Přidat nabídku práce
  • Domů
  • Úřady práce
  • Vysoké školy
  • Registrace
  • Přihlásit
  •  

Flek.cz ...nabídka práce

 

Práce pro cizince v ČR

Práce pro cizince v České republice

Co vše musí cizinec zařídit, než může pracovat v České republice? Podívejme se na podmínky, které musí cizinec splnit, aby zde mohl pracovat.

 

 

Přečtěte si také:

Pracovní povolení pro cizince v ČR

Šance a úskalí sezónní práce v ČR i v zahraničí

Jazykové kurzy v zahraničí

Povolení k zaměstnání

Jeden z dokladů, které musí cizinec mít, je platné povolení k zaměstnání. Žádost o povolení k zaměstnání musí obsahovat následující údaje:

- Identifikační údaje (jméno, příjmení, popř. rodné příjmení, státní občanství, rodné číslo/datum a místo narození, bydliště)

- Adresu v zemi trvalého pobytu

- Adresu pro doručování zásilek

- Číslo cestovního dokladu a název orgánu, který doklad vydal

- Identifikační údaje budoucího zaměstnavatele (název, sídlo, IČO)

- Druh práce

- Místo výkonu práce a dobu, po kterou by zaměstnávání mělo být vykonáváno

- Další údaje nezbytné pro výkon zaměstnání

Přílohy:

- Fotokopie stránky cestovního dokladu, která obsahuje základní identifikační údaje cizince

- Vyjádření zaměstnavatele, že cizince zaměstná

- Úředně ověřená kopie dokladu o profesní způsobilosti pro obor, ve kterém bude cizinec pracovat (maturitní vysvědčení, diplom o ukončení vysokoškolského studia, výuční list apod.)

- Lékařské potvrzení o zdravotním stavu cizince ne starší než měsíc

- Další doklady, pokud to vyplývá z charakteru konkrétního zaměstnání nebo pokud tak stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, jíž je vázána i Česká republika

Podání žádosti je zpoplatněno částkou 500 Kč. Podmínkou pro vydání povolení je situace na trhu práce a také to, zda volné pracovní místo nelze s ohledem na požadovanou kvalifikaci či nedostatek volných pracovních sil obsadit jinak. Povolení vydává příslušný Úřad práce v místě, kde bude vykonáváno zaměstnání cizincem. Vydáváno je na dobu určitou a platí pouze u zaměstnavatele, který je v povolení uveden. Stejně tak zaniká v případě uplynutí doby povolení k pobytu nebo skončením zaměstnání.

Povolení k zaměstnání může být prodlouženo, pokud požádáte o povolení k prodloužení; to obsahuje stejné náležitosti, jako samotná žádost, a je zpoplatněno částkou 250 Kč.

Kdy není potřeba povolení k zaměstnání?

Existují případy, kdy povolení k zaměstnání není potřeba, a to jestliže cizinec obdržel azyl na území ČR, má povolení k trvalému pobytu na území ČR a dalších velmi konkrétních případech, které můžete najít například na portálu MSPV.

Vízum k pobytu za účelem zaměstnání

Druhým nezbytným dokumentem pro bezproblémovou práci cizince v ČR je platné vízum k pobytu za účelem zaměstnání. K žádosti je třeba předložit originál cestovního dokladu, doklad potvrzující účel pobytu (tj. například dopis od budoucího zaměstnavatele), doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území a 2 fotografie cizince.

Na požádání je cizinec povinen také předložit lékařskou zprávu (že netrpí žádnou závažnou nemocí) a doklad, který se podobá výpisu z evidence Rejstříku testů.

Autor: Alžběta Vybíralová   |   Publikováno: 14.11.2013   |   Zobrazeno: 3380x

Komentáře

Napsat vzkaz

Jméno:
E-mail:
Vzkaz:
Souhlasím Tato webová stránka používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. (Další informace)