kterou vám prostě nedá.

polaskovaalka@seznam.cz09.04 16:04

Dobrý den
Můj zaměstnavatel nás nutí chodit přesčasy i soboty do práce kdo nemůže sobotu tak si ji musí nadělat v týdnu za přesčasy nám neplatí a za sobotu dostýváme 10% příplatku bez výplaty. Odvolává se na to, že nám bude přesčasy proplácet až budeme mít nadpracovat 3 dny. Má na to právo. Děkuji

Admin09.04 17:30

Dobrý den,

nemá. :-)

Adéla13.04 16:25

Dobrý den, potřebuji poradit. Do minulého týdne jsem pracovala pro zaměstnavatele, u kterého jsem měla podepsanou pracovní smlouvu se 40 hodinami práce za týden. S tím, že samozřejmě může nařídit 150 hodin neplaceného přesčasu ročně, který už je součástí standardní hrubé mzdy. Není potřeba říkat, že hrubá mzda činí 12000,- a skutečná mzda načerno je 75,- za odpracovanou hodinu. Jde o to, že pracuji v týdnu většinou v pondělí, středu, pátek a neděli po 14-15 hodinách denně. Nyní po ukončení pracovního poměru ve zkušební době bych ráda dostala peníze, které mi za takto skutečně vykonávanou práci náleží. O co mohu žádat? Příplatek za práci v neděli? A jak mi zaměstnavatel proplatí 8 - 12 hodin týdenního přesčasu nad rámec povolených 8 přesčasových hodin, které jsou součástí hrubé mzdy bez náhrady? Mám u sebe rozpis hodin, ve kterých jsem pro zaměstnavatele pracovala. Děkuji za odpověď.

Mira24.04 10:29

Dobrý den,potřeboval bych poradit.Jemožné aby zaměstnavatel mi ze dne na den nařídil přesčas.Neochtný se dohodnout,na některých detailech,jedná se o zajištění hlídání dětí a případné odvedení či vyzvednutí ze školních zaříení.Existuje doba kdy zaměstnavatel musí zdělit zaměstnanci o případném nařízeném přesčasu,nebo je to jen na dohodě.

Admin24.04 11:31

Dobrý den,

bohužel, v tomhle ohledu vás asi nic nezachrání, jen pokus o dohodu se zaměstnavatelem.

Romana26.04 21:37

Dobrý večer, v práci máme nařízené přesčasy, chtěla bych se zeptat jestli si musím nahrazovat nařízenou sobotu pokud mám celý týden dovolenou?

Jirka28.04 18:25

Dobrý večer,
chtěl bych se zeptat, zda-li v nepřetržitém provozu to funguje tak, že když si vezmu dovolenou, tak někdo za mne půjde a teoreticky se do budoucna počítá, že já za něj? Nebo to, že já půjdu za někoho do práce, když ten dotyčný má dovolenou je můj přesčas? Dále bych se chtěl zeptat, zda-li v nepřetržitém provozu platí také max 8h týdně přesčasu, když děláme 12hodinové směny?

Děkuji

David06.05 09:34

Dobrý den. Dělám v nepřetržitém provozu platí také max 8h týdně přesčasu, když děláme 12hodinové směny? (krátký dlouhý týden.)A ještě jeden dotaz, když jdu na 12ti hod. směnu a polovina směny je svátek je povinen mi proplatit příplatek za půlku odpracované doby ? Firma odpověděla že počítá den nástupu do práce. Děkuji

Admin07.05 11:26

Dobrý den,

pořád platí 8h.

U vaší druhé otázky záleží na tom, jak je určena první směna v týdnu - pokud je to už ta noční nedělní, tak svátek začíná typicky několik hodin před skutečným svátečním dnem a trvá 24h, tedy typicky končí několik hodin před sváteční půlnocí. Naopak, pokud je první směna v týdnu až ta, která nastupuje v pondělí, tak svátek trvá až od hodiny jejího začátku a trvá 24 hodin, tedy několik hodin zasahuje i do dnu po svátku.

Petra10.05 07:20

Dobrý den
Pracuji v nepřetržitém provozu 12.h.směny krátký a dlouhý týden.Zaměstnavatel po nás vyžaduje dva ale častěji tři 11 hodinové/ počítáno bez přestávky/ přesčasy měsíčně.Takto už to praktikuje 9 měsíců v kuse..Má na to nárok?

Admin12.05 11:17

Dobrý den,

zaměstnavatel vám může nařídit maximálně 8 hodin přesčasu týdně.

Alena15.05 19:53

Dobrý den,
je možné,aby při práci na CNC strojích pracoval zaměstnanec v celé
hale sám? Děkuji

Hanka21.05 21:37

Dobrý den, mam smlouvu na 4měsíce a v ní mám týdně odpracovat 37,5h. Dělám jako blbá přes časy abych mohla bít se synem doma kdyby bylo potřeba. Jenže u nás v práci když není práce tak zavolají že jsme doma a seberou nám nadělané hodiny na náhradní volno. Během 3měsícu to bylo 6dní. Tak jak je to z neplaceným volném máme nárok? Protože už se to opravdu nedá minulý měsíc jsem měla 19h. a hned mi to sebrali.... Děkuji Hanka

Admin22.05 10:26

Dobrý den,

takové jednání samozřejmě možné není. I zákoník práce preferuje příplatek za práci přesčas, nikoliv (placené) volno. Navíc nelze toto volno nařídit, musela byste si o něj sama říct, respektive se na něm dohodnout se zaměstnavatelem. Pokud "není práce", tak je to překážka na straně zaměstnavatele a opravdu vás může nechat doma, ale rozhodně vám to nemůže vzít z přesčasů a tyto dny vám stejně musí zaplatit, jako kdybyste v práci skutečně byla.

Hanka22.05 10:30

Dobrý den, děkuji za reakci. Zrovna včera večer mi volal mistr že budeme dneska ( čtvrtek ) doma. Není práce a v pátek už půjdeme. Mam naděláno 7,5h a to mi seberou na dnešek když nejsme v práci takhle to dělají pořád. Minule jsme byli doma pondělí a uterý a museli jsme si to nadělat.

Admin22.05 10:37

Dobrý den,

není zač. Chápeme, co tím zaměstnavatel sleduje, ale měl pravděpodobně zvolit nějaký flexibilnější způsob pracovního poměru, ne spoléhat na to, že se nebudete bránit, když vám kradou přesčasy.

Hanka22.05 20:39

Právě že, se bránit nemůžeme ten kdo něco řekne tak na hodinu letí :-(

Admin23.05 12:08

Dobrý den,

pak je jen na vás, zda jste ochotná pracovat pro zaměstnavatele, který je ochoten vám protiprávně krást přesčasy a protiprávně vás vyhodit. Pokud se někdy rozhodnete, že vám to za to nestojí, zkuste alespoň celou situaci zmapovat a předat stížnost na inspekci práce, aby byla šance na zlepšení do budoucna.

Pavel25.05 11:47

Dobrý den, ve firmě pracuji jako skladník od roku 2006.V roce 2007 jsem podepsal dodatek ke smlouvě,kde je uvedeno,že zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli,že zaměstnavatel může požadovat po zaměstnanci práci přesčas i nad rámec uvedeného rozsahu(150hod),a to až do celkového max.rozsahudle §93odst.4 zák.práce.
Otázka zní: Zda musím firmě vyhovět a pracovat přesčas nad rámec hodin,když je napsáno že "může požadovat práci přes čas" a zda to platí pracovat na rámec,když jsem to podepsal v roce 2007,ale dnes už s tím nesouhlasím. Děkuji za odpověď

Admin26.05 12:25

Dobrý den,

domníváme se, že musíte a že dodatek stále platí (pokud nebyl časově nějak omezen).

Lukas26.05 23:42

Dobrý den, je možné nařídit přesčas v podobě 16ti hodinové pracovní směny? např. změnit odpolední směnu od 14-22 na 14-06. Děkuji za odpověď.

Admin27.05 09:30

Dobrý den,

může, ale tím vyčerpá 8hodinový týdenní limit pro přikázanou dobu přesčasu.

Agnies27.05 11:01

Dobrý den,
v pracovní smlouvě mám napsáno že pracuji 4 hodiny denně ale ve skutečnosti jsem v práci 4 hodiny a 25 minut, případně když jsem v práci 8hodin (podle domluvy) tak jsem tu 8 hodin 40minut ale do pracovního výkazu si podle šéfové můžu napsat jen 4 nebo 8 hodin a ten zbytek ne. I když přestávku nečerpám, protože nesmím opustit pracoviště a zavřít pokladnu. Může mi šéfová takto odepřít těch 25 nebo 40 minut kdy mám mít přestávku a neproplatit mi je?

Admin28.05 16:22

Dobrý den,

právo na to nemá, ale v zásadě může udělat vše, co jí dovolíte. Pokuste se s ní domluvit, že buď pauza, nebo započítání celé odpracované doby, jinak to možné není a šlo by o námět pro stížnost na inspekci práce.

janseda30.05 08:36

Dobry den,

moje zena pracuje ve zdravotnictvi ve 12h smenach na sale. Tento mesic mela jiz 4 sluzby navic A ma tedy nadpracovane 48h, v cemz nevidim problem. Ale Jeji vrchni ji chce dat proplatit pouze 12h, ktere mela za nemocnou kolegini ale zbyle hodiny si nemuze ani vybrat jako nahradni volno v pozdejsi dobe. Je mozne to takto provadet i kdyby to meli napsane v kolektivni smlouve? Neodporuje to zakoniku prace, ktery by mel byt nadrazeny KS? Dekuji.

Admin30.05 10:16

Dobrý den,

logicky vzato máte zcela jistě pravdu, ovšem kolektivní smlouvy, natož ve zdravotnictví, bohužel nejsme schopni posoudit, takže vám nemůžeme poradit.

Pavel01.06 10:20

Dobrý den,máme nařízené přesčasy už od října loňského roku, týdně 8 hodin, ikdyž si myslím, že na výjímečnou situaci je to nějak dlouho.Ranní směna vykonává přesčas v sobotu a odpolední směna má prodlouženou směnu pondělí a úterý do 02.00h a ve středu do 23.30h.Jednou ve firmě opravovali počítačový systém a proto nebylo možné přesčas vykonat.Proto nařídili odpolední směně přesčas na další sobotu ikdyž už měli přesčas v tom samém týdnu pondělí,úterý a středa.Tím pádem byl vykonaný přesčas v tom týdnu 16hodin.Může firma nařídit tuto sobotní směnu jako přesčas?

Admin02.06 11:05

Dobrý den,

máte pravdu v tom, že to jako výjimečná situace nevypadá, i v tom, že 16 hodin přesčasu v jeden týden vám být nařízeno nemůže, bez ohledu na to, že minulý týden vám přesčas "odpadl".

zdenek06.06 01:58

Můžu pracovat 17 hodin v kuse.

Admin06.06 10:56

Dobrý den,

teoreticky ano.

Admin06.06 10:58

(pouze s přesčasem)

Petra06.06 04:34

Je vůbec přípustné dělat 55 hodin přesčasu za měsíc -i když dobrovolně??

Admin06.06 10:59

Dobrovolně,

ano, je.

Pavel09.06 14:54

Dle všech výše psaných otázek a diskuzí je zcela evidentní, že v této republice má poslední slovo vždy kapitalista,s vykořisťovaným dělníkem je tu s prominutím jen vyjebáváno a zametáno jak s kusem bezcenného hadru.Hlavné aby se měli dobře vykořisťovatelé a mohli si za naše peníze koupit co půl roku novýho bavoráka,aby byli před svými soukmenovci in!Všechny pracovní zákony jim jdou naruku.Czech bordel...

Michal13.06 18:49

Dobry den,
chtěl bych se zeptat jestli může zaměstnavatel strhmout peníze za to že člověk nemůže dělat přesčasy. Z důvodu malého děcka(3 roky). Protože nemá kdo hlídat. Mají tam 3-směnný provoz a mají nucenou každou sobotu taky ranní-odpolední-noční.
Děkuji za odpověď

Admin16.06 11:11

Dobrý den,

zaměstnavatel by měl po předchozí žádosti přihlédnout k tomu, že se osoba stará o dítě mladší 15 let podle § 241 odstavce 3 Zákoníku práce.

Tom25.06 21:56

Dobrý den, může zaměstnanec odpracovat v jednom týdnu dohodnutý přesčas, pokud už měl jeden nařízený, za předpokladu dodržení doby odpočinku, průměru 8h/52 týdnů a ještě nemá odpracovaných 150 hod. nařízených přesčas. hodin? Děkuji.

Admin26.06 10:55

Dobrý den,

nařízený a dohodnutý lze kombinovat, ano :)

milan02.07 18:20

Dobrý den,jako řidič MHD odpracuji v turnusu 222,5 hod./červenec/t.j. 38,5 hod. navíc. V čvc budu mít šest dní volna. Má zaměstnavatel právo nařídit mi tolik přesčasů? Smlouva zní na 40h/tý a 150 hod. přesčasy. Děkuji za odpoveď.

Admin02.07 18:45

Dobrý den,

pokud vidíme správně, Červenec je rozlezlý do 5 týdnů, tudíž teoreticky lze nařídit až 40h přesčasů (5x8h).

Tomáš04.07 07:46

Dobrý den, pracuji jako operátor v nepřetržitém provozu(12h směny).z května na červen jsem měl převod +15hodin...a konec června už +30 hodin..chtěl jsem hodiny proplatit ale zaměstnavatel mi hodiny převedl do července..s tím že jsem prý měl v červnu na dva dny ošetřovačku(2x11 hodin) tak že mi nemůže hodiny zaplatit jako přesčas..O hodiny nepřídu ale zaplatí je až další měsíc.Děkuji za odpověď.

Admin04.07 10:17

Dobrý den,

preferovanou odměnou za práci přesčas je proplacení s příplatkem, na čemž můžete trvat.

xxx08.07 17:24

dobrý den,

je možné aby zaměstnavatel za přesčasy o víkendech a svátcích platil zaměstnancům méně než 100% příplatek?

Admin09.07 11:14

Dobrý den,

práce o víkendu 10 %
práce přesčas 25 %
práce ve svátek 100 %, nebo náhradní (placené) volno

Příslušné příplatky se sčítají.

milca362@seznam.cz22.07 07:07

Dobry den,,mistr je na dovolene a ted mame nahradu za naseho mistra stala se mi taka neprijemna vec ze jsem nedosla do prace a potrebovala sem nutne volno ale zapomela jsem tomu mistrovi to říc,kdyz jsem mu volala tak sem se mu omluvila ze jsem nedosla do prace a ze potrebuju v ten den nutne volno a on mi řekl ze si to mam domluvit s mojím mistrem co je na dovči,tak se chci zeptat zda mi muze dat to volno kdyz mu zavolam stím že bych si to nahradila v sobotu.

Admin22.07 10:26

Dobrý den,

bude záležet na benevolenci mistra a na vaší dohodě.

Petra11.08 19:34

Dobrý den. Pracuji jako uklízečka v krajské fakultní nemocnici.Dosud nás zaměstnávala saoukromá firma a od září nás převezme nemocnice pod sebe. Pracujeme systémem 8 hodin denně plus každý druhý víkend vždy sobota 5 hodin a neděle 5 hodin. Tedy 12 dní v kuse, 2 dni volno, 12 dní práce, 2 dni volno.... Je takový rospis služeb legální ? Díky za odpověď

Olga19.08 20:57

Může zaměstnavatel se zaměstnancem sjednat v pracovní smlouvě přesčasovou práci do 416 hodin?

Admin20.08 11:16

Dobrý den,

teoreticky v kolektivní smlouvě ano, ale pouze se souhlasem zaměstnance.

Jarda26.08 12:49

Dobrý den,

pracuji v cestovním ruchu a to znamená, že jednou za 14 dní vychází práce na víkend.V minulém měsíci jsem pracoval dvakrát o víkendu, na který vycházel svátek, ale majitel mi tyto dva svátky neproplatil a účetní se ohrazovala tím, že pokud nemám v daném měsíci odpracovných plný počet hodin nemusí mi svátky proplácet.
Nic takového jsem nikdy neslyšel, má pravdu nebo si vymýšlí?

