Přidat nabídku práce
  • Domů
  • Úřady práce
  • Vysoké školy
  • Registrace
  • Přihlásit
  •  

Flek.cz ...nabídka práce

 

Výpověď daná zaměstnavatelem

Výpověď daná zaměstnavatelem - zákoník práce

V článku o různých formách skončení pracovního poměru byly představeny všechny způsoby, kterými lze ukončit pracovní poměr, ať už ze strany zaměstnance, nebo zaměstnavatele. Dnes se podrobněji podíváme pouze na výpovědi dané zaměstnavatelem, protože i ty samy o sobě dělají zaměstnancům i zaměstnavatelům potíže. Navíc v roce 2012 přišla jedna poměrně podstatná změna, respektive byl zaveden nový důvod pro výpověď.

§ 52 Zákoníku práce

Zaměstnavatel potřebuje pro udělení výpovědi zaměstnanci důvod. A to ne ledajaký, ale jeden z uvedených v zákoníku práce pod paragrafem 52. Navíc situace zaměstnance nesmí spadat pod jeden z bodů ve výlukách z možnosti dát výpověď. O těchto situacích popsaných v § 53 se dočtete v druhé polovině článku.

Pro přehlednost uvádíme všechny důvody pro podání výpovědi i s příslušným písmenem, pod které jsou řazeny i v Zákoníku práce.

A) Ruší se zaměstnavatel nebo jeho část

To je vcelku jasné. Zaměstnavatel ukončuje své fungování, nebo ho omezuje, tudíž už ani neexistuje práce, kterou by mohl zaměstnanci dát.

B) Přemístění zaměstnavatele nebo jeho části

Podobné jako odstavec A). I zde jde o zásadní důvod, který z posledních let známe i od nás, kdy mnohé společnosti svůj provoz pouze přemisťují, nejčastěji do zemí s levnější pracovní silou ve Východní Evropě, nebo v Asii.

C) Nadbytečnost

Tento důvod pro výpověď je také poměrně častý a zaměstnavatelé k němu sahají ve snaze o zvýšení efektivity provozu, nebo z úsporných důvodů.

D) Zdravotní nezpůsobilost

Tento odstavec slouží, ač to tak nemusí na první pohled vypadat, k ochraně zaměstnance. Zaměstnavatel totiž může (a de facto musí) podat výpověď, když lékařský posudek stanoví, že zaměstnavatel nemůže kvůli pracovnímu úrazu, nebo nemoci z povolání dále vykonávat své zaměstnání. Výpověď se ale podává i v případě, že se nemoc z povolání dá předpokládat, respektive když byl zaměstnanec vystaven pobytu ve škodlivém prostředí po maximální stanovenou dobu. V první řadě jde tedy o ochranu zdraví zaměstnance.

E) Pozbytí zdravotní způsobilosti

Poněkud obecnější odstavec, opět postavený na posudku lékaře, který rozhodl, že zaměstnanec ztratil zdravotní způsobilost pro vykonávání zaměstnání

F) Nesplnění podmínek pro výkon povolání

Pokud zaměstnanec nesplňuje podmínky pro výkon daného povolání, může za to dostat od zaměstnavatele výpověď, ale pouze v případě, že ho na toto nesplňování požadavků zaměstnavatel upozornil v posledních 12 měsících, a to písemně, přičemž zaměstnanec v přiměřené době nesjednal nápravu.

G) Závažné, nebo opakované porušení povinností vyplývajících z právních předpisů

Sem spadá vše od důvodů, pro které může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr rovnou, po opakované porušení pracovních povinností. Pokud jde o opakované (respektive soustavné) porušování povinností vyplývajících z právních předpisů, musí být nejprve zaměstnanec písemně upozorněn na toto provinění a na to, že mu při opakování těchto provinění hrozí výpověď.

H) Novinka – porušení povinnosti stanovené v § 301a zvláště hrubým způsobem

O tomto důvodu pro výpověď se dočtete hned v následujícím odstavci. Jde totiž o novinku zavedenou od roku 2012 a je třeba jí věnovat více pozornosti.

§ 301a a výpověď

Paragraf 301a Zákoníku práce stanoví Jiné povinnosti zaměstnance, pro jejichž obzvláště hrubé porušení může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď. Ano, opravdu výpověď, nikoliv okamžité ukončení pracovního poměru. Důvodem je to, že nejde o porušení pracovních povinností. Do roku 2012 dokonce nebylo možné porušení těchto Jiných povinností ani trestat, tedy zaměstnavatel tak nemohl učinit.

Samotný paragraf 301a pak stanoví, že zaměstnanec se musí v prvních 21 dnech pracovní neschopnosti řídit režimem dočasně práce neschopného. Tedy dodržovat předepsané vycházky a v ostatních případech být zpravidla v místě bydliště. Lhůta 21 dnů není stanovena náhodně, jde o počet dnů, kdy náhradu mzdy za zaměstnance v pracovní neschopnosti hradí zaměstnavatel. Za provinění po uplynutí této doby už nemůže zaměstnavatel zaměstnance jakkoliv potrestat.

Aby zaměstnavatel mohl přistoupit k výpovědi, musí být § 301a porušen obzvláště hrubým způsobem. Co to znamená? Že místo dodržování stanoveného režimu dočasně pracovně neschopného si zaměstnanec například někde přivydělává. Výpověď z menších důvodů, kdy si například pracovně neschopný šel mimo vycházky nakoupit, možná není, porušení musí být velmi hrubé.

I při výpovědi dané kvůli závažnému porušení povinností stanovených v paragrafu 301a se v plném rozsahu uplatňuje výpovědní lhůta i odstupné. Navíc, pokud se zaměstnavatel rozhodne zaměstnance potrestat výpovědí, nesmí mu krátit výplatu náhrady mzdy za dobu pracovní neschopnosti – musí si tedy vybrat pouze jeden z těchto trestů.

§ 53, kdy zaměstnavatel výpověď podat nemůže

Zákoník práce v určitých případech chrání zaměstnance před výpovědí ze strany zaměstnavatele. Jde především o zaměstnance, kteří jsou v ochranné době, která je definována jako období, ve kterém je pro zaměstnance velmi složité získat nové zaměstnání. V praxi jde o těhotné ženy a osoby v pracovní neschopnosti a podobně. Stejně tak jsou chráněny osoby, které plní jiné povinnosti vůči společnosti (vojenské cvičení,…). Výpověď je neplatná vždy, když je doručená v této ochranné době. Samozřejmě, výjimka potvrzuje pravidlo, a obzvláště paragraf 53 má výjimek opravdu hodně.

§ 54, zákaz výpovědi neplatí, pokud:

  • se přemisťuje, nebo ruší zaměstnavatel (§ 52 odstavce a) a b)), nebo jeho část (existuje i výjimka z této výjimky, kdy ženám těhotným, nebo zaměstnancům na MD nesmí být dána výpověď pro přemístění zaměstnavatele)
  • jsou splněny důvody pro okamžité ukončení pracovního poměru zaměstnavatelem (§ 55). Opět s výjimkou těhotných žen a v průběhu rodičovské dovolené.
  • Zaměstnanec obzvláště hrubým způsobem poruší Jiné povinnosti vyplývající z paragrafu 301a. Výjimku z výjimky opět tvoří těhotné ženy a zaměstnanci čerpající rodičovskou dovolenou.

Zdroj: http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=IPB021#VI.2.2

Autor:

Jakub Dočkal

  |   Publikováno: 29.10.2012   |   Zobrazeno: 22696x

Komentáře

Jirka21.06 15:50

Dobrý den,
naše zaměstnankyně dostala výpověď podle §52 písmeno a) a bylo ji přiznáno tříměsíční odstupné. Převzetí výpovědi potvrdila svým podpisem,ale odmítla napsat datum převzetí.V záhlaví výpovědi je uvedeno datum vyhotovení dne 21.6. Okamžitě po podpisu odešla k lékaři a následně doručila neschopenku s pracovní neschopností od 21.6. Je výpověď platná? Mohu nějak prokázat,že výpověď podepsala dříve než doručila neschopenku a ne naopak?Děkuji za odpověď.

Admin24.06 08:58

Dobrý den,
co se týče dokazování, asi jedině přes svědky. Na druhou stranu, na paragraf 52a se zákaz výpovědi v ochranné lhůtě nevztahuje, takže ta je platná.

Lucie05.07 17:50

Dobrý den,
minulý měsíc jsem dala v práci výpověď. 2 měsíční lhůta mi končí ke 30. červenci. Nový zaměstnavatel ale potřeboval, abych nastoupila dřív, bohužel stávající zaměstnavatel nepřistoupil na dohodu. V té nové práci jsem si to nakonec vyjednala,a nastoupím až od 1. srpna ale poslední dva týdny v tomto měsíci tam musím chodit na zaučování,což absolutně nemůžu stíhat.
Napadlo mě tedy, že bych si nechala na ty poslední 2 týdny napsat neschopenku. Co nejhoršího by se mohlo stát? To zaučování není placené, takže bych tam chodila zadarmo...
Děkuji za odpoveď.

