Přidat nabídku práce
  • Domů
  • Úřady práce
  • Vysoké školy
  • Registrace
  • Přihlásit
  •  

Flek.cz ...nabídka práce

 

Rozdíl mezi hlavní a vedlejší činností

Hlavní a vedlejší činnost - rozdíly

To, zda budete vést podnikání jako hlavní či vedlejší činnost, hraje větší roli, než by se na první pohled mohlo zdát. Co konkrétně to pro podnikatele však znamená a kdy se co vyplatí více? Jestliže si chcete přečíst nejdříve něco o samotném podnikání a založení živnostenského listu, podívejte se zde.

Kdy je podnikání hlavní činností

Vaše podnikání bude klasifikováno jako hlavní činnost bude ve chvíli, kdy nemáte žádný jiný příjem. To znamená, že nejste zaměstnaní ani nemáte jakýkoliv jiný příjem, například podnikání nebo invalidní důchod, a tedy je pro vás toto "nové" podnikání hlavním zdrojem obživy a je tak považováno za hlavní činnost.

Přečtěte si také:

Dohoda o provedení práce a o pracovní činnosti

Jak začít podnikat

Výše zdravotního a sociálního pojištění pro OSVČ

Zdravotní a sociální pojištění při výkonu hlavní činnosti

Od měsíce, ve kterém zahájíte svou hlavní podnikatelskou činnost, se stáváte plátcem povinných minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění, a nezáleží na tom, zda jste svou činnost začli 1. v měsíci nebo 20. v měsíci.

Sociální pojištění

Minimální záloha na sociální pojištění je v roce 2013 přesně 1 890 Kč, v roce 2014 to bude pouze o 4 koruny více. Tato částka se vypočítává z průměrné mzdy.

Pokud je však OSVČ účastna v tzv. II. pilíři důchodového zabezpečení, pak činí záloha 1 696 Kč.

Zdravotní pojištění

Zálohy na zdravotní pojištění v roce 2013 činí 1 748 Kč, v roce 2014 je to opět jen o 4 koruny více, tj. 1 752 Kč.

Kdy je podnikání vedlejší činností

Abyste mohli označit podnikání jako vedlejší činnost, existuje na to paradoxně více různých faktorech, z nichž musíte splňovat alespoň jeden, a to jako OSVČ v příslušném kalendářním roce:

- vykonávat zaměstnání

- pobírat invalidní důchod či mít přiznaný starobní důchod

- mít nárok na rodičovský příspěvek nebo na pěněžitou pomoc v mateřství či být na nemocenské z důvodu těhotenství a porodu

- osobně pečovat o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I

- osobně pečovat o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupních II – IV, pokud se jedná o sobu blízkou či s vámi žije v domácnosti

- vykonávat vojenskou službu, pokud nejde o vojáka z povolání

- být nezaopatřeným dítětem

Jednu z těchto skutečností je třeba doložit na příslušnou Českou správu sociálního zabezpečení. Musíte tak učinit nejpozději do konce kalendářního měsícenásledujícího po měsíci, v němž jste podali Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti za kalendářní rok, ve kterém chcete být OSVČ a považováni za osobu vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.

Zdravotní a sociální pojištění při výkonu vedlejší činnosti

Velkou výhodou vedlejší činnosti je to, že v prvním roce podnikání nemusíte odvádět zálohy za zdravotní a sociální pojištění. V dalším roce vám pak tyto zálohy budou stanoveny ze skutečného zisku. Toto jsou tedy nejvýznamnější rozdíly od hlavní činnosti.

Sociální pojištění

V případě nízkého zisku nemusíte v dalším roce platit dokonce vůbec žádné zálohy na sociální pojištění. Limitem "nízkého zisku" je myšlena částka 61 121 Kč (platící v roce 2013). Pokud tedy rozdíl mezi vašimi příjmy a výdaji, tj. zisk, nepřesáhne tuto částku, další rok vás žádné placení sociálního pojištění nečeká. Navíc pokud jste v některý měsíc nepodnikali, je třeba tento limit snížit o 1/12 za každý takovýto měsíc.

Když tuto částku přesáhnete, čeká vás placení záloh na sociální pojištění vypočítaných z vašeho zisku. Minimální částka na tuto zálohu je však 756 Kč a v případě, že jste ve II. pilíři důchodového připojištění, jde o částku 679 Kč.

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění je nutné platit vždy, a to i například pokud jste student, pobíráte invalidní důchod apod. Vypočítává se opět z dosaženého zisku a první rok podnikání jej platit nemusíte. Výsledná částka se pohybuje v řádech stokorun a je vypočítána po podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ.

Pokud máte nějakou "výhodu" ohledně placení zdravotního pojištění, například ono studium, musíte ze svého zisku doplácet pouze část.

Autor: Alžběta Vybíralová   |   Publikováno: 18.11.2013   |   Zobrazeno: 4353x

Komentáře

Napsat vzkaz

Jméno:
E-mail:
Vzkaz:
Souhlasím Tato webová stránka používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. (Další informace)