Přidat nabídku práce
  • Domů
  • Úřady práce
  • Vysoké školy
  • Registrace
  • Přihlásit
  •  

Flek.cz ...nabídka práce

 

Stávka

Obecně o stávkách

Chcete z nějakého důvodu stávkovat? Nebo nevíte, co se stane, když je ve vaší firmě stávka? Ujasněte si vše v našem článku.

Co je to stávka

Jde o formu protestu, kdy zaměstnanci hromadně odmