Přidat nabídku práce
 • Domů
 • Úřady práce
 • Vysoké školy
 • Registrace
 • Přihlásit
 •  

Flek.cz ...nabídka práce

 

Provozovna a její náležitosti

Označení a náležitosti provozovny

Živnostenský i obchodní zákon popisují podmínky při ohlášení provozovny, která je definována jako prostor, kde je uskutečňována podnikatelská činnost nebo je v místě provozována živnost. Místo provozovny, její označení, zřízení nebo naopak zrušení podléhá všem předpisům, které jsou uvedeny v obou dvou zákonech.

Rozdíl mezi místem podnikání a provozovnou je značný a zákon přímo neupozorňuje na podmínky a specifikace, kdy je ohlášení provozovny naprosto nezbytné pro podnikání. V zákonech jsou užívány jak pojmy provozovna, tak i místo podnikání a zákon přímo říká, že jedno i druhé může být umístěno v jednom objektu – na jedné adrese. 

Přečtěte si také: 

Založení společnosti s ručením omezeným 

Založení akciové společnosti 

Jak si zařídit živnostenský list? 

Místo podnikání není provozovna

Místo podnikání si volí každý podnikatel dle svého vlastního uvážení a obecně se jedná o místo, odkud je podnikatelská činnost vyřizována – jedná se například o fakturace, vyřizování obchodní korespondence nebo telefonů. Ve většině případů je jako místo podnikání uvedeno trvalé bydliště podnikatele, protože se tím eliminuje administrativní činnost v souvislosti s úřady. Pokud se totiž adresa trvalého bydliště liší od místa podnikání, je nutné doložit právní důvod užívání konkrétního prostoru – nájemní smlouva, písemný souhlas skutečného vlastníka nemovitosti nebo výpis z katastru nemovitostí, pokud je prostor v osobním vlastnictví podnikatele. A teď už ke zmíněné provozovně, která na rozdíl od místa podnikání, nemusí být nahlašována vždy, ale jen za určitých okolností spojených s podnikáním. Provozovna je místem – prostorem, kde je podnikání – živnost, provozována. Nejčastěji se jedná o obchody, stánky, pojízdné prodejny, zařízení k prodeji zboží nebo prostory, které slouží k poskytování služeb veřejnosti – kadeřnictví, restaurace, kosmetika, otevřené sklady nebo i lékařská ordinace. Jak již ale bylo řečeno, nahlášení provozovny je nutné jen v některých případech.

Zřízení provozovny

Živnostenský úřad ukládá podnikatelům povinnosti spojené se zřízením provozovny, která musí být mimo jiné způsobilá k provozování živnosti dle právních předpisů a pokud je provozovna umístěna v bytě, platí tyto podmínky zrovna tak. Kromě jiného je nutné mít souhlas vlastníka bytu – pokud není podnikatel vlastníkem. Každý podnikatel je povinen ohlásit zřízení provozovny živnostenskému úřadu a to nejméně 3 dny předem před zahájením činnosti. Ohlášení o zřízení nebo o zrušení provozovny musí probíhat písemnou formou a v žádosti musí být uvedeny veškeré následující údaje:

 • identifikační číslo osoby
 • obchodní firma, název nebo jméno a příjmení
 • sídlo, trvalý pobyt nebo místo podnikání – cizinci musí uvádět adresu pobytu v místě České republiky
 • adresu provozovny a její identifikační číslo – pokud bylo přiděleno, předmět podnikání v místě provozovny
 • u volných živností je nutné uvádět i obor činnosti
 • datum zahájení nebo ukončení provozování živnosti v místě provozovny

Označení provozovny

Označení provozovny plyne ze zákona a je přesně uvedeno, jak musí být trvale – až do jejího zrušení, označena. Platí, že objekt musí být označen viditelně a zvenčí a k provozovnám, které jsou určeny pro prodej zboží nebo poskytování služeb, se vztahují ještě podmínky v rámci označení navíc.

Základní označení provozovny musí obsahovat informace o:

 • obchodní firmě, jméně a příjmení podnikatele nebo názvu společnosti
 • identifikační číslo podnikatele
 • identifikační číslo provozovny

Základní označení provozovny určené k prodeji zboží nebo poskytování služeb:

 • jméno a příjmení osoby odpovědné za provozovnu a její činnost
 • kategorii a třídu zařízení, pokud je poskytováno ubytování
 • prodejní a provozní dobu, pokud se nejedná o automat nebo mobilní provozovnu

K provozovnám jako takovým se přitom váže daleko větší množství povinností a podmínek, které je třeba splňovat a to trvale. Jedná se například o znalost jazyka, která je v případě prodeje zboží spotřebiteli naprostou nutností. Zákon ukládá, že v provozovně musí být vždy přítomna osoba, která je schopna komunikovat buď česky, nebo slovensky. V neposlední řadě lze zmínit stavební předpisy nebo předpisy požární a hygienické, na které je brán zvláštní zřetel v případě, že je předmětem podnikání poskytování různých služeb. 

Publikováno: 29.2.2016   |   Zobrazeno: 5133x

Komentáře

Jiráčková Jana17.05 08:42

Dobrý den,prosím o informaci,zda mám povinnost ohlásit podnikání v rodinném domě,který obývám.Pronajímám dvě místnosti.Jednu jako obchod a druhou jako místo podnikání.Obě prostory jsou dohromady menší než půdorys obatného domu.Jaké jiné povinnosti pro mne jako majitele domu a pronajímatele místností vyplývají a jaké povinnosti mají nájemci obou prostor.Děkuji Jiráčková Jana

Matiáš27.06 19:42

Dobrý den,

rád bych se zeptal na jednu věc. Pronajmul jsem si od obce pozemek o celkové rozloze cca 2000m2 se záměrem zpracování a prodeje dřeva (koupě kulatiny, rozřezání na trámy,fošny a jejich prodej). Pozemek je bývalé parkoviště,které je vyjmuto z komunikace a je vedeno jako ostatní plocha. Na pozemek chci přivézt el. energii, dát stavební buňku. Jde mi o to, jestli v tomto případě potřebuji mít provozovnu.Pokud ano,jaké požadavky musím splnit, aby bylo vše o.k.?
Děkuji za odpověď
Matiáš

Napsat vzkaz

Jméno:
E-mail:
Vzkaz:
Souhlasím Tato webová stránka používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. (Další informace)