Admin26.08 13:53

Dobrý den,

proplatit je samozřejmě musí, ovšem záleží na tom, jestli se 100% příplatkem, nebo normálně - preferováno zákoníkem práce je totiž to řešení, kdy za odpracovaný svátek následuje den placeného volna, to už samozřejmě bez příplatku. Ovšem jestli vás postavili před hotovou věc, nejsme si jistí, že postupovali správně.

Admin26.08 13:54

Respektive se domníváme, že by muselo jít o absenci neomluvenou, aby váš zaměstnavatel mohl takto postupovat.

Rostislav27.08 20:46

Dobrý den

Pracuji na tří směnný provoz...čily ranní,odpolední,noční,každá směna činí 7,75 hodiny...byly nám nařízené přesčasy a to 32 hodin měsičně...nedávno nám nadřízený oznámil,že musíme chodit i v sobotu a když bude potřebo,což je často tak i v neděli...ptám se jestli má zaměstnavatel na tohle právo a jak mám dělat 32 hodin přesčasu,jestliže pracuji na třísměnnou pracovní dobu

Děkuji za odpověd

Admin28.08 12:07

Dobrý den,

zaměstnavatel vám může nařídit 8 hodin přesčasu týdně, to je asi to nejdůležitější, co musíte vědět, ostatní přesčasy jen s vaším svolením. 8*4 je sice 32, ale záleží na rozvržení, které musí zaměstnavatel respektovat, pokud mu nedáte svolení k delšímu přesčasu v daný týden.

zanet05.09 00:54

Dobrý deň, som zamestnaná cez agentúru vo firme kde sa pracuje na 3 smeny. Na pohovore rozprávali o nadčasoch ale aj to že sú dobrovoľné a môžu sa odmietnuť. Keď sme začali pracovať na svojej smene hneď nám bolo povedané že každý týždeň sa robí 3x 12tka z dôvodu že je málo zamestnancou ale nie preto že majú dovolenky ale preto že nechcú priberať a kôli slabemu platu a zlým podmienkam každý odchádza. Podmienka sú 2 dvanástky a to tak že keď mám rannú smenu od 6.00-14.00 tak musím prísť nadrobiť o 2.00-14.00 a to dochádzam 30 km a autobus by mi išiel o 1.00 v noci čo by som musela vstávať o polnoci. To nám chceli dať v stredu a v piatok, ved by som ani nespala. Je to choré takéto nadčasy o takomto čase keď som chcela že od 6.00-18.00 tak mi povedali že tak sa to nedá. Nesúhlasím s podmienkami aké si kladú. Na zmluve máme 37,5 h na tri smeny a 8500 Kč základná mzda ktorá nám bude posielaná na účet a ostatné do ruky. Chcem sa opýtať či zamestnávateľ si môže klásť takéto podmienky s nadčasmi keď máme zmluvu takú ako máme. Ďakujem za odpoveď

Admin05.09 12:24

Dobrý den,

zaměstnavatel by měl přesčasy nařizovat pouze výjimečně a ze závažných provozních důvodů. Otázka je, jestli je možné se takovému jednání nějak bránit. Jedině sebrat stejně nespokojené kolegy a kolegyně a podat stížnost na Inspekci práce.

Zuzana08.09 21:33

Dobry den!

mam dotaz. momentalne som vo vypovednej lehote. koncom zari mi konci pracovny pomer. z vypisu mojich hodin som zistila ze mam 58 prezcasu vedenych jako keby nahradni volno. po dobu 3 mesiacov som nemala ziadne prezcasy ttak dedukujem ze mi ich mali preplatit uz davno. muze mi zamestanavatel naridit 58 hodin cerpani nahhradniho volna? musim to akceptovat ? muze mi naridit 11 dni nahradniho neplaceneho volna kdyz s tym nesuhlasim a zadna dohoda medzi nami po dobu 3 mesiacov nevznikla? .. jak sa mam branit kdyz bude chtit silou mocou chctt aby som si to vybrala jako nahradni volno?.. mne se to nehodi, radsi bych mnela normalne zaplaceny mnesic a prezcasy zaplacene taky. muzu odmitnout cerpani NV ??
Dekuji

Admin09.09 11:26

Dobrý den,

za přesčasy si můžete vybrat, jestli chcete peníze, nebo náhradní volno. Zaměstnavatel do toho v zásadě nemá moc co mluvit, pouze samozřejmě s případným volnem musí souhlasit, což se vás netýká.

jirka09.09 12:09

Dobrý den.Potřeboval bych vědět kolik hodin týdně mi může zaměstnavatel nařídit přesčasů /ročně/ a co se stane když tento přesčas odmítneme.Díky

Admin09.09 17:18

Dobrý den,

záleží na situaci, obecně jde však maximálně o 150 hodin ročně, maximálně 8 hodin týdně. Dohoda a kolektivní smlouva mohou však tyto limity zvednout.

Když odmítnete správně nařízený přesčas, půjde samozřejmě o neomluvenou absenci, která se dá trestat různě.

Honza12.09 00:42

Dobrý den.
potreboval bych radu pracují na 3 směný provozˇa ted mi chcu naříditt střídaní směn a to ranná,odpoledná,ranná,odpoledná,ranná mají na to právo anebo nie děkují.

Igor14.09 13:52

Dobrý den,pracuji ve zdravotnictví.Může mi zaměstnavatel nařídit,kdy si mám čerpat náhradní volno za práci přesčas(volat den předem,abych nechodil na směnu,protože je málo pacientů),příp.mě posílat domů v průběhu směny?Jde o to,aby nám nemusel přesčas proplácet.Mám nárok na proplacení přesčasových hodin nebo mě může nutit je vybrat formou náhradního volna?Děkuji.

Lucie15.09 10:20

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jsem ve třetím měsíci těhotenství.Mužu pracovat přesčas i když to zákon zakazuje, tedy z
mého svobodného rozhodnuti?
Děkuji za odpověď

Admin15.09 12:36

Dobrý den,

zaměstnavatel vám práci přesčas vůbec nesmí dovolit.

Jaroslav19.09 08:52

Dobrý den.Chci se zeptat jestli těch osm hodin prescas o vykendu muže zaměstnavatel rozdělit na 4hodiny v sobotu a 4hodiny v nedeli

Marek19.09 15:19

Dobry den,

Může mi nadřízený nařídit přesčas jen ústně? Já nesouhlasím a on tvrdí že když nepřijdu tak dostanu A ? Předem moc děkuji za odpověď

Admin22.09 10:38

Dobrý den,

zákoník práce formu nestanoví, stačí tedy ústní. Pokud tedy zaměstnavatel splní ostatní podmínky, půjde při vašem odmítnutí o neomluvenou absenci.

JIRKA23.09 18:13

Pracujeme 6 dní v týdnu hlavně v noci (37,5 hodiny) Zaměstnavatel nás stále nutí k práci přesčas protože nechce nabírat nové lidi ale nové zakázky nabírá stále takže už na to pomalu přestáváme stačit. Jeho to ale nezajímá a nutí nás k práci přesčas. Navíc se o přesčasu často dozvídáme až když přijdeme do práce.Lidi jsou unavení a vystresovaní. Děláme s velkými stroji a myslím že tím stoupá i riziko úrazů.Někdy si nestačíme ani vybrat přestávku (ale samozřejmě ji máme z pracovní doby strženou). Co s tím ?

Admin24.09 13:00

Dobrý den,

váš zaměstnavatel očividně přesčasy zneužívá, což sice není nic vzácného, ale to ještě není důvod, aby to bylo tolerováno. Hromadná stížnost na Inspekci práce se nabízí jako vhodné řešení, ať už jde o přesčasy, nebo neexistující přestávku v práci.

Andrea03.10 16:23

Dobrý den,
chci se zeptat,pokud v práci děláme skoro denně přesčas kvůli tomů,že je hodně zakázek.
Dělám 8 hodin plus dvě hodiny navíc.Přesčasy dělámi již třetí měsíc.
Je to jednosměnný provoz a vedoucí výroby nám řekl,že na dvě směny to není ale jedna směna plus přesčas denně aspoň dvě hodiny.
Jedná se mně o to,že řekl že přesčas nám může nařídit,že má na to právo.Já jsem mu řekla,že ano ale pouze ve výnimočných situacícha a to že si naberou zakázky už s vědomím,že to v normálním pracovní době nestihnou,tak to není výnimoční situace,odpověďel že to je ta situace.
Tak bych chtěla vědět,jesli má pravdu,protože mám počítat s přesčasy ještě minimálně 3 měsíce.
Vopřed moc děkuji za odpověď.
Andrea Dzurjová

Admin06.10 12:25

Dobrý den,

pravdu máte samozřejmě vy. Také by mohlo brzy dojít k situaci, kdy zaměstnavatel povolené přesčasy vyčerpá, ale už tyto přesčasy nejsou zcela v pořádku.

jan09.10 23:11

Dobrý večer, pracují ve tři smenem provozu, kvůli nedostatku práce na zimu máme presunute směny jedna se o práci v sobotu 8 hodin a v zimě jsme patky doma samozdrejme zadarmo zajímá mne jestly mi v týdnu kdy dělám sobotu 8 hodin může zaměstnavatel nařídit práci přesčas. A dále jestly mi může nařídit ze přesčas musím mít zaplacený když bych ho chtěl jako náhradní volno děkuji za odpoved

Pavel Skládaný17.10 09:44

Dobrý den,

v naší firmě je běžné, že zaměstnancům nadřízený písemně nařídí práce přesčas, běžně i v sobotu či neděli. Mzdová účetní však nařízené přesčasové hodiny škrtne na nulu s argumentem, že nárok na proplacení vznikne až po odpracování 150 hodin přesčasů zdarma. V pracovní smlouvě ale nic takového není. Je postup zaměstnavatele správný?

Petr17.10 23:49

Dobrý den
Může mi zaměstnavatel nařídit přesčas ve čtyřsměném provozu když :
mám odpolední- může hned nařídit noční?
mám noční - může hned nařídit ranní? To bychom dělal 16h
Nebo- jeden týden děláme od pondělí do čtvrtka ranní a patek až neděle noční s toho sobota 12 hodinovou směnu
Může v tomto týdnu nařídit přesčas když máme odpracováno spousty hodin
Děkuji za odpověď

Bara18.10 13:09

Za celý rok 2014 mám prozatím celkem odpracovaných 237.5 hodin přesčasu, z toho 65.5 je OT ve všední den a 172 hodin OT víkend. Podle zákoníku práce mi může zaměstnavatel naridit za cely rok 150 hodin. Stahuje se i na vikendy? Znamená to teda, že zaměstnavatel porušil zákoník nebo si musím spočítat jen proplacené přesčasy a ty musí být max. 150 hodin a s přesčasy, které šly na náhradní volno vůbec neuvažuji? Děkuji

Admin20.10 11:41

Dobrý den,

přesčasy, za které je poskytnuto náhradní volno, se do limitu nepočítají.

Monika27.10 11:37

Dobrý den,

když budu ve výpovědní lhůtě (výpověď ze strany zaměstnance) a zaměstnavatel mi nařídí přesčasy, musím je přijmout nebo je nějaká možnost je odmítnout?

Děkuji za odpověď.

Admin28.10 11:29

Dobrý den,

pokud jsou stanoveny podle zákona, musíte je odpracovat.

lukas07.11 15:41

Mam dostat ačko za to ze nepujdu v sobotu do prace muze si to zamestnavatel dovolit dekuju za odpoved

Admin10.11 08:52

Dobrý den,

pokud to byl regulérně nařízený přesčas, tak ano.

jitka10.11 19:14

dobrý den
odmítla jsem přesčas (8 hod týdně)1)neproplácí je
2)na náhradním volnu jsme se nedohodli
3)přesča není vyjímečný, děje se 4x i 5x do týdne
4)vážné provozní důvody nevidím
co mi hrozí od zaměstnavatele?
děkuji

Admin11.11 11:06

Dobrý den,

hrozí vám neomluvená absence, ovšem v takovém případě je to zralé na stížnost inspekci práce, pokud váš zaměstnavatel nepostupuje dle zákona.

Katka12.11 23:59

Dobrý den,

Pracuji v obchodě, mám plný úvazek, tzn. 40 hodin týdně. S tím, že je nás tam málo a děláme 6 dní v týdnu a něketé dny děláme 12 hodinové směny místo 8hodinových, je to dle zákoníku práce v pořádku?

Admin13.11 10:51

Dobrý den,

porovnejte si vaši odpracovanou dobu s limity v článku, takhle od boku tipovat moc nemůžeme. V zásadě vám ale zaměstnavatel může nařídit 8 hodin přesčasů týdne, ale ne "furt".

Katka13.11 12:50

On hlavně tvrdí, že mi může 8 hodin oficiálně naplánovat do docházky a další 8 hodin nařídit s tím, že tam třeba musím zůstat déle, je to pravda, nebo pokud mi napíše další den navíc, tedy 8 hodin a za ten týden mám naplánovat tudíž 48 hodin na místo 40 tak jestli mi dalších 8 může nařídit tímto způsobem, děkuji.

Admin14.11 09:32

Dobrý den,

nemůže.

Roman17.11 10:53

Dobrý den,
pracují v logistice, kde se práce přesčas bere jako pravidlo. I když jsem odpracoval 36 přesčasových hodin za měsíc zaměstnavatel mi tyto hodiny neproplatil, zdůvodnil to tím, že jsou neoprávněné ( bez udání důvodu ). V jiných měsících s proplacením nebyl problém.Na oddělení nás pracuje víc a všem ostatním tyto hodiny proplacené byly. Jak se takovému jednání mám bránit a může zaměstnavatel takto jednat ?

milan18.11 17:16

Dobrý den mohu jse zeptetat jesly jsem byl v práci ve svátek tak jesly mi můžou nařídit ještě přesčas v tom samém tejdnu

Fanda19.11 23:19

dobrý den ve smlouvě mam napsano ze pracuji 8 H denně do prace chodím na 12 na tzv. krátký a dlouhy týden jenže na pasce mám počítán 8h fond a stane se ze mi zaměstnavatel když mi chybí hodiny dá den dovolené naopak kdyz mi hodiny prebývaji tak mi je smazne pod stul co s tím ?

Ilona22.11 17:18

Dobrý den,
chtěla bych se optat, jestli je normální chodit 3x až 4x týdně na 12 h. do práce + ještě k tomu 2 dny na 8 hodin. Neměl by mezi tím být nějaký časový odstup?? Např. v jiných firmách je to tak, že když jdou do práce na tři dvanáctky,tak mají pak 2 dny volna. Jak by to tedy mělo být?? A kolik hodin i s přesčasy týdně bych měla správně podle zákona mít? A mám právo na to říct zaměstnavateli, že na 12 hodin do práce chodit celý týden nebudu, protože se nám nadělané hodiny a přesčasy neproplácí, ale schovávají?? Když totiž přijdu za vedoucí, že do práce na 12-ky chodit nebudu, tak na mě zakřicí, že to teda budu, tak co s tím mám dělat?? A také bych se chtěla zeptat, jestli mi firma může sebrat dovolenou aniž by mi o tom někdo řekl?? Jak toto mám pak řešit?? Děkuji předem za odpověď.

Admin24.11 11:33

Dobrý den,

chování vašeho zaměstnavatele je na první pohled nejen neférové, ale také nezákonné. Pokud s tím ale chcete něco dělat, budete se muset obrátit na inspekci práce, což vám ale klid a pohodu v práci také nezajistí...

Zdeněk30.11 21:23

Dobrý den,
tento týden mi bylo oznámeno, že bude "opět" další šestá noční směna (jako by snad šlo o výjimku). Jelikož noční směny už tak snáším čím dál hůře, odmítl jsem ji s tím, že oněch 150 přesčasových hodin, které mi může zaměstnavatel nařídit jsem již dávno vykonal a tak více hodin konat do konce roku nehodlám. Celý rok mi takto zabil víkendy a nikoho to nezajímá, mě ovšem právě došla trpělivost. Když jsem argumentoval s tím, že mistrem nám bylo slíbeno již v srpnu, že pokud budeme každá směna vyrábět jím požadovaný počet kusů, budou víkendy volné a my nyní vyrábíme mnohem více a víkendy volné nejsou nikdy, tak mi to zapřel do očí, že prý to není pravda a že říkal, že naopak budou šesté směny pokračovat nadále. To mě dopálilo a tak jsem mu řekl, že i do budoucna nehodlám pracovat přesčas nad možných nařízených 150 hodin ročně. Potom mi bylo vytčeno, že mi vždy vyšel vstříct, ovšem nevím kdy to mohlo být, neboť za čtyři roky práce u tohoto zaměstnavatele jsem po něm nic nechtěl a byli to pouze oni, kdo po mě potřebovali práci přesčas. Když jsem po něm chtěl, aby mé rozhodnutí tlumočil vedoucímu výroby, tak mi řekl, že mu nic říkat nebude a mě tedy vymění na pracovní pozici. Toto jeho rozhodnutí u mě vyvolává dojem, že vedoucí výroby neustále navyšuje zakázky a je mu jedno, že se tak plní výroba na úkor prací o víkendech, namísto přijmutí nových zaměstnanců, což by bylo logičtější. Pokud to takhle půjde dál, mohlo by se stát, že budou zakázky navýšeny natolik, že bude potřeba chodit do práce nejen v sobotu, ale i v neděli. S takovým scénářem se rozhodně nehodlám smířit. Je až zarážející takové jednání se zaměstnancem a podle mého názoru neomluvitelné, třebaže v tomto období tzv. "krize". Poradíte mi nějaké řešení? Děkuji předem za odpověď.

Admin01.12 11:36

Dobrý den,

tato situace má mnoho rovin, proto je těžké vám nějak poradit. V první řadě jde o překročení zákonem stanoveného limitu, v druhé ale taky o to, jestli dostáváte za přesčasy náležitou odměnu a pak i o samotný fakt, že dnes sehnat dobrou práci není vůbec snadné. Ano, zaměstnavatel spoléhá na to, že potřebnou práci odvedete a že nebude muset nabírat nové zaměstnance, ovšem tím vám ničí osobní život o víkendu a odpírá vám odpočinek. Řešení je v takových případech ale složité - vy si můžete dupnout a dál to neřešit, odpracovat 150 hodin ročně navíc a pak mít klid, což nemusí být špatné řešení, pokud vás to do budoucna ve vztahu k zaměstnavateli nějak neohrozí. Naopak, vašeho příkladu by mohli následovat i ostatní zaměstnanci, což by vyústilo v potřebu přijmout nové zaměstnance a tedy ideální scénář.

darina02.12 18:33

Dobry večer,

Chtela jsem se zeptat jestli je mozny pracovat tři dvanactky za sebou?
Po:6-14:30
UT:VOLNO
ST:9:30-21:30
CT:9:30-21:30
PA:9:30-21:30
So:volno
Ne:volno
je to povolene mit ty tri dvanactky za sebou?

Zdena Čechová12.03 11:17

jak vám bylo odpovězeno může zaměstnavatel nařídit víc jak 3 dvanástky po sobě?

Jana05.12 08:25

Dobry den, mam dotaz. Pracuji jako učitelka ve školce. Letos jsem již vybrala celou dovolenou, pocitala jsem, ze v době vánočních prázdnin budu doma na neplacené volnu. Ale ředitelka mi nabídla odpracovat přescas, souhlasila jsem s tím, teď mam přes 17 hodin. Dá mi to na jeden nebo dva dny? Nevím zda se toho započítává 6 nebo 8 hodin. A druha otázka jak to je se sociálním a zdravotním pojištěním v době ne placeného volna? Děkuji za odpověď, Jana.

Admin05.12 12:29

Dobrý den,

do 17 hodin se vám vejdou i 2 osmihodinová volna.

Jana05.12 13:03

Ano, samozřejmě. Ale zajímá mě zda to je 6 nebo 8. Pokud 6, tak mi pak zbyde 5hodin. O to mi jde. Dekuji.

Petr05.01 22:16

Dobry den chtel bych se zeptat jestli je mozne chodit 12h 4 dny a jeden den 8h...ve smlouve mam ze muzu udelat 416h za rok..moje normalni pracovni doba dle smlouvy je 7,5 hodiny(30min.prestavka,takze 8h)takze delam16-20h prescasu tydne a to i nocni,nekde jsem cetl ze nocni smeny nesmi byt s prescasy....to ze nemam prillatky za prescasy je vec druha.....muze me byt narizeno porad jen 8 h tydne? Ikdyz treba jeden tyden nejdu? Bylo tu receno neco o tydenim prumeru

Kamil16.01 16:31

Dobrý den,

pracuji ve firmě jako THP zaměstnanec ve stavebnictví.od Srpna 2010 do Prosince 2014 mam na kontě přes 500 přesčasových hodin. V současné době jsem ve výpovědní době (výpověď podaná mnou),ale zaměstnavatel odmítá přesčasové hodiny proplatit a je prosím zaměstnavatel povinnen přesčasové hodiny alespoň proplatit? Nebo alespoň hodiny,

milos01.02 17:52

dobry den pracuju v obchodnim dome jako uklizec spoli s manzelkou a jejim bratrem od pondelka do patku od 4 rano do 22 vecera meli jsme to rozvrzene po 6ti hodinach jen ze reditel chce a nuti mne ad tam jsem od 4 do 14ti hodin a da mi ad jdu neco udelat cos mi zabere treba 1 hodinu a do toho mi da neco jineho a ad jdu hned pote mi rika proc to nedelam co mi dal za praci a kdyz so odebehnu po 4,5 hodinach na "cigaro" tak vola memu sefovi ze stale chodim kourit a nebo kdyz se mne na neco pta a chci odpovedet tak se otoci a jde pryc a kdyz si postezuju memu primemu vedoucimu tak on se ho na to zepta a jen se dovim ze si vymislim a co jsem zjistil ze pam reditel si vymisli ma nme lak se muzu branit?? dekuji za odpoved milos (jsme externi uklisova firma)

Admin03.02 12:33

Dobrý den,

jestliže máte delší pracovní dobu než ve smlouvě, nebo než povoluje zákon, tak se samozřejmě bránit můžete. To samé pokud jste terčem šikany na pracovišti. Tyto problémy řeší hlavní Inspekce práce, kam můžete podat stížnost.

milos04.02 13:29

smi si redirel tesca vyzadat kamerove zaznamy o me praci jak a v jaky cas kde jsem pracuji tam jalo uklizec jsme externi firma a ochranka taktez tak jestli je to trestne nebo ne kdyz je to bez meho vedomi a jak se mohu branit dekuji a dekuji i za predeslio odpoved

Pavel11.02 02:18

Dobrý den,

pracuji ve deoucí pozici a můj zaméstnavatel požaduje, abych byl v práci vždy o 30min. dříve než je oficiální start směny. Ovšem těchto 30min. mi nechce proplácet či dávat na náhradní volno. Důvod je prý ten, že to patří k mé pozici. Ale já mám podepsanou smlouvu na 37,5hod týdně. Má na to právo?

Děkuji, Pavel

martin27.02 10:42

Dobry den pracuji jako kuchar a az 5 mesicu v kuse mam vic jak 260 hodin mesicne..pracuji o vikendech ve statni svatky proste porad..mzdu dostavam ale nejaky priplatky za praci pres cas o vikendu a svatky sem nevidel ani korunu a nase sefova na to vubec neraguje..jak se muzu branit? dekuji Vam za odpoved

Admin27.02 11:17

Dobrý den,

bránit se samozřejmě můžete, ale otázka je, jaký to bude mít efekt - v pohostinství je situace taková, často ještě horší. Jinak se můžete obrátit na Inspekci práce, ale budete potřebovat důkazy. Dále, pokud vám zaměstnavatel dluží 5 měsíců nějakou část mzdy, můžete okamžitě rozvázat pracovní poměr.

irena05.03 18:46

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,zda zaměstnavatel může vydat zákaz vybírání přesčasových hodin.Děkuji.

Daniel26.03 11:03

Dobrý den. Mám pracovní smlouvu na dobu určitou, na 40 hod. týden, do konce roku 2015 s 3. měsíční zkušební dobou. Ve smlouvě mám uveden základní plat (tudíž nemám hodinovku). Chci se jen zeptat, jak je u takovéhle smlouvy placen svátek? Nikde totiž není o svátku ani čárka, musí být ve smlouvě uvedeno, že se pracuje i o svátcích atp.? Ještě je tam věta, že zaměstnavatel může zaměstnanci přiznat odměnu až do výše 50% základní měsíční mzdy. Poraďte mi, prosím. Děkuji

Admin27.03 11:08

Dobrý den,

v takovém případě podle nás ve svátek normálně nepracujete, ale mzdu za něj dostáváte.

Pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, o odměnách zřejmě bude rozhodovat zaměstnavatel libovolně, nebo podle nějakých vnitřních předpisů.

Milan27.04 20:46

Dobrý den, šlo by ujasnit placení práce o svátku , která se nejspíš blíží hned dvakrát.
Minulé roky svátek vycházel v týdnu, takže se formou dohody se odpracoval svátek a náhradní volno se čerpalo na začátku nebo na konci danného týdne.
Ale teď je situace jiná a svátek připadne na konec týdne a je potřeba splnit výrobu (nejspíš oba květnové svátky)
Samozřejmě, že nařídit nám práci svátek nemůže, ale pokud to bude chtít obejít, tak může dát pátek svátek a jít sobotu a tu už by jsme povinně museli. Proto je lepší se dohodnout, zatím byl vždy férový přístup, ale jak jsem psal zatím se to vždy řešilo náhradním volnem.
Jaká je tedy forma odměny za svátek :proplacený svátek + odpracované hodiny a příplatek 100% pokud se volno nečerpá nebo jen mzda ve svátek a 100% příplatek za práci ve svátek? Za odpověď děkuji Milan

Rebeka27.05 19:20

Zdravím,
mám šestihodinovou pracovní dobu, jednou měsíčně jsem přistoupila na cca 3 hodinový přesčas, který nadělávám většinou o víkendu. Tentokrát po mně zaměstnavatel vyžaduje sobotní osmi hodinovou pracovní směnu. Může být tato přesčasová směna delší než má běžná pracovní doba?
Děkuji za odpověď.

Renata01.06 21:49

Dobrý den
Kolik minut mám být před začátkem pracovní doby

Magda10.06 14:32

Dobrý den,
v § 114 odst. 1 zákoníku práce se hovoří o "poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku". Z čeho mohu odvodit, jestli se jedná o náhradní volno placené nebo neplacené?
Děkuji

Robin10.06 15:09

Dobrý den zaměsnavatel mě nutí dělat přesčasy více jak 8 hodin,týdně ročne mam i 350 hodin tak jsem mu řekl že je dělat nebudu dokud mi za to nepřida 5000kč. řekl mi že valorizace bude ale urcite ne 5000kč a jestli to nebudu akceptovat tak si najde jine zamestnance. Ma na to právo aby mě vyhodil jak nechci delat vic jak 8 hodin týdně predem dekuji za odpoveď

Pavla23.06 14:10

Dobrý den, mám nárok na proplacení + příplatek za státní svátek? Pracuji 12 hod. směny tzv. kr. a dl. týden a st. svátek mi vyšel na pátek můj prac. den. Zaměstnavatel tvrdí, že při 12cti hodinových směnách na proplacení svátku nárok nemám, prej jak by k tomu přišel.
V předešlém zaměstnání nám svátky propláceli i při těchto 12cti hod. směnách.
Děkuji za odpověď.

Renata23.06 16:32

Dobrý den, chci se zeptat na svou situaci s přesčasy. Od května minulého roku jsem zaměstnaná v závodní kuchyni jako provozní pracovník("děvče pro všechno")na HPP na 40 týdně pracovní doby, ale většinu času jsem strávila v balených jídlech kde to funguje tak, že se neobjedná hrozné množství balenek na udělání a pak je zaměstnancům řečeno že tam budou dokud to nebude hotové, takže přesčasy jsou zde na denním pořádku. Jde ale o to, že nikdo z nás za přesčasy jindy neviděl ani korunu a že nám bylo řečeno, že pokud si přesčasy do 3 měsíců nevybereme tak že propadají, takhle majitel tu firmu vede! A teď k mé věci, smlouvu zde mám na dobu určitou do 30.6.2015, našla jsem si novou práci takže končím. Ale z minulého měsíce mám 27,5 hodin přesčasu a vím že za to neuvidím ani korunu a tak jsem řekla, že si je chci vybrat náhradním volnem, ale poslední měsíc mně přesunuly do firemní kantýny(kantýnská odešla) a zatím za mně nemají náhradu a nechtějí mi umožnit náhradní volno. Tak se Vás chci zeptat jestli jsem v právu a mohu říct, že si přesčasy prostě vyberu a hotovo?? Mně se totiž více než proplacení hodí to volno, protože si potřebuji poběhat věci k novému zaměstnání- vstupní prohlídka u jejich lékaře, vyřízení a vyzvednutí vstupního čipu, nákup oblečení atd.. Předem děkuji za radu

Anda08.07 17:52

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak je to s těhotenstvím a odmítnutím přesčasů. Vím, že ze zákona těhotné ženy nesmí dělat přesčasy, ale jde mi o to, zda to musím zaměstnavateli nějak písemně doložit nebo stačí pouze mé slovo, že těhotná jsem. Nikde jsem se toto nedočetla a zaměstnavatel po mě chce potvrzení od lékaře.. což se mi moc nelíbí. Díky za odpověď.

Douby24.07 15:02

dobry den pracuji pekárně z kde je 24 hodin mam vůbec nárok na Víkend dělám od 17:00 do 3 rána už sem tam 9 den. děkuji

Jirka12.08 14:03

Dobrý den,pracuji v 2 směnném provozu - ranni,odpolední 8 hodinove směny.Na odpoledni nastupujem někdy i až v 18:00 a i s presčasem končíme páteční odpolední někdy i v sobotu o pul 5 ráno !! ptám se zda-li mužeme delat odpoledni smenu v pátek po pulnoci když už začíná sobota a máme nárok na odpočinek ? dekuji za odpoveď

Blanka02.09 09:02

Dobrý den,nastoupila jsem jako prodavačka do firmy,ve které má zaměstnavatel dobře smlouvou ,,ošetřené "přesčasy,ale dověděla jsem se od kolegyň,že pokud nám nevy chází směna na státní svátek ne že ji nemáme zaplacenou,ale musí se naddělávat.Potvrťe mi prosím,že je to totální blbost,která odporuje nejen logice,ale i zákoníku práce.Děkuji

Alena11.09 12:13

Dobrý den,pracuji jako pečovatelka,ve státním zařízení.Dělám krátký a dlouhý týden 12h.V letošním roce se nám již několikrát stalo ,že naše směny byly zkráceny ,třeba i o dva dny,tedy neproplaceny,přitom jsme tyto směny odpracovaly.Na dotaz proč,nám bylo oznámeno ,že fond
pracovní doby není na tolik hodin stanoven v konkrétním měsici.Přeci každý měsíc musím odpracovat určitý počet hodin a někdy jich je více,podle toho, zda začínáme hned první den v měsíci.Má naše
vedení na tento postup právo?Nejedná se o přesčasy.Děkuji za odpověď.

Markéta14.09 18:33

Dobrý den, pracuji jako učitelka a zamšstnavatel po mě chce, abych dvě soboty šla do práce od 9-13hod na den otevřených dveří bez proplacení, či náhradního volna- prostě zdarma! Mám čtyřletého syna a o víkend nemám ani školku.. Jaké mám možnosti? Děkuji!

Marek17.09 11:39

Dobrý den,pracuji ve firmě na pozici kde je riziko syndromu karpalního tunelu 3-ho stupně .Muže mi zaměstnavatel nařizovat přesčasy? A také mě zajimaji bezpečnostni přestávky.Nynější stav je takový:jedna 10-ti minutová placená přestávka za celý den bez ohledu na přesčasy tzn.že i za 12 odpracovanych hodin máme jednu 10-ti m inutovou přestávku placenou. Dle mého názoru máme nárok na placenou 10-ti minutovou přestávku každé dvě hodiny nepřetržité práce a kryje li se bezpečnostni přestávka s obyčejnou přestávkou měla by tato přestávka být placená,i když pracujem nepřetržitě jen hodinu a 55minut. Děkuji za odpovědˇ.

Lada22.09 16:43

Dobry den,chci se zeptat.Pracuji na jednu smenu.Na prescas chodim i soboty,odracuji 6hod.Na pozvani nadrizeneho.Ted dve soboty po sobe jdouci jsem odracoval jen 5,5hod a nadrizeny mi rekl,ze mi ty dve soboty nezaplati, ze si mam vybrat nahradni volno.Odvolava se na Zakonik prace. Nevim jestli je tohle mozne. Dekuji za odpoved

nj07.10 18:46

Dobrý den chci se zeptat muže zaměstnavatel nařídit přesčas z noční směny ještě na ranní? Myslím to tak že po odpracovaní noční směny zůstat celou ranní děkuji.

Petr16.10 17:36

Dobry den
Zamestnavatel mi naridil v pulce smeny prezcas.Jelikoz nemam koho kdo by mi vyzvedl dite ze skolky musel jsem odmitnout
Na konci mesice jsem zjistil ze mi byly kracene premie
a kdyz jsem se zeptal za co tak mi bylo receno ze za to
Ze jsem nezustal na prezcas a ze jsem si nekoho nesehnal na
vyzvednuti ditete jak mam postupovat dal jelikoz vim ze situace
se muze opakovat a jestli vubec na to mel pravo mi kratit premie
Dekuji

Lucka31.10 21:32

Dobrý den, jak je to s pracovní smlouvou? Když mám u zaměstnavatele 2 smlouvy na dobu určitou musí následovat smlouva na dobu neurčitou? Děkuji za odpověď

Lenka12.11 20:47

Dobrý den,
v měsíci jsem odpracovala 11 hodin přesčas, ale zaplatili mi jen 9. Může toto zaměstnavatel udělat? Žádné náhradní volno jsem nedostala. Děkuji za odpověď

bibanka15.12 16:39

Dobrý večer zajímá mě když mám smlouvu na 40 hodin týdně v rámci nerovnoměrně rozvržené pracovní doby jako prodavačka je otevřeno 7 dní v týdnu bylo mi řečeno že fond má být na tento měsíc 184 hodin a já mám jen 171 hodin odpracováno tak mi tam vedoucí musela dát 2 dny dovolené abych se vešla do hodin protože jsou svátky které si musím nadělat pracovní dobu máme 10.5 hodiny a po odečtený svač je to 9.5 hodiny čisté tak by mě zajímalo jestli v pracovním kalendáři se mě týká tech 168 hodin které musím odpracovat za měsíc a nebo tech 184 hodin které jsou většinou pro lidi co dělají dvanáctky a hlavně jestli si musím nadělat svátek pokud je zavřeno a nejde se do práce proč si ho musím nadělat

Milena Sisolakova03.01 22:28

Dobry den,kdyz zamestnavatel me dal volno od 18.12 do 4.1 stim ze me hodiny pujdou do minusu a budu muset si je nadelat za dva mesice,tak by me zajimalo jestli tumto neporusuje zakonnik prace a zdali to tak jde,protoze chce aby jsme delali 12 hod.dennejen kvuli tomu ze nas koupila nova firma a delame prestavbu tak jestli jsem povinna pristoupit na tady toto.dekuji

Karel12.01 07:42

Dobrý den.Pracuji v třísměnném provozu po 7,5h denně a vedoucí nám chce nařídit 13 přesčas v řadě.Má na to právo? Dále mám paušální plat a přesčas nemám placený, prostě zadarmo. Prý pouze formou výběru náhradního volbách , které ale nemám při objemu zakázek kdy vybrat. Ve smlouvě jsem se nikde nedočetl,že bych byl povinen pracovat zdarma.Děkuji za odpověď.

Radek17.01 03:31

Přeji vám všem hezký den,pozorně jsem si přečetl všechny vaše dotazy.Jsem ve vedení odborového svazu a problémy s přesčasama jsou u nás ve firmě neustále.Fakt je ten že zaměstnavatelé se nustále snaží obcházet zákon. Ale existují jen opravdu některé jasně stanovené vážné důvody k nařízení přesčasů dané zákonem vyz :Zákoník práce.Je třeba si je řádně přečíst a pokud je porušován zákon, obrátit se na inspektorát práce o pomoc.Ne každá bitva je předem prohraná.Nebo nemám pravdu?

Karel26.01 17:05

Dobrý den, Vám všem. Prosím o informaci, zda je zákonná norma na dobu oznámení přesčasů. Může mi nadřízený oznámit přesčas na ten daný den? Obzvláště rád to oznamuje těsně před ukončením řádné směny. A kolik hodin je možno nařídit na 1 den ( 8 hodin je na týden, odpočinek mezi směnami 12 hodin)? Předem děkuji

Petr ludvik27.01 14:31

Dobrý den,jsem zaměstnanec a majitel firmy nám nastavil pracovní dobu 8 dní 11 hodinové směny a 4dny volna a když to vyjde na víkend tak dělám dvanáctky,volno dostanu přes týden a víkendové hodiny se mi ztratí pravděpodobně v týdenních hodinách .kolikrát se mi stane že si v neděli od sedmi ráno do prace a pracuju do pondělí do rána do sedmi hodin.mysle jsem ze jako zaměstnanec budu mít normální práci a ne otročení.Můžete mi poradit jak se mám zachovat?

Eva09.02 10:28

Dobry den mam šest nocnich mohou mi naridit vice hodin v noci dekuji

Zdeňka09.02 21:04

Dobrý den,pracuji v zubní ordinaci. Zde mám každý den minimálně půl hodinový přesčas již 5 let. Moje zaměstnavatelka mi přesčasy neplatí,nedává mi žádné náhradní volno a ani prémie. V pracovní smlouvě přesčasy nemám sjednané a když se ozvu,že bych chtěla,aby mi přesčasy platila,tak odmítá. Jak mám postupovat,aby mi je proplácela? Děkuji

Miroslav Laube12.02 13:04

dobry den chtel sem se zeptat jestli je mozne pracovat celej tyden od 6:00 hod do 19:00 hod což znamena 13 hod v praci a 1 hod volna na obed.pak tedy mame tyden volna ale mezitim nas nekdy zavolaj do prace,jak je to placene a muze si tohle zamestnavatel dovolit?jedna se o temer narocnou praci(těžba nerostných surovin v lomu).jake jsou podminky v lomech.dekuji predem za informaci.

Lenka12.03 12:50

Dobrý den potřebovala bych poradit pracují jako uklizečka krátký dlouhý týden mám 12hodinovou směnu mám dvě malé děti,bohužel naše vedoucí nás pořád nutí do přesčasů.Ikdyž mám dlouhý týden tak mi nutí přesčas takže dělám dva dny jeden den volna a čtyři dny v kuse,aby nebylo málo tak po dlouhem týdnu v krátkém chce opět přesčas já i moje 2 kolegyně jsme vyčerpané,unavené nemáme dostatek odpočinku,když jsem se na to ozvala tak mi bylo řečeno, když se mi to nelíbí tak můžu si hledat jinou prácí.A když nepříjdem v ten den co máme nařízený přesčas tak nám chce strhávat 200kc. z výplaty idyž máte svoje dny odpracované dá se nějak bránít? Děkují za odpověd.

Admin14.03 08:53

Dobrý den,

přesčasy by měly být nařizovány jen ze závažných důvodů a to výjimečně. Můžete to vaší vedoucí oznámit. Pokud nedojde ke zlepšení, můžete dokonce podat stížnost na inspekci práce, ovšem otázkou je, jestli to k něčemu bude a zda tím opravdu neriskujete své zaměstnání.

Lenka16.03 09:40

Dobrý den děkují za reakci chtěla bych se ještě zeptat ve smlouvě mám 8 hodin denně v pětidenním pracovním týdnu,týdenní uvazek tedy činí 40.hod.Ale mi děláme těch 11.5hod nepočítam svačinu bohužel mi ve výplatních lístkách nesedí hodiny,mám třeba 14 odpracovaných dnů s 1 přesčasem takže patnáct, ale na výplatním lístku mám 14dnů 160h. místo 161h. za těch 15 dnů bych měla přece mít 172.5h. nikdy jsme nedostali odměny, ale naše přesčasy co máme nám píšou do odměn což by to přece mělo být zlváštˇjak odměny tak i přesčasy takže by mě zajímalo zbývajíci hodiny,které nemám započítané pracují za darmo tudíš mě okrádají? Kolegyně řekla,vedouci,že ji nesedí hodiny vedoucí se sní hadala a řekla jí, že se nemá starat,že nemá ekonomickou školu a zase ta věta,když se jí to nelíbí může jít.Můžete mi prosím poradit co v takové situaci dělat?Moc děkují za odpovědˇ.

Joanna22.03 16:43

Dobry den,mám otázku o přesčas. Je úterý, v pátek už je státní svatek, začínají Velikanoce. Dneska jsme se dozvěděli, že va pátek MUSIME přijít do práce (pracovní doba pondeli-patek 2 směnný provoz 7,5hod denně). Chci vědět jestli zaměstnavatel může nařídit nám přesčas, a když ano tak kolik % musí proplatit?

PETR08.04 17:38

ZAMESTNAVATEL NAS NUTI PRACOVAT 6 NOCNICH SMEN,SMENU ZACINAME NEDELI,ATO POKAZDE KDYZ MAME NOCNI MUSIME CHODIT 6 SMEN,VYHROZUJOU ABSENCI,ZTRATOU BONUSU,PREMII,A DAVAJI NA PODEPSAT PPIR NARIZENYM PRESCASE,MA NATO PRAVO JEDNA SE O AUTOMOBILOVY PRUMYSL

Jarda20.04 19:10

MZDOVY VYMER 21000 KC.UVEDENA MZDA BYLA SJEDNANA JIZ S PRIHLEDNUTIM K PRIPADNE PRACI PRESCAS.V SOULADU S PLATNOU PRAVNI UPRAVOU A VNITRNIM MZDOVYM PREDPISEM VAM BUDOU POSKYTOVANY TAKE ZAKONNE PRIPLATKY.TYDENNI PRACOVNI DOBA CINI 37,5 HODIN. ZAJIMALO BY ME JESTLI MAM NAROK NA PRIPLATEK ZA ODPOLEDNI, NOCNI SMENNU A STATNI SVATEK. ZAMESTNAVATEL ME TY PRIPLATKY A SVATKY NEPLATI. RIKA ZE TO MAM VE MZDOVEM VYMERU 21000KC.JAK TO TEDA JE........DEKUJI ZA RADU.

Klára30.04 09:30

Dobrý den, ráda bych se zeptala, přítel chodí do práce na dvousměnný provoz - 12h denní nebo 12h noční. Měl by mít krátký týden (tzn. po,ut volno-st,ct práce-pa,so,ne volno) nebo dlouhý týden (po,ut práce-st,ct volno-pa,so,ne prace). Bohužel jeho zaměstnavatel tyto kratké a dlouhé týdny nedodržuje (protože jich je v práci málo) a má volno třeba jen jeden den v týdnu. Jak se proti tomu lze bránit? Děkuji.

Lenka Hegerová08.06 18:11

Dobrý den.Pracuji v nepřetržitém provozu.Dělám dvanáctky.Na jaký příplatek mám nárok,když jdu na přesčas v sobotu nebo v neděli?Zaměstnavatel mi dává 35%.Děkuji za odpověď.

Pavel19.06 21:44

Dobrý den. Pracuji na směny v nepřetržitém provozu. Vedoucí přišel s nápadem že každý zaměstnanec bude mít do roka 100 hodin přesčas...... Já s přesčasy problém nemám. Rád jdu když je třeba pomoct, ale nechci je proplácet a raději si za ně vybírám volno. Vedoucí je však proti a nechce volno poskytovat. Jaké mám vlastně možnosti. Někde jsem četl, že záleží čistě na zaměstnanci jestli peníze nebo volno. Děkuji za odpověď.

Petra28.06 19:44

Dobrý den. Od půlky Března máme nařízené přesčasy 8hod týdně.(někdy pracujeme i více hod) nyní jsme podepisovali papír, že máme odpracováno 150hod může nám zaměstnavatel dále nařídit přesčasy nebo už je to dobrovolné? A dále nám tvrdí, že pokud půjdeme ve svátek do práce(na 8hod), že 100% příplatek nedostanem, ale bude to pouze příplatek za přesčas. Může se takto zachovat? Děkuji!

lenka03.07 16:47

dobrý den .muže mi zamestnavate dat ve statni svatek praci.a když řenu že nepujdu,tak vyhrožuje ačkem že chytne i na plat. děkuji

jakub05.08 13:52

chděl jsem se zeptat mám 3dny prace po 12 honinach a nadřizení my mezi volnem nařidil přesčas má nato pravo ? dekuji jakub

Olivie14.09 10:22

Dobrý den .Jsem skoro rok zaměstnána v supermarketu jako prodavačka ,po celou dobu dělám na 30 hodinový týdenní úvazek s tím že mi předloží vedoucí harmonogram směn který několikrát do měsíce změní a přidá mi směnu takže nakonec mám třeba i 161 hodin.S bývalým manželem máme společnou insolvenci ,ex nemá příjmy tak platí jen 1300 a mě ted začali strhávat3000,proto nechci dělat hodiny navíc ,mám možnost se nějak bránit a odmítnout přesčasy? Děkuji

Martina21.09 14:15

Dobrý den, jsem vedoucí zaměstnanec ve zdravotnictví a mám příplatek za vedení 1500,-. Nyní zaměstnavatel nám nařizuje odpracovat 150 hod. ročně bez jakékoliv náhrady (proplacení či náhradní volno. Má na to právo? Ze Zákoníku práce mi to není úplně jasné.
Děkuji za odpověď

Zdena09.10 23:31

Dobrý večer, je pravda, že pokladní nesmí dělat 8 hodin? Děkuji

Anna24.10 16:22

Dobrý den.
Pracuji ve firmě, kde máme nařízenou každou druhou sobotu přesčas.
Nevadilo by mi to, ráda si přivydělám, ale ve výplatě dostanu za tyto přesčasy pouze příplatky, hodiny jako takové jsou převedeny do jakéhosi fondu, a výše takto převedených hodin je podle majitele neomezená.
Má na to právo? Do kdy musí tyto hodiny proplatit?
Děkuji, s pozdravem Anna.

Karolínka11.11 18:16

Dobrý večer,chtěla jsem se zeptat,byla jsem v práci o svátku 28.10.2016 byl to pátek v týdnu,dostala jsem volno za to,a dneska jsem se dozvěděla ,že ,když je svátek,který máte zaplacený za 100% v týdnu musí se na dělat a tím pádem o to volno přijdete,a když je svátek o víkendu ,tak to volno dostanete,je to prý zákoníku práce.Tak jsem se chtěla zeptat co je na tom pravdy.Děkuji velmi pěkně .S pozdravem Karolínka

M.22.11 18:22

Dobrý den,
pracuji v systému krátký, dlouhý týden po 11 hod. Po dlouhém týdnu, kdy pracuji po.út. pá.- ne. nám vedoucí nařídil 8-mi hod. směnu navíc, pak mám 1 den volna a opět 2 směny.
Je to v souladu se ZP?
Děkuji za odpověď.

Petr23.11 00:02

Dobry den,
kolega onemocnel a me bylo narizeno odpracovat jeho smeny v konecnem vysledku jsem byl v praci nepretrzite kazdy den cca 8-10h denne po dobu 14 dnu vcetne sobot a nedeli. Da se toto nasazeni odmitnout, rici neco jako "tak takhle ne, zitra jiz neprijdu, sezente si nahradu jinde" ? Dik predem za odpoved.

Dany02.12 10:19

Dobrý den, měl bych dotaz, měl jsem směnu navíc v sobotu. Pak jsem si ty hodiny napracované v sobotu vybral v pondělí. Vím že na příplatek za práci přes čas 25% nárok nemám, ale jak je to s příplatkem 10% za to že jsem byl v sobotu? Je zaměstnavatel povinen mi těch 10% dát nebo ne?

johana10.01 19:11

Dobrý den, mám dotaz na práci zaměstnanců s invalidním důchodem. Ve smlouvě jsou termíny Práce přesčas a Práce nad rámec, můžete mi tyto pojmy vysvětlit? Děkuji

Napsat vzkaz

Jméno:
E-mail:
Vzkaz:
Souhlasím Tato webová stránka používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. (Další informace)