Admin08.07 09:37

Dobrý den,
může se vám stát okamžitý vyhazov z práce, což by znamenalo i ztrátu podpory, ale jelikož se na Úřad práce nechystáte...

Joseph16.07 21:11

Zdravím, prosím můžete mi někdo poradit jak nejlépe a nejrychleji propustit barmanku která mi odcizila z trezoru 10 tisíc Kč. Dokazuje to videozáznam, poté mi oznámila že je těhotná a hodila se marod. Co s tím ??? Předem děkuji za rady.

Admin17.07 09:08

Dobrý den,

nacházíte se ve velmi zvláštní situaci. Pokud je barmanka opravdu těhotná, vztahuje se na ni zákaz okamžitého zrušení pracovního poměru, na který byste jinak samozřejmě nárok měl. U krádeže 10 000 Kč ji samozřejmě můžete žalovat, jde o trestný čin, ale pracovní poměr asi jen tak zrušit nepůjde.

Libuše09.08 14:40

Dobrý den,
dostala jsem od zaměstnavatele výpověď pro nadbytečnost, která začne plynout 1.9.2013 s 3měsíčním odstupným, co by se stalo kdybych zjistila, že jsem těhotná- ještě během rodičovské dovolené-ta mi končí dnes 9.8.2013, ruší se tím výpověď? Pokud ano a já budu trvat, že chci vrátit mé staré místo( ve smlouvě mám administrátor a toto místo je ve firmě pouze jedno)je zaměstnavatel povinnen mi ho vrátit? Nebo je možné že zaměstnavetel bude mít překážku v práci na jeho straně a já budu až do nástupu na md doma a on mě bude platit mzdu v 100% výši? děkuji

Admin12.08 10:53

Dobrý den,

k takové situaci by ani nemělo dojít. Ani na RD ani v těhotenství vám zaměstnavatel nesmí dát výpověď.

Admin12.08 10:54

To znamená, že výpověď daná zaměstnavatelem je neplatná.

Libuše13.08 13:51

to chápu ,že je neplatná mě spíše zajímá jak se zaměstnavatel postaví k tomu, že mi musí vrátit mé míst ikdyž je nahrazeno jiným zaměstnancem a jiné podobné místo neexistuje a já nabídku nižší pozice odmítnu

Admin14.08 12:49

Nerozumíme tomu - když vás sám k dohodě dotlačil, tak přeci najednou nezmění názor a nepřizná, že se stala chyba. Podle nás bude trvat na platnosti výpovědi a o opaku bude muset rozhodnout až soud.

Jaroslav19.08 16:09

Dobrý den,zaměstnavatel mi dnes oznámil,že mám dodat nový výpis z rejstříku trestů. Tento jsem dával při nástupu do zaměstnání.Problém je v tom,že v současné době jsem v podmínečném výkonu trestu. Může mě na základě tohoto zaměstnavatel dát výpověď? Děkuji

Admin19.08 17:22

Dobrý den,

nejde o důvod pro výpověď. Na druhou stranu si musíte připustit, že každý problém se zákonem může zaměstnavatel vnímat negativně a podle povahy vašeho problému se k věci může postavit. Proto bychom byli nanejvýše otevření a svému zaměstnavateli vysvětlili, že nejde o problém, který se může jakkoliv podepsat na vašem pracovním výkonu.

Kristina23.08 23:06

Dobrý den, firma z organizačních důvodů ruší pobočky. Mohu podepsat se zaměstnavatelem výpověď dohodou s 5. měsíčním odstupným, když jsem na RD? Nebo mám nárok pouze na 3.měsíční? Děkuji

Admin26.08 10:20

Dobrý den,

dohoda je dohoda, tedy dostanete to, na čem se dohodnete. Jinak ze zákona žádný nárok na 5 platů odstupného nemáte.

Kristina28.08 16:51

Dobrý den, špatně jsem se vyjádřila. Zaměstnavatel mi chce dát výpověď dohodou s § 49, když jsem na RD. V dohodě se nepíše nic o odstupném. Podle zákona mám nárok na trojnásobek průměrného výdělku + náhrada mzdy za dvouměsíční odstupné(pokud nemá pro mě práci). Mě zajímá na co mám podle zákona nárok. Do práce mám nastupovat až za dva roky, ale už nebudu mít kam :-(. Je možné si nechat od zaměstnavatele dát výpověď ke dni, kdy mi končí moje RD? Děkuji za odpověď

Admin29.08 09:35

Dobrý den,

nikoliv, vyjádřila jste se dobře, ale musíte pochopit, že když přistoupíte na dohodu, která není výpovědí, ale DOHODOU, tak platí to, co je napsáno v dohodě, nic jiného. Proto dohoda existuje, aby umožnila se dohodnout mimo zákonem stanovené možnosti pro výpověď. Nevztahuje se tedy na ni ani výpovědní lhůta, ani odstupné, leda by to bylo v dohodě zmíněno.

Pakliže je dohoda uzavřena s uvedením, že jde o organizační důvody na straně zaměstnavatele, budete mít nárok na odstupné, ale na nic jiného. Na dohodu nemusíte přistupovat, můžete si nechat dát normální výpověď s výpovědní lhůtou a trojměsíční odstupným. Proto by mělo být i v zájmu zaměstnavatele do případné dohody jasně napsat, že budete mít nárok na tu a tu částku, která odpovídá vašim běžným 5 platům včetně prémií, bonusů a dalších složek platu.

Ketka27.08 13:40

Dobrý den, firma z organizačních důvodů ruší pobočky,já jsem na RD,nastoupit jsem měla 10.9. ale firma pro mě nemá práci a chystá mi výpověď.K jakému datu má být výpověď sepsána,když mám ještě 2-měsíční výpovědní lhůtu? Mám nárok mimo zákonného odstupného také na náhradu mzdy,když pro mě nemá zaměstnavatel v této 2-měsíční lhůtě práci? Musí být toto uvedeno ve výpovědi? Děkuji

Admin27.08 17:07

Dobrý den,

výpovědní lhůta poběží od prvního dne následujícího měsíce. Na mzdu samozřejmě nárok máte, zaměstnavatel vám má zajistit práci, nebo může poskytnout dovolenou, nebo navrhnout dohodu o ukončení pracovního poměru, třeba s 5měsíčním odstupným, nebo jakkoliv jinak se dohodnete. :-)

Admin27.08 17:09

Ještě upřesnění: jestliže vám zaměstnavatel opravdu nedokáže zajistit práci, tak máte nárok na nejméně 60% náhradu mzdy.

D.M.03.09 23:24

Je to jinak. Zrušení zaměstnavatele, nebo pobočky - tzn. dotyčná nemá kde pracovat. Je to jiná překážka v práci na straně zaměstnavatele, § 208 zákoníku práce.
O jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele se jedná, pokud není vymezena v § 207, tedy nejde o prostoj ani o nepříznivý povětrnostní vliv či živelnou událost. V takovém případě poskytne zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku tzn. 100 %,né 60%.

Admin04.09 08:45

Děkujeme za upřesnění. :-)

Ketka27.08 18:52

Ještě poprosím,ta dvouměsíční náhrada mzdy musí být uvedena ve výpovědi,nebo vyplývá ze zákona? Pokud ne a zaměstnavatel mi ji neuvede do výpovědi,co mám dělat? Děkuji moc i za předešlé rady

Admin28.08 10:55

Náhrada mzdy nemá s výpovědí nic společného, jde pouze o náhradu mzdy za dobu, ve které nebyl váš zaměstnavatel schopen zařídit práci. Vyplývá tedy ze zákona.

Ketka28.08 16:45

Nezlobte se ještě jedna otázka :-),výpověď ze strany zaměstnavatele §52 a) je jen jednostranný akt,nebo musí být mnou podepsaná? Děkuji mnohokrát,moc jste mi pomohli :-)

Admin28.08 17:21

Nezlobíme. :-) Jde o jednostranný akt.

Ketka29.08 12:33

Zase já :-),dnes jsem dostala výpověď §52 a) na které je datum 28.8.2013,přitom RD mi končí dnem 9.9.2013,volala jsem zaměstnavateli,že je špatné datum a ten mi řekl,že je vše ok a že se se mnou již nebude o ničem bavit,Myslela jsem že v době RD mi výpověď dát nemohou,jestli mám pravdu a mám neplatnou výpověď,prosím do kolika dnů a na koho se mám obrátit,už jsem z jejich jednání vyčerpaná :-(. Moc děkuji

Admin29.08 12:52

Dobrý den,

jde o paragrafa 52 a), na který se zákaz výpovědi nevztahuje, protože se ručí zaměstnavatel, nebo jeho část. Jestliže máte pochybnosti o tom, zda je to pravda, tak to už by bylo na inspekci práce, ale jinak je to v pořádku.

Andrea30.08 16:50

Dobrý den, prosím Vás chtěla bych se zeptat.19.9. mi končí rodičovská a měla jsem nastoupit do zaměstnání,ale začátkem července jsme se domluvili s vedoucí,ohledně toho že nemůžu nastoupit zpět na uvázek od 9hod.do 18hod. protože mám děti 3 a 5let.a nemám hlídání, říkala,že zkrácený úvazek nejde.Tedy mi poslali Dohodu o ukončení pracovního poměru z organizačních důvodů , kterou jsme podepsali 17.7.2013 kdy pracovní poměr končí 19.9.2013 - s 3 měsíčním odstupným.Dneska mi volali,že by chtěli abych do práce nastoupila a dohodu jsme roztrhali,s tím že by se mi časem upravila prac. doba(což mi zatím oficiálně nikdo nepotvrdil)A že chtějí vrátit tu dohodu,že dohodu podepsala nekompetentní osoba,které už u nich nepracuje a tedy,že to předali právnímu oddělení a že když smlouvu nevrátím,že mi stejně příjde právní cestou,že je dohoda neplatná.Tedy nevím, vážně se tohle může stát?Mám nyní v ruce neplatnou smlouvu? Děkuji Andrea

Admin02.09 08:12

Dobrý den,

záleží na tom, kdo opravdu tuto dohodu za společnost sjednal. Jestli to byla osoba, která k tomu oprávněna nebyla, pak předpokládáme, že by dohoda platná nebyla. Ostatně je zvláštní dohoda s tříměsíčním odstupným, když důvod k ukončení pracovního poměru spočívá na vaší straně.

Přesto se doporučujeme poradit s právníkem, který se na danou oblast specializuje, jde o váš klid a nemálo peněz.

Mirka02.09 10:41

Dobrý den.Pracuji už 7 let v jedné restauraci.Musela jsem na operaci a bohužel jsem byla v neschopnosti 3 měsíce.Mám nastoupit do práce a bylo mi zděleno,že mne nemohou přijmout,jen na pár hodin za min mzdu.Nebo at ještě marodím a něco si najdu.Co když přijde kontrola.Díky Mirka

Admin03.09 08:41

Dobrý den,

jde o to, jak je koncipována smlouva. Zaměstnavatel vám po nemoci nemůže jen tak říct, že už s vámi nepočítá.

Jarka02.09 10:53

Dobrý den.Od 24.6.marodím a ještě jsem nedostala žádné marodní.Můžete poradit kdo co má platit a kam se obrátit.Poslední nemocenská byla totiš před 20 lety.Děkuji

Admin03.09 08:43

Dobrý den,

neposkytla jste nám dostatek informací. :-) Jste zaměstnaná? Pak máte nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele po prvních 21 dnů a poté klasickou nemocenskou.

mira03.09 18:05

Dobry den.Chci se jen zeptat na jednu věc.Když je někdo na neschopence a má vycházky např. do 19.00 hod. má ten človek právo po 19.hodině už neotevírat ? Každý mi totiž tvrdí že otevirat nemusím. Jak to tedy je? děkuji.

Admin04.09 08:38

Dobrý den,

proč byste otevírat nemusel? V době nočního klidu by vás samozřejmě nikdo kontrolovat neměl, ale 19h není ničím výjimečná a kontrola na vás může přijít i po ní.

Libuše10.09 10:27

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat jestli mám nárok na stravenky i v případě,že jsem ve výpovědní lhůtě ,ale do práce nechodím, protože na straně zaměstnavatele je překážka a práci pro mě nemá a dále mě zajímá v případě nemocenské např. 3 měsíce jestli mi v případě nástupu na ÚP ovlivní výši podpory nebo se mi bude vypočítávat z posledních platů a nemocenská na ni nebude mít vliv.
děkuji

Admin10.09 13:07

Dobrý den,

podle nás na stravenky stále nárok máte.

Co se týče podpory, nemusíte se bát, nemocenská vám ji nesníží.

kilsík10.09 18:37

Dobrý den,
dnes dostala jsem výpověď podle paragrafu 52 c) s 2 měsíční výpovědní lhůtou a odstupným. Chci se zeptat jestli musím ty 2 měsíce chodit do práce, i když mi nadřízený řekl, že mám zůstat doma. Děkuji

Admin11.09 12:13

Dobrý den,

ano, zaměstnavatel vás může poslat domů s tím, že pro vás není práce, ale v takovém případě vám stále musí vyplácet mzdu.

Lukas13.09 15:30

Dobry den mám otazku na internetu jsem našel inzerát ze prijmou zamněstnace ke hlidací agentuře a prace ma byt na Práce na plný úvazek ale dostal jsem smlouvu na dohodu o provedeí práce sem na hlašen na ÚP prosim jak se mam zachovat dekuji

Admin16.09 10:17

Dobrý den,

musíte neodkladně ÚP o své práci informovat. Pokud je příjem do 4 250 Kč měsíčně, můžete být dál evidován. Pokud nikoliv, tak budete vyřazen a zdravotní pojištění ve výši 1 148 Kč musíte odvést vy, nebo zaměstnavatel, který tak učiní při příjmu vyšším, než je 10 000 Kč měsíčně.

Mirka15.09 20:47

Dobrý den, koncem minuleho měsíce (27.9.2013) nám bylo vedením firmy oznámeno, že se bude naše pobočka uzavírat cca k 28.10.2013 kdy nám končí nájemní smlouva na pronajate prostory. Bylo nám navrhnuta dvouměsíční výpovědní lhůta a tříměsíční odstupné, ale zatím k nám s výpovědmi nikdo nepřijel, ani nám nebyly doručeny jinou formou (a to už je dnes 15.9.2013). Výpověď nechci podepisovat zpětně, proto mě zajímá jak mám postupovat abych měla ty 2 plus 3 měsíční platy, které mi zaměstnavatel slíbyl?

Admin16.09 11:58

Dobrý den,

tomu rozumíme. Musíte si ale počkat na to, co bude napsáno ve výpovědi. Pokud by mělo jít o špatné datum, tak je samozřejmě taková výpověď neplatná a váš zaměstnavatel vám musí poslat správnou, jinak pracovní poměr dále trvá.

Mirka16.09 15:28

Jde mi hlavně o to, jestli můžu trvat na tom aby mi vystavili novou výpověď s platností od 1.10.2013, tudíž by mi museli vyplatit ještě 1.měsíční plat i po uzavřeni pobočky, nebo jestli si v takovém případě mám možnost nárokovat 5ti měsíční odstupné? Je zaměstnavatel povinen mi umožnit dvou měsíční výpovědní lhůtu, nebo mi může dát pouze jeden měsíc a pak 3. měsíční odstupné?

Admin17.09 13:23

Dobrý den,

to už je problém zaměstnavatele, pod dvouměsíční výpovědní lhůtu jít nesmí, o 2+3 platy tedy nepřijdete.

Mirka17.09 15:35

Moc děkuji za vaše odpovědi, jsem zase o něco klidnější. S pozdravem, Mirka

Roman26.09 10:17

Dobrý den,

pokud od současného zaměstnavatele dostanu výpověď 53 a uzavřu novou pracovní smlouvu u nového zaměstnavatele. Neměla by jíž výpověd 53 nikde vidět, je to tak?

Děkuji za informaci a s pozdravem

Admin26.09 12:47

Dobrý den,

myslíte paragraf 55? Váš nový zaměstnavatel se vás na to může zeptat, ale na čele vám to nevykouká. :-)

mildim26.09 23:42

Dobrý den mám zde otázku na kterou jste již sice odpovídal ale potřebovala bych to jen upřesnit. Dostala jsem výpověď podle paragrafu 52 c) s 2 měsíční výpovědní lhůtou a odstupným. Chci se zeptat jestli musím ty 2 měsíce chodit do práce, i když mi nadřízený řekl, že mám zůstat doma. Jste odpověděl:
ano, zaměstnavatel vás může poslat domů s tím, že pro vás není práce, ale v takovém případě vám stále musí vyplácet mzdu. To chápu ale když mě bude posílat domů nebo mi vlastně bylo řečeno at do práce nechodím protože práce není a jsem doma nemůže mi napsat že do práce nechodím a dát mi áčka a porušení pracovní kázně?Dovolenou již nemám. Nemusím mít písemně od zaměstnavatele že jsem doma?

Admin27.09 10:47

Dobrý den,

samozřejmě, vše je tu o vztahu se zaměstnavatelem. Můžete-li mu důvěřovat, nemusíte to řešit, ale jestli máte byť jen stín pochybností, sežeňte si buď svědky, kteří v případě potřeby vše dosvědčí, nebo si to nechte dát písemně.

K29PETER07.10 21:43

dobry den muze mne zamestnavatel vyhodit kdyz nezvladnu dve a vic pozic ,kdyz se jedna o velkou fabriku?dekuju za odpoved

Admin10.10 13:22

Dobrý den,

vyhodit vás může, když závažným způsobem porušíte povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy. Jinak ne.

Standa14.10 23:34

Dobrý večer,
chtel bych se zeptat jestlize mohu ukoncit pracovni poměr kdyz sem na nemocenské a zda lze zaslat vypoved poštou??plati v tomto případe 2mesicni vypoved?? Děkuji

Admin15.10 11:03

Dobrý den,

ano a ano. :-) Musíte ještě odmítnout prodloužení výpovědní lhůty, ke kterému by jinak došlo, kdybyste byl v pracovní neschopnosti až do konce běžné výpovědní lhůty.

