Přidat nabídku práce
  • Domů
  • Úřady práce
  • Vysoké školy
  • Registrace
  • Přihlásit
  •  

Flek.cz ...nabídka práce

 

Daňový kalendář 2016

Daňový kalendář 2016 ke stažení

Daňový kalendář je vynikajícím pomocníkem, protože upozorňuje na veškeré daňové povinnosti, které pro poplatníky plynou z jednotlivých zákonů. Kalendář přináší podrobné informace o veškerých platbách pojistného a daní a obsahuje informace vzahující se nejen na podnikatele a OSVČ, ale i na fyzické osoby. Díky přehlednému daňovému kalendáři už nebudete zapomínat na včasné uhrazení daní z příjmů, záloh na důchodové pojištění nebo snad silniční a spotřební daně. 

 

Přečtěte si také: 

Roční plánovací kalendář 2016 

Daň z nemovitosti 

Ekologická daň 

 LEDEN

 

11. ledna

 

spotřební daň

splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

20. ledna

 

Daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Pojistné

podání hlášení k záloze na pojistné důchodové spoření za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření

25. ledna

 

Spotřební daň

daňové přiznání za prosinec 2015

 

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních benzínů za prosinec 2015

Energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2015

Daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec

 

souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec

 

výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec

ÚNOR

 

1.února

 

Biopaliva

hlášení dle § 19. odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.

Daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2015

Daň z nemovitých věcí

daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání za rok 2016

Daň silniční

daňové přiznání a daň za rok 2015

9. února

 

Spotřební daň

splatnost daně za prosinec 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

15. února

 

Daň z příjmů

podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2016 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za období 2015

 

podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

22. února

 

Daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. února

 

Spotřební daň

splatnost daně za prosinec 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

25. února

 

Spotřební daň

daňové přiznání za leden 2016

 

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně, např. z topných olejů, ostatních technických benzínů – pokud vznikl nárok

Daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za leden 2016

 

souhrnné hlášení za leden 2016

 

výpis z evidence za leden 2016

Energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2016

29. února

 

Daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2016

BŘEZEN

 

1.března

 

Daň z příjmů

podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015

Odvody z loterií a jiných podobných her

podání přiznání k odvodu z loterií a zaplacení odvodu podobných her za odvodové období 2015

11. března

 

Spotřební daň

splatnost daně za leden 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

15. března

 

Daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň

 

podání oznámení platebního zprostředkovatele

21. března

 

Daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 

elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015

25. března

 

Spotřební daň

daňové přiznání za únor 2016

 

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně, např. z topných olejů a ostatních technických benzínů za únor 2016

Daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za únor

 

souhrnné hlášení za únor 2016

 

výpis z evidence za únor 2016

Energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2016

29. března

 

Spotřební daň

splatnost daně za leden 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

31. března

 

Daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2016

DUBEN

 

1.dubna

 

Daň z příjmů

podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2015

 

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

Pojistné

podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2015

 

podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám

11. dubna

 

Spotřební daň

splatnost daně za únor 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

15. dubna

 

Daň silniční

záloha na daň za 1. čtvrtletí 2016

20. dubna

 

Daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň k MOSS

Odvod z loterií a jiných podobných her

podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2016

25. dubna

 

Spotřební daň

splatnost daně za únor 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

 

daňové přiznání za březen 2016

 

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně, např. topných olejů a technických benzínů za březen 2016

Daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2016

 

souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2016

 

výpis z evidence za 1. čtvrtletí a březen 2016

Energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2016

KVĚTEN

 

2.května

 

Daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2016

10. května

 

Spotřební daň

splatnost daně za březen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

20. května

 

Daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25. května

 

Spotřební daň

splatnost daně za březen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

 

daňové přiznání za duben 2016

 

výpis z evidence za duben 2016

 

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně, např. z topných olejů a ostatních technických benzínů za duben 2016

Daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za duben 2016

 

souhrnné hlášení za duben 2016

 

výpis z evidence za duben 2016

Energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2016

31. května

 

Daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2016

Daň z nemovitých věcí

splatnost celé daně (poplatníci i s výší daně do 5 000,- Kč včetně), splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000,- Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

ČERVEN

 

9. června

 

Spotřební daň

splatnost daně za duben 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

15. června

 

Daň z příjmů

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20. června

 

Daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. června

 

Spotřební daň

splatnost daně za duben 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

27. června

 

Spotřební daň

daňové přiznání za květen 2016

 

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních technických benzínů za květen 2016

Daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za květen 2016

 

souhrnné hlášení za květen 2016

 

výpis z evidence za květen 2016

Energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2016

30. června

 

Daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2016

ČERVENEC

 

1.července

 

Daň z příjmů

podání přiznání k dani

 

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

Pojistné

podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2015, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce

11. července

 

Spotřební daň

splatnost daně za květen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

15. července

 

Daň silniční

záloha na daň za 2. čtvrtletí 2016

20. července

 

Daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň k MOSS

Odvod z loterií a jiných podobných her

podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí 2015

25. července

 

Spotřební daň

splatnost daně za květen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

 

daňové přiznání za červen 2016

 

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně, např. z topných olejů a technických benzínů za červen 2016

Daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen

 

souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2016

 

výpis z evidence za 2. čtvrtletí a červen 2016

Energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2016

SRPEN

 

1.srpen

 

Daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2016

9. srpna

 

Spotřební daň

splatnost daně za červen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

22. srpna

 

Daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25. srpna

 

Spotřební daň

splatnost daně za červen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

 

daňové přiznání za červenec 2016

 

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně, např. z topných olejů a technických benzínů za červenec 2016

Daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za červenec 2016

 

souhrnné hlášení za červenec 2016

 

výpis z evidence za červenec 2016

Energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2016

31. srpna

 

Daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2016

Daň z nemovitých věcí

splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000,- Kč)

Pojistné

konečná lhůta pro podání pojistných tvrzení na pojistné na důchodové spoření (opožděné řádné přiznání, vyúčtování včetně dodatečných)

ZÁŘÍ

 

9. září

 

Spotřební daň

splatnost daně za červenec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

15. září

 

Daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň

20. září

 

Daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

26. září

 

Spotřební daň

splatnost daně za červenec 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

 

daňové přiznání za srpen 2016

 

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně, např. z topných olejů a technických benzínů za srpen 2016

Daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za srpen 2016

 

souhrnné hlášení za srpen 2016

 

výpis z evidence za srpen 2016

Energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2016

30. září

 

Daň z přidané hodnoty

poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu

Daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2016

ŘÍJEN

 

10. října

 

Spotřební daň

splatnost daně za srpen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

17. října

 

Daň silniční

záloha na daň za 3. čtvrtletí 2016

20. října

 

Daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň k MOSS

Odvod z loterií a jiných podobných her

podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy na 3. čtvrtletí 2016

25. října

 

Spotřební daň

splatnost daně za srpen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

 

daňové přiznání za září 2016

 

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně, např. z topných olejů a technických benzínů za září 2016

Daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2016

 

souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2016

 

výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září 2016

Energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2016

31. října

 

Daň z přidané hodnoty

poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95 a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

Daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2016

LISTOPAD

 

9. listopadu

 

Spotřební daň

splatnost daně za září 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

21. listopadu

 

Daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25. listopadu

 

Spotřební daň

daňové přiznání za říjen 2016

 

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně, např. z topných olejů a technických benzínů za říjen 2016

 

splatnost daně za září 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

Daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za říjen 2016

 

souhrnné hlášení za říjen 2016

 

výpis z evidence za říjen 2016

Energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2016

30. listopadu

 

Daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2016

Daň z nemovitých věcí

splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000,- Kč)

PROSINEC

 

12. prosince

 

Spotřební daň

splatnost daně za říjen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

15. prosince

 

Daň z příjmů

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

Daň silniční

záloha na daň za říjen a listopad 2016

20. prosince

 

Daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Pojistné

podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2015 a splatnost zálohy důchodového spoření

27. prosince

 

Spotřební daň

splatnost daně za říjen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

 

daňové přiznání za listopad 2016

 

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně, např. z topných olejů a technických benzínů za listopad 2016

Daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za listopad 2016

 

souhrnné hlášení za listopad 2016

 

výpis z evidence za listopad 2016

Energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2016

31. prosince

 

Daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016

 

Publikováno: 23.2.2016   |   Zobrazeno: 2966x

Komentáře

Napsat vzkaz

Jméno:
E-mail:
Vzkaz:
Souhlasím Tato webová stránka používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. (Další informace)