René17.10 15:24

Dobrý den,
v červenci jsem dostala výpověď 52/c s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která měla skončit 30.9.2013. Poslední den jsem nastoupila pracovní neschopnost. Zaměstnavatel provedl několikrát kontrolu a jednou mě nezastihl doma. Řádně jsem se omluvila ale po několika dnech jsem dostala novou výpověď 52/h. Je tato výpověď platná? Mám nárok na odstupné (v první výpovědi zapsané i v jaké výši)?
Jak mám reagovat na tuto nesmyslnou výpověď? Děkuji R.

Admin18.10 12:26

Dobrý den,

bohužel, má na podání takové výpovědi právo a odstupné se na ni nevztahuje.

Libuše03.11 10:53

Dobrý den
chtěla bych vědět jak postupovat když zaměstnanec
přestane chodit do práce. Zjistila jsem že odcestovat do Anglie s celou rodinou. Neni možné mu doručit výpověď.
Předem děkuji za pomoc.

S pozdravem
Libuše

Admin04.11 08:12

Dobrý den,

pokud vám zaměstnanec nesdělil svou novou adresu a vy jste poslala výpověď poštou (doporučeně, samozřejmě), tak maří doručení výpovědi a výpověď je platná v momentě, kdy vám ji pošta vrátí, protože ji nedokázal doručit.

Jirina10.11 14:28

Dobry den, jsem ve vypovedni lhute. Vypoved jsem dostala dohodou- me pracovni místo bylo zruseno.
Vzhlede k tomu, ze me prac. místo bylo od 1/11 zruseno, vypomaham ted v jinem oddeleni na 5hod a 3hod jsem doma na prekazkach. Zajimalo by me, zdali jsem povinna vypomáhat jinde, radeji bych byla doma na prekazkach 8hod...je to nekde v ZP zapsane, ze jsem povinna pracovat v jinem oddeleni nebo je to vlastne jen na me dobre vuli?
Dekuji
J.

Admin11.11 11:38

Dobrý den,

záleží na tom, jestli práce, kterou vykonáváte, odpovídá pracovní smlouvě.

Jirina11.11 14:11

Dobry den, dekuji za odpověď- a ano, ta "brigáda" odpovida me prac. smlouve. Co to znamena v tom pripade tedy? Ze pokud vypomoc odpovida me prac. smlouve, tak jsem povinna tam docházet?
Dekuji

Admin12.11 10:36

Dobrý den,

stále ve společnosti pracujete a plníte jen zadaný úkol, my v tom nevidíme nic špatného.

Milan P02.12 13:40

Mám ještě jeden dotaz. Je v pořádku, když mne zaměstnavatel nechá podepsat smlouvu, kde mi bude platit 60% mzdy (při 60% pracovní doby) a následně mi dá výpověď z nadbytečnosti. Tím se mi po 2 měsících vypočte odstupné z té snížené sumy a po 3 měsících dostanu ještě nižší podporu v nezaměstnanosti. Je správné, že jsem dvojnásobně trestán ?

Admin03.12 08:49

Nikdo vás nenutí novou smlouvu podepsat. Na druhou stranu, odstupné se počítá z posledního čtvrtletí a podpora dokonce z 2 let, takže záleží na tom, jak moc dobře to má váš zaměstnavatel s tím odstupným spočítané.

Milan M03.12 11:19

Fígl je v tom, že oni mi dali nejprve podepsat 60% a pak za 10 dní mi dali výpověď. Je toto konání jen nefér nebo je to protizákonné?

Admin03.12 17:06

Obáváme se, že pouze nefér.

Magnum17.12 15:27

Dobrý den,
pracuji ve firmě , která nás nutí vykonávat naši práci na živnostenský list a na základě smlouvy, jinak dostaneme výpovědi. Jak se v takovém případě zachovat ? Je výpověď ze strany zaměstnavatele bez udání důvodu platná ? A nejedná se o Švarc systém ?

Admin17.12 17:05

Dobrý den,

o švarcsystém by mohlo opravdu jít a výpověď bez udání důvodů možná není. Zachovat se můžete tak, že se buď firmě postavíte, nebo se podvolíte a budete riskovat případné postihy za takovou práci.

Vladimír26.12 10:42

Dobrý den,zaměstnávám řiče, říkejme mu Honza.Tento můj zaměstnanec je u mě zaměstnán necelé tři roky a nyní před dvěma měsíci si udělal soukromě autodopravu,začíná podnikat.Když potřebuji, aby mi jel v sobotu tak mi odpoví ,že už má něco jiného a že nemůže.Je na místě ,abych tomuto zaměstnanci dal okamžitou výpověď ze strany zaměstnavatele dle § 53 pro hrubé porušení třeba kázně.

Admin30.12 10:21

Dobrý den,

jestli Honza porušil nějaké povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy, to nevíme, ale víme jistě, že pro podnikání v oboru potřeboval váš souhlas, protože jde o vašeho zaměstnance, který podniká ve stejném oboru. Pokud jste mu tento souhlas neudělil, pak může jít o závažné porušení povinností a důvod k ukončení pracovního poměru.

frantiska24.01 20:18

Dobrý den,
pracuji ve firmě na neurčito a dala jsem žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou k poslednímu dni v měsíci. Žádost mi byla z provozních důvodů zamítnuta.
Je potřeba dát ještě klasickou výpověd ze strany zaměstnance? Od nového měsíce nastupuji do nového zaměstnání. Co mi u starého zaměstnavatele hrozí a kdy skončí můj pracovní poměr, když od nového měsíce již nenastoupím?
Moc děkuji za odpověd.

Admin27.01 11:49

Dobrý den,

ano, musíte podat výpověď. Výpovědní lhůta jsou 2 měsíce, a pokud nepřijdete už do zaměstnání, hrozí vám vyhazov, zhoršení pověsti (ví o tom váš budoucí zaměstnavatel a nevadí mu to?) a případné vymáhání náhrady škody, která mohla s vaším jednáním zaměstnavateli vzniknout.

anička12.02 12:58

Dobrý den,
5.2.jsme poslali výpověď z organizačních důvodů s datumem 5.2. zaměstnanci , dne 10.2 jsme mu ji sdělili ústně a on 11.2 šel na nemocenskou.Výpověď si vyzvedl na poště až 12.2.Bude výpověď platná?Děkuji za odpověď.

Admin13.02 11:26

Dobrý den,

obáváme se, že taková výpověď platná není, protože došlo k jejímu faktickému doručení až v době, kdy byl zaměstnanec v pracovní neschopnosti. Ve výsledku vás to ale tolik mrzet nemusí, protože případná dlouhodobá pracovní neschopnost by stejně vedla k prodloužení výpovědní lhůty.

Martina13.02 20:12

Dobrý den, dostala jsem v práci nově seznam všeho co musím za den stihnout, ale v žádném případě se to stihnout nedá.K práci kterou jsem dělala do teď přibylo ještě několik činností. Byla jsem teď delší dobu nemocná a myslím si, že zaměstnavatel se mně chce tímto způsobem zbavit. Můžu se proti tomu nějak bránit?
Moc děkuji za odpověď.

Admin14.02 11:50

Dobrý den,

pokud je to záměrem zaměstnavatele, tak vás musí písemně upozornit na neuspokojivé výsledky a pak vám dát výpověď, pokud to nenapravíte včas, což se nestane kvůli přehnanosti nároků. Tato výpověď bude neplatná, ale aby to mělo fakticky nějaký význam, budete to muset do 2 měsíců napadnout u soudu, který by měl rozhodnout o neplatnosti výpovědi.

priawera01.03 16:34

Dobry den, jsem na neschopence, v dobe neschopenky jsem dostala vzkaz od zamestnavatele ze dostanu vypoved postou s nejakym paragrafem-za kradez.Se zamestnavatelem mam spatne vztahy, do prace uz k nemu jit nechci. Mam narok na nahradu mzdy? Mohu pak jit i s paragrafem na urad prace? dekuji

Klara04.05 22:56

Dobrý den,

obracím se na Vás laskavě s dotazem, který souvisí s okamžitým rozvázáním pracovního poměru ze strany zaměstnavatele - jedná se o soukromou bezpečnostní agenturu, která ze dne na den mi dala po 3,5 letech okamžitou výpověď, aby nemusela vyplácet mi dostupné, tak uvedla jako důvod hrubé porušení pracovní kázně a datum ukončení je na výpovědi uveden ke dni 4.12.2013, však výpověď mi byla pouze doručena prostřednictvím České pošty a to doporučenou zásilkou oproti podpisu na doručence dne 13.12.2013. Následně jsem zaměstnavatele písemně informovala, že s okamžitým rozvázáním prac. poměru nesouhlasím a že trvám na dalším zaměstnávání, však zaměstnavatel na toto vůbec nereagoval, takže jsem byla nucena podat soudní žalobu pro určení neplatnosti rozvázání prac. poměru, kterou jsem podala v poslední den dvouměsíční lhůty a to 13.2.2014 - čekala jsem do posledního dne, že bude třeba zaměstnavatel mít zájem se domluvit mimosoudní cestou, protože jednoznačně k hrubému proušení prac. kázně z mé strany nedošlo a tudíž jsem měla v tomto soudním sporu jisté, že soud nakonec rohzhodne v můj prospěch.
Nyní však zaměstnavatel lživě tvrdí, že údajně 4.12.2013 jsem odmítla převzít výpověď při osobním doručování údajně prý v sídle jeho firmy a ačkoliv takovéto tvrzení nemá písemně nikde ve výpovědi uvedeno a ani stvrzeno podpisem svědka, tak nyní mu prý údajně u soudního jednání stačí, že si zajistí svědky, kteří budou v jeho prospěch vypovídat a tím může se dovolávat zamítnutí žaloby pro zmeškání dvouměsíční lhůty, kterou on lživě uvádí, že začala běžet již od 4.12. tím, že jsem jí podle jeho lživého tvrzení odmítla osobně převzít v sídle jeho společnosti - bohužel nevím, jak se proti takovému lživému tvrzení mohu efektivně bránit a proto bych Vás chtěla požádat jako odborníky na pracovní právo o radu.

Předem děkuji za odpověď.

Admin05.05 11:19

Dobrý den,

zde mohou pomoci už jen právník a nebo fakt, že jste se zaměstnavatelem jednala mimosoudně o neplatnosti výpovědi, což by mělo dvouměsíční lhůtu pozastavit a navíc by po skončení takového jednání (jehož forma není dána) měla běžet další lhůta půl roku, takže pokud se vám podaří dokázat to, nebo se s právníkem poradit na jiném postupu, není vše ztraceno. Pokud je ovšem váš zaměstnavatel schopen manipulovat se svým okolím, aby svědčilo křivě v jeho prospěch, pravděpodobně to budete mít hodně těžké, takové "osoby" už jsou pak všehoschopné.

klára06.05 22:59

Dobrý den, děkuji za odpověď, ještě se chci zeptat, zda mi můžete doporučit nějakého dobrého právníka specializujícího se na pracovní právo v rámci Brna.
Předem děkuji.

Admin07.05 11:40

Dobrý den,

to bohužel nemůžeme sloužit.

marek06.05 15:26

Dobrý den,
zaměstnavatel se mě snaží vyštípat ze zaměstnání prostřednictvím série písemných "upozornění na porušení pracovních povinností", která se nezakládají na pravdivých skutečnostech. Nepochybně si tak připravuje půdu pro výpověď na základě par.52, aby mi tak nemusel vyplácet odstupné. Mohu se proti tomuto jednání efektivně bránit?
Jelikož setrvání v zaměstnání je pro mě v takovém prostředí nepřijatelné a zároveň se nechci uchylovat k dohodě, jelikož se domnívám, že mám nárok na odstupné, chci se zeptat, zda je z mé strany oprávněné podat okamžitou výpověď na základě par.56, kdy mi zaměstnavatel již několik měsíců po sobě nevyplácí mzdu za přesčasy a nejrůznější příplatky, na které mám ze zákona nárok.
Velmi děkuji za odpověď.

Admin07.05 11:30

Dobrý den,

pokud vám zaměstnavatel dluží mzdu, nebo její část více než 15 dnů po splatnosti (typicky jde o cca 45 dnů po posledním dnu v měsíci, za který je vám dlužena mzda), tak můžete pracovní poměr okamžitě ukončit. Zároveň bychom doporučovali dát podnět na inspekci práce, protože jde nepochybně o šikanu ze strany zaměstnavatele, navíc s cílem vás vyhodit, což by znamenalo mimo jiné nemožnost registrovat se na Úřadu práce, nemluvě o absenci odstupného.

Marcela Klasová08.05 07:07

Dobrý den,

vykonávám práci jako obsluha hracích automatů již přes 8 let u fa Petr Masojídek, a.s. se smlouvou na dobu neurčitou Firma nejspíš zaniká a z tohoto důvodů mi byla dána výpověď dle § 52,c, k 30.4 s výpovědní lhůtou tj do 30.6.Když jsem však byla propuštěna z nadbytečnosti proč k datu 1.5 byla prodloužena spolupracovnici smlouva na dobu 3 měsíců? (ona neměla smlouvu na dobu neurčitou). Je má výpověď platná když místo spolupracovnice můžu pokračovat dál já? Firma mě tímto potrestala pač jsem jako jediná nepodepsala výpověď ze strany zaměstnance a to podotýkám bez žádného datumu. Už když jsme nastoupily všechny holky na firmu, tak jsme musely podepsat prázdnou směnku, kdyby náhodou došlo ke schodku. Může jí majitel proti mě použít? Nešlo o originál, ale pouze směnka napsaná na stroji. Podepisovaly to všechny servírky na firmě. Jinak bychom nedostaly smlouvu na neurčito. Předem děkuji za odpověď...Klasová

Admin08.05 11:20

Dobrý den,

neoprávněnost takové výpovědi se vám bude těžko dokazovat a musela byste tak činit u soudu. Co se týče směnky, tak ta je vždycky nebezpečná, ale jestli je zaměstnavatel dostatečně zákeřný, aby ji bezdůvodně použil, to nevíme.

Marcela Klasová08.05 12:51

mám ještě dotaz...jak mám postupovat, pokud tedy rozvážeme prac. poměr a zaměstnavatel nebude chtít směnku zničit, jak bylo v původní ústní dohodě. Co když ji bude chtít použít, aby mi nemusel dát odstupné?

Admin08.05 13:12

Dobrý den,

pokud jste něco takového podepsala, muselo vám být jasné, že se tím dáváte zaměstnavateli zcela na milost. Pokud chcete situaci nějak řešit, budete se muset obrátit na právníka, který vám třeba bude schopen pomoci, jinak nás nic nenapadá.

Klára23.05 04:05

Mám na Vás laskavě dotaz: Jak lze právně posoudit případ, kdy zaměstanavatel výpověď měl sice již napsanou ke dni 31.5., však z důvodu, že nebylo možné jí zaměstnanci osobně předat na pracovišti a ani v sídle firmy, tak jí zaměstnavatel téhož dne 31.5. nechá odeslat na adresu trvalého bydliště zaměstnance a to prostřednictvím doporučené pošty a zaměstnanec potvrdí svým podpisem její převzetí ke dni 6.6., ale před doručením této výpovědi zaměstnanec si dne 1.6. nechá vystavit zpětně Pracovní neschopenku s tím, že je uznán práce neschopným již ode dne 30.5., - totiž vycházím z toho, že uznat PN zpětně je možné nejvýše 3 kalendářní dny, takže lze v tomto případě uplatnit ochrannou dobu a dovolat se na zákaz výpovědi během pracovní neschopnosti?
Předem děkuji za zodpovězení dotazu.

Admin23.05 12:28

Dobrý den,

domníváme se, že výpověď je neplatná, protože byla doručena zaměstnanci v době jeho pracovní neschopnosti.

Lidie16.06 23:51

mám malý dotaz holka dostal výpověd: paragraf 55 to znamená,že nebude pobírat žádný peníze od UP jenom za ní budou platit sociální a zdravotní.A kdyby chtěla nastoupit do zaměstnání tak budou chtít započtovi list a tam je vše uvedeno.Co má dělat určitě jí nebudou chtít vzít.moc děkují za odpověd

Admin17.06 09:27

Dobrý den,

pokud zaměstnavatel postupoval oprávněně, dělat se s tím nedá nic. Pokud však ne, lze podat žalobu, kdy bude muset zaměstnavatel dokazovat, že pracovní poměr ukončil podle práva.

Nada20.06 07:17

Dobry den,
Jsem v pracovní neschopnosti od 6.6 2014.
Od zaměstnavatele jsem dostala poštou výpověd že k dni 31.8 2014 §52 písmeno a.
Duvod zavření prádelny hygienou což není moje vina jelikož jsem na nedostatky upozornovala asi 5 let.
Chtěla bych se zeptat jestli se mohu nějak branit moc děkuji.

Admin20.06 11:35

Dobrý den,

čemu se chcete bránit? Provozovna neexistuje, pracovní poměr skončí po uplynutí výpovědní lhůty, s tím se nedá vůbec nic dělat.

jirka27.06 14:24

Zaměstnavatel ruší místo výkonu mé práce, které mám uvedené v pracovní smlouvě. Nechce mi dát výpověď podle paragrafu 52 písm. b a nutí mě pracovat na jiném místě, než mám uvedeno v pracovní smlouvě. Jak mám postupovat, abych dostal výpověď a odstupné podle zákona? Děkuji.

Admin27.06 16:28

Dobrý den,

je to poměrně jednoduché - pokud vám nedá výpověď, tak vám musí dále platit za práci a nesmí vás nutit pracovat na jiném místě. Tyto peníze lze samozřejmě vymáhat soudně, stejně jako za dobu výpovědní lhůty, když vám výpověď dá a vy nebudete mít kde pracovat. Ohledně stížnosti, můžete se obrátit na Inspektorát práce.

j.nezavdal@seznam.cz28.06 08:21

Ještě doplňující dotaz ohledně par. 52 pism b, jak mám postupovat,abych mohl nastoupit u jiného zaměstnavatele?

Martina30.07 17:59

Dobrý den,
můj přítel podal v zaměstnání výpověď s tím, že pracovní poměr skončí k 30.9.2014. Od 1.8. začíná běžet dvouměsíční výpovědní lhůta. Pokud by ve výpovědní lhůtě onemocněl a musel jít na neschopenku, prodloužila by se mu výpovědní lhůta o dobu, kterou bude v pracovní neschopnosti? Děkuji za odpověď.

Lucie01.10 11:31

Prosím Vás, co znamená- výpověď podepisovat nemusíte, to je jednostranný akt vašeho zaměstnavatele.Myslím ten jednostranný akt. Děkuji za odpověd.

Admin01.10 12:28

Výpověď není dohoda, to znamená, že je úplně jedno, jestli s ní souhlasíte, nebo ne, je to rozhodnutí vašeho zaměstnavatele.


Samozřejmě i výpověď se dá napadnout, ale jen u soudu, to když třeba zaměstnavatel uvede neexistující důvod pro výpověď (třeba nadbytečnost a místo vás vezme pak někoho jiného).

Martin01.10 21:54

Dobrý den,
místo víkonu práce mám v Praze a v připade potřeby mě může zaměstnavatel poslat na služební cesty. Tomu se tak dělo ... nyní řekl, že pro mě v Praze není práce ( jsem z Prahy ) a musím se přestěhovat do jiného města kam jsme jezdil pouze na služební cesty. Ubytování ani cesty už mi tam hradit nechce. Dohodu z mé strany 52/c nechce ( zřejmě kuli odstupnému ) V Praze pro mě práce není a do jiného města se stěhovat nemohu. bojím se aby se mi nepomstil dáním základní mzdy co mám ve smlouvě a dalšími nepřijemnostmi. Je možné se vůbec nějak bránit a domoci se svého práca na paragraf 52/c ?

Děkuji Martin

Admin02.10 15:35

Dobrý den,

podle všeho váš zaměstnavatel nepostupuje správně, pokud tedy máte ve smlouvě napsáno pracoviště v Praze. Jediné řešení je snad zůstat doma na placeném volnu, dokud vám zaměstnavatel nedá výpověď z organizačních důvodů a odstupné, nebo nepřistoupí na dohodu s odstupným z organizačních důvodů.

Milan05.10 09:50

Dobrý den, mám na Vás dotaz, jsem plně invalidní důchodce / těžce zrakově postižený / v práci kde jsem zaměstnán již od roku 2012 , jsem nikdy neměl žádný problém a najednou se vysktl když jsem se dostal do finančních problémů/ ze zdravotních důvodů / a bohužel jsem v insolvenci, mi najednou zaměstnavatel řekl , že pokud nestihnu přebrat 25 kg / nakonec mi dal 30 kg /malinkatých korálků za 5 dní / 4 dny/ , že mi dá výpověď a že si to zaplatím. Nechce určitě platit to co je na výplatní pásce insolvenčnímu správci.Práci jsem odvezl/ odtáhl / domů jelikož vykonávám domácí práci ale stihl jsem s pomocí manželky udělat jen 9 kg. Nikdy jsem takovéto množství nedostal jelikož jsem zrakově postižený a s prací mi pomáhá má velmi těžce postižená manželka ,toto konání mi od zaměstnavatele připadá jako přetěžování a vypadá to tak že se mě chce zaměsnavatel zbavit. Mé postižení je velmi těžké ohrožení sítnice , trhá se mi sítnice a po odvezení takto těžkého nákladu / nesmím tahat nic víc než malou tašku cca 1 kg/se mi zkřížili oči a měl jsem černo před očima a takřka nic jsem neviděl . Druhý den se trošku situace zlepšila.Stejně mi však oči zlobí černají a kříží se mi zrak. Moc prosím může mi dát zaměstnavatel výpověď i když o tomto mém postižení věděl a je si vědom toho , že nemůžu být na dílně a práci si proto vozím domů / přesto mi dal takovéto množství i když věděl že to nesmím tahat/ jak je uvedeno ve smlouvě. Děkuji Vám za odpověď.

Admin06.10 13:18

Dobrý den,

váš zaměstnavatel se zcela očividně nechová správně a to i z pohledu zákoníku práce. Obraťte se na svého lékaře pro posudek, že takovou práci vykonávat nemůžete, a zároveň doporučujeme provést kroky, které by zaměstnavateli znemožnily takové jednání - obraťte se buď na právníka, nebo na inspekci práce.

Mišule30.10 16:49

Dobrý den,mám dotaz.Mám uznanou nemoc z povolání ,ale od té doby t.j 2005 se mi zvedl plat.Kdybych náhodou opustila místo musí mi zaměstnavatel platit do výše životního minima?

Blansche03.11 20:16

Dobrý den,
obdržela jsem výpověď zaměstnavatelem dle § 52 odst. 1 písm.c) zákona 262/2006 Sb. ZP
Výpověď mi zaměstnavatel nedal přečíst, pouze mi sdělil že mi dává výpověď podle §.....a zeptal se zda ji podepíšu, odpověděla jsem že pokud si ji nemohu přečíst, tak nic nebudu podepisovat.
Zaměstnavatel došel pro svědka odmítnutí, kterému sdělil, že nechci podepsat výpověď, svědek se podepsal a odešel. Zaměstnavatel mi nechal jedno vyhotovení ležet na pracovním stole.
Je toto jednání v souladu se zákoníkem práce a lze toto považovat za doručení výpovědi zaměstnanci?

Děkuji Vám předem za odpověď

Admin04.11 10:36

Dobrý den,

výpověď vám byla fakticky předána, podpis chtěl zaměstnavatel jen pro jistotu, svědka taktéž, aby bylo jasné, že vám výpověď dal. Váš podpis na výpovědi stejně jinou hodnotu nemá, neboť jde o jednostranný akt zaměstnavatele. Vy fakticky výpověď máte v rukou. Takové jednání zaměstnavatele je tedy zcela korektní, pouze se, dost možná právem, chtěl bránit nějakým hádkám v budoucnosti. Pokud se domníváte, že výpověď je podaná neprávem, můžete se obrátit na inspekci práce.

Jitka11.12 15:05

Dobrý den, jen se chci ujistit. Pokud by mi dal zaměstnavatel výpověď například pro nadbytečnost dnes(11.12.), začala by výpovědní lhůta běžet od prvního dne následujícího měsíce nebo už zítra? Protože pracuji u zaměstnavatele méně než rok, náleželo by mi k tomu ještě odstupné ve výši jednoho měsíčního platu. To znamená, že bych byla zaměstnána ještě v lednu a únoru + bych k tomu dostala jeden měsíční plat navíc? Děkuji.

Admin12.12 13:29

Dobrý den,

v takovém případě by výpovědní doba běžela v lednu a únoru a příslušel by vám 1 plat odstupného.

A.Nečasová30.01 11:47

Dobrý den,
vím,že jste asi již odpovídal na podobný dotaz,ale já bych se chtěla zeptat na můj problém.Jsem na rodič.dovolené,která mi končí 14.dubna 2015.Mám prac.smlouvu na dobu neurčitou jako zdravotní sestra v ordinaci,kde je jen můj zaměstavatel tj.doktorka a já.Jelikož zrušila moje místo tj.zdravotní sestry a jiné pro mne nemá(což chápu),tak mi může v den nástupu tj.15.4.2015 dát nadbytečnost par.52 písm.C ? A tato výpověď platí od 1.5.+2měsíce,to je 30.6.2015 a v prac.poměru jsem od roku 2003,takže mám nárok na odstupné tj.trojnásobek?Z čeho se mi to bude počítat,když jsem již 6 roků se dvěma dětmi na rod.příspěvku?
Děkuji za odpověď.
Nečasová_

Admin30.01 12:16

Dobrý den,

jelikož zřejmě neodpracujete 21 dnů v předchozím čtvrtletí, tak se bude odstupné počítat z výdělku, který byste měla, kdybyste normálně pracovala (takzvaný pravděpodobný výdělek), takže se nemusíte bát. To samé se použije při případné vaší žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

A.Nečasová30.01 12:28

A ty ostatní otázky jsou v pořádku??T.j.výpověď+odstupné ?
Co by pro mne znamenalo,kdybych podepsala dohodu?
Ještě jednou děkuji za odpověď.
Nečasová

Admin03.02 12:18

Dobrý den,

odstupné bude tříměsíční. Pokud podepíšete dohodu, musí v ní být jasně uvedeno, že je to z důvodu nadbytečnosti, abyste měla stále nárok na odstupné a vyšší podporu v nezaměstnanosti.

TAťána30.01 20:18

DObrý večer, mám dotaz ohledně ukončení pracovního poměru, kdy zaměstnavatel dal manželovi výpověď dohodou z důvodu nadbytečnosti s tím, že mu ji dovezl dnes 30.1.2015, ale na výpovědi uvedl datum 21.1.2015, tím pádem manžel nestihl lhůtu pro přihlášení na ÚP, ani pojišťovnu. Chci se zeptat, zda se dá ohradit datem podpisu, nikoliv tím, co zaměstnavatel uvedl ve výpovědi. Od 21.1.2015 mu řekl, ať nechodí do práce, že pro něj žádná není. Dnes kdy výpověď dovezl vyhrožoval tím, že výpověď už všude rozeslal na úřady a buď to podepíše, nebo si to podepíše sám za něj (mám za to, že bez podpisu manžela byla neplatná).
Dá se něják proti takovému chování bránit :-/ aby byla výpověď platná až k 31.1.2015
Děkuji za odpověď

Admin03.02 12:24

Dobrý den,

máte samozřejmě pravdu, zaměstnavatel tohle udělat nesmí. Navíc by měl vašemu manželovi i zaplatit ty dny, kdy "pro něj žádnou práci neměl". Bez jeho podpisu je dohoda neplatná a váš manžel se může obrátit na soud a inspekci práce.

Marta04.02 13:22

Dobrý den, chci se zeptat, ve firmě jsem zaměstnána od roku 2004 a minulý týden jsem se náhodně dozvěděla, že firma za mne hledá náhradu. Od mého vedoucího je to značně nefér jednání, jelikož mi stále ještě nic neřekl, naštěstí jsem se to dozvěděla jinak. Zajímá mne, pokud mi nabídnou ukončení dohodou, tak pokud mi z dohody nenáleží odstupné a dají mi nějakou částku do prémií, zda se tato částka počítá na úp do podpory, popř. pokud mi dají výpověď klasickou a některý paragraf, tak odstupné vlastně zamezí tomu, abych dostala podporu v nezaměstnanosti, je to tak? jinak zaměstnavatel za mě shání náradu, jelikož mi prohledali e-maily a zjistili že plánujeme s manželem dítě.. což je druhá otázka - pokud budu na úp a otěhotním, tak jak to potom funguje s ohledem na mateřskou a rodičovskou? dostanu vůbec něco? děkuji za Vaši odpověď

Admin06.02 11:20

Dobrý den,

jsou-li vaše domněnky oprávněné, pak by se váš zaměstnavatel dopouštěl hned několika protiprávních věcí. Zaprvé - výpověď vám nemůže dát "jen tak", může pouze pro nadbytečnost, takže by za vás pak samozřejmě neměl shánět náhradu - jakkoliv se to bude snažit zamaskovat jiným názvem místa, tohle mu nemůže u soudu a inspekce projít. Zadruhé, snaha zbavit se vás z důvodu plánovaného těhotenství je tvrdá pracovní diskriminace, se kterou byste se neměla smířit. Pokud otěhotníte až v době, kdy jsem na Úřadu práce, žádnou mateřskou nedostanete, pouze rodičovský příspěvek. Doporučujeme nenechat si to líbit, jste v právu.

Marta06.02 18:55

Dobrý den ještě jednou, moje domněnky jsou velice oprávněné, ve firmě jsem 11 let a ještě za tu dobu jsem nezažila nikdy situaci, že by někdo dostal klasickou výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Moje pracovní místo je přímo u zdroje, pracuji jako podpora personálního oddělení, defacto mě firma nechala udělat rekvalifikaci na mzdovou účetní a zároveň mě poslala na velmi náročné a zajímavé školení ohledně mezd.. jelikož jsem po celou dobu ve firmě člověk co dělá podklady pro veškeré mzdy (a nemáme málo zaměstnanců) a sama jsem si po školení nastavila program na zpracování mezd (pamica), zadala jsem si tam všechna data, všechny zaměstnance a v současné době zpracovávám mzdy paralelně s externím zpracovatelem, abychom vše doladili. troufnu si říct že jsem začínající mzdová účetní s NJ, což je zadání pro člověka kterého hledají místo mne.. a to jenom na základě skutečnosti že můj vedoucí mi prohledal e-mail a zjistil plánované rodičovství. Bohužel ve firmě panují velmi napjaté a provázané vztahy - externí účetní je otec mého vedoucího, takže doteď nebylo v jeho zájmu mzdy převést do firmy. Nyní je to příkazem od majitele firmy, ovšem díky plánovanému přírustku se naše vztahy změnily a já nemám jak dokázat že tomu tak skutečně bylo. a co se týče Vaší reakce, že bych neměla dostat jen tak výpověď, nota bene pro nadbytečnost a přitom mít rovnou nástupce/nástupkyni, tak přesně takhle jako já už za ta leta dopadlo spoustu kolegů.. jen se přejmenovala funkce a vždy, když někdo končil tak už byl znám nástupce za toho člověka (např. z asistenta vedoucího se stal asistent vedoucího logistiky - rušíme Vaši pozici, děkujeme, na shledanou, z vedoucího skladu vznikla pozice vedoucí logistiky.. vždy byla záměna kus za kus..) . Jak se mohu tedy bránit?

Admin09.02 09:33

Dobrý den,

v současné době by bylo jedinou ochranou podání stížnosti na inspekci práce. Mělo by vám jít hlavně o to, abyste práci neztratila do začátku těhotenství, pak už je to v pořádku - výpověď nedostanete a mateřskou i rodičovskou prožijete v klidu.

Iva23.02 14:35

Dobrý den, momentálně jsem se synem na paragrafu a dnes mi volala nadřízená a vyhrožovala mi výpovědí nebo spíše ať já napíšu výpoveď dohodou- mám trvalý prac. poměr. Z důvodu toho,že jsem neabsolvovala školení na které jsem měla jet v den kdy jsem byla nucená jít se synem na paragraf. Školení je údajně nezbytné pro mé zaměstnání- jsem tak na trvalý prac.poměr 3roky. měl jsem na tohle školení jít asi 3x jenže vždy sem ho byla nucená omluvit a zrušit ho.Teď jsem se omluvila a doručila i paragraf. Myslíte si že tohle jednání je v pořádku a že má právě mě chtít vyhodit? Nikdy mi písemně nebylo doručeno,že tohle školení musím mít jinak zaměstnání nemůžu dělat.

Markéta26.03 09:04

Dobrý den, rušíme firmu, tj. výpovědi dle § 52a). Mohli byste mi prosím poradit, pokud firma zanikne např. k 30.4., zaměstnanci dostanou odstupné 3 násobek průměrného platu, neb jsou všichni zaměstnáni déle než 2 roky, ale jak je to s výpovědí. Do kdy ji musí dostat a běží nějaká výpovědní doba?

Admin26.03 10:37

Dobrý den,

výpovědní lhůta je 2 měsíce, tu je potřeba dodržet, pokud neuzavřete se zaměstnanci dohodu. Pokud dáte výpověď ještě teď, tak výpovědní lhůta poběží do 31.5., za tu dobu musíte zaměstnance platit, i když pro ně nemáte práci.

Honza27.03 11:11

Dobry den,
Mam dotaz. Jsem zamestnany a mam moznost prejit do jineho zamestnani s mnohem lepsima platovyma podminkama. Potreboval bych ale nastoupit co nejdrive. Muj stavajici zamestnavatel me ale nehodla pustit hned a trva na vypovedni lhute. Napadlo me, ze bych se tedy nechal vyhodit na paragraf tim ze 3x neprijdu do prace. Hrozi mi za to neco? Mel bych pote v budoucnu nejake problemy? Dekuji

Admin27.03 11:14

Dobrý den,

nebudete se moci nějakou dobu registrovat na Úřadu práce a teoreticky po vás zaměstnavatel může požadovat náhradu škody, kterou mu takovým jednáním způsobíte, ovšem míru rizika si musíte vyhodnotit sám.

Dana15.06 19:51

Dobrý den,

v práci jsem dostala vytýkací dopis a pohrození výpovědí pro paragraf 52 odst. g a f. Co mohu očekávat dále? A jak je to potom s podporou? Děkuji

Anna16.08 17:52

Dobrý den,

Měla bych na vás dotaz ohledně nároku na stravenky při výpovědi na paragraf 55. Můj známý dostal výpověď na zmíněný paragraf kvůli údajné krádeži na pracovišti (musím ovšem podotknout, že mu zaměstnavatel nebyl schopen předložit důkaz o tom, že by se něčeho dopustil). Nicméně známý převzal a podepsal výpověď k 30.7.2015. Nyní mu přišla vyplata za odpracovaný měsíc a zaměstnavatel tvrdí, že na stravenky nemá nárok. Přesto na výplatní pásce má položku srážka-vydané stravenky, ale i položku srážka-přečerpané stravenky. Srážka za stravenky se vždy promítla ve výplatní pásce za měsíc podle počtu odpracovaných dní. Nevím, zda je tedy možné přečerpání stravenek (nikdy neobdržel více, než mu za měsíc náleželo).
Prosím, poraďte, zda má v tomto případě na stravenky nárok či nikoliv.
Předem děkuji za odpověď.
Hezký den.

Luloušek25.08 09:46

Dobrý den,
chci se zeptat, zda mi může zaměstnavatel dát výpověd bez udání důvodu dohodou?
Pracuji na 100%, nikdy jsem nepochybila,ale jen jsem se ozvala a řekla svůj názor.
Jak v tomto případě postupovat? Smlouvu mám na dobu neurčitou.
Mám dohododu podepsat nebo ne a obrátit se na pracovní úřad? Mám nárok na odstupné v tomto případě??
Děkuji

Admin27.08 11:19

Dobrý den,

dohoda není výpověď, s dohodou musíte souhlasit, takže pokud s ní nesouhlasíte, tak ji nepodepisujte. Jakékoliv odstupné by v dohodě muselo být výslovně zmíněno, abyste na něj měla nárok, stejně tak pokud tam není zmíněn důvod na straně zaměstnavatele, tak byste přišla o nárok na plnou podporu a pobírala byste jen nižší částku po celou dobu.

Karel22.10 14:48

Dobrý den

Chci se zeptat,jsem zaměstnán,na dobu neurčitou,ale chci dát výpověď ze zaměstnání.
Víc jak 10 měsíců jsem byl,na pracovišti,které mi vyhovovalo,jak na dojíždění,tak i na pracovní pozici.
Ale bez vážných důvodů jsem byl přemístěn na jiné pracoviště které,mi nevyhovuje,z důvodů dojíždění a platového ohodnocení(projedu pomalu polovinu toho co vydělám).
Podle zaměstnavatele to není důvod k neplnění přidělené pozice.Kdybych byl nucen jít na pracovní úřad než si zajistím novou práci.
Jak tu výpověď napsat a z jakých důvodů,když mi bylo řečeno,že jsem byl přidělen na místo kde jsem a nikoho nezajímá,že nemám na dojíždění (jedna cesta 40km x 2) měsíčně projedu 3500kč autobusem,(autem by to bylo 5000kč)

Karla12.12 13:55

Dobrý den,jsem dlouhodobě na neschopence a zaměstnavatel mně poslal vyjádření,že mi neprodlouží pracovní smlouvu /dosavadní smlouva končí dnem 31.12,2015/,ale lékařka mi nechce ukončit neschopenku,kvůli mojí nemoci.Můžete mně prosím poradit,jak teda dál postupovat,zda se mám pak po ukončení pracovního poměru a další trvání neschopenky hlásit na UP,a kdo by mně vyplácel nemocenské dávky? a jak by se v tomto případě platilo zdravotní pojištění ,aby mi nevznikl případný dluh?Děkuji za odpověd,s pozdravem Karla

Admin17.12 14:03

Dobrý den,

vaše pracovní neschopnost bude pokračovat, stejně jako vyplácení dávek od státu, po skončení PN se přihlásíte na Úřadu práce.

petra08.01 15:14

dobry den jiz od unora roku 2014 jsem zamestnancem baru ale az od kvetu a roku 2015 jsem dostala smlouvu vse bylo bez jedineho problemu do listopadu roku 2015 kdy jsem podstopila operacni zakrok a do prosince jsem byla doma a lecila se. tedy od te doby jsem na nemoceske protoze mi zamestnavatel dela problemy prodal firmu, koupil si jinou a tvrdi mi ze nejsem jeho zamestnancem neda mi zapoctovy list vypoved a ani odstupne mam na neco narok jak se bránit prosim, dekuji za odpoved petra

pavel25.01 10:23

Dobrý den,měl bych dotaz.Jsem řidičem mkd cz/eu a pracuju pro sefa,vedouciho a dispecere v jedne osobě který nemá ani řidičské oprávnění na vozy nad 3,5tuny a tim pádem ani žádné základní znalosti o provozu a aktuálních situací v jiných zemích!Svou neznalostí mě přivádí do situací které hraničí s schopnosti plnit práci včas a ke spokojenosti zákazníka,příklad posílání mě na cesty s nakladnim vozem přes zakazy jizd,nuti mě opakovaně vjizdet na místa,do center a malých uliček,kde je problém se vejít atd ... pak se k vám chová,jako bych za to mohl já,takže vám nadává,lže,tvrdi opaky a vyhrožuj,že zaplatim náhradu škod způsobených vlivem zdržení na cestě!!!
Takže otázka,jak ukončit pracovní poměr,mam 5dní po zkušební době a jsem ještě na cestě v Eu!?Existuje tedy nějaký paragraf,pro zaměstnance,kdy zamestnavatel je nejak neschopný,hrubý a nedá se pro něho vykonávat danou zadanou práci?Dekuji z pozdravem Pavel

Maruš10.02 10:22

Dobrý den, pracuji ve spolecnosti jako koordinator useku A, mám to uvedeno na prac. smlouve i v prac. zarazeni /popis činnosti/. Jak jsem zjistila na podnikovem intranetu, muj zamestnavatel moji funkci od 1.1.2016 zrusil. Ja jsem soucasne v prac. neschopnosti. Otazka zni, az prijdu do prace, jestli mi nalezi vypoved z duvodu nadbytecnosti plus oastupne, mam smlouvu na dobu neurcitou, nebo jestli musim vzit jine misto popr. na jinem useku. Co kdyz jinou nabizenou praci nepodepisi? Dekuji Maruš

Jana21.02 16:53

Dobrý den,donesla jsem zaměstnavateli od lékaře potvrzení,že nemůžu vykonávat práci kterou jsem doposud dělala.Lehčí práci mi nenabídli.Dají mi 2.měsíční výpověď bez odstupného.Nemám nárok na odstupné?Děkuji

Šárka18.05 13:36

Dobrý den,
se supervizorkou pana majitele, která má jeho podpisové právo, jsme se dohodly na výpovědi dohodou, dohoda je z její strany podepsaná k 12.5. V pondělí 16.5 mi pan majitel napsal, že dohoda není platná a pokud nenastoupím na naplánované směny, hrozí i "A".
Může takhle jednat?
Děkuji za odpověď

Lucie04.09 14:22

Zdravim,chtela bych se zeptat.Jsem ve třetím měsíci těhotenství.Stale pracuji,prace je ale i na určitých mistech celkem fyzická.Praci potrebuji,nejsme na tom finančně ještě nejlíp.A hlavně tu praci,mam i blízko domova.Kolegine z práce mi vyprávěli,ze nás šéf je schopný propustit těhotnou ženu.Tak se chci zeptat,jestli je to možné.Dekuju předem za odpověď.

jana19.09 09:28

dobry den chtěla jsem se zeptat když jsem 1.9 2016 podepsala vypověd ated jsem omarodila muže mi byvali zaměstnanec platit neschopenku

David06.11 22:47

Dobry den, zamestnavatel zrusil provozovnu kde jsem delal, k poslednimu dni v mesici mi dodal vsechny dokumenty, zapoctovy list, jen ne vypoved, nic jsem nepodepisoval, v zapoctovem listu mam uvedene ukonceni prac.pomeru dohodou, je tato vypoved platna kdyz jsem zadnou vypoved nedostal, dekuji za odpoved

Lucie12.12 16:58

Dobrý den.

Od 29.7. jsem v pracovní neschopnosti. V měsíci srpnu jsem od zaměstnavatele obdržela stravenky s tím, že jsem měla za to, že se jedná o stravenky za měsíc červenec. Dnes mi však zaměstnavatel volal s tím, že došlo k chybě, protože se jednalo o stravenky za měsíc srpen, na které mi nevznikl nárok, a proto je musím všechny vrátit. Stravenky už samozřejmě nemám, takže to musím zaměstnavateli zaplatit. Jde mi o to, jakou částku po mně zaměstnavatel může vymáhat? Pobírám stravenky ve výši 75 Kč, část hradí zaměstnavatel, část jde z FKSP a zbytek si hradí zaměstnanci.

Roman15.12 04:47

Dobrý den. Byl jsem na základě příslibu zaměstnavatele s autobusovou přepravou, prostřednictvím ÚP rekvalifikován na řidiče autobusu. Po měsíci jsem však napsal sms žádost o ukončení pro absenci příznivých pracovních podmínek v době zácviku, ve zkušební době. Zaměstnavatel ani neměl snahu vyslechnout mé výhrady a návrhy k odstranění prac. překážek. Pod argumentem, že budu muset vrátit peníze za rekvalifikaci, pokud nepříjmu výpověd z jejich strany, jsem byl přesvědčen, abych podepsal. Na UP jsem zjistil, že jsem byl oklamán, že bych nemusel nic vracet. Jen šlo zřejmě o to, aby nevyšlo najevo, že jsem byl nespokojený nepříznivými podmínkami. Je možné změnit výpověd dle mého podnětu z mé strany? Stalo se totiž, že u nového dopravce měli pochyby nad takovým ukončením a chtěli si ověřit, zda jsem nezpůsobil minulému zaměstnavateli škodu. Následující den jsem se dozvěděl, že na základě referencí ukončují se mnou výběrové řízení. Tím to vnímám, jako mstu bývalého zaměstnavatele, že jsem si dovolil mít výhrady a odešel. Děkuji za radu předem.

Napsat vzkaz

Jméno:
E-mail:
Vzkaz:
Souhlasím Tato webová stránka používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. (Další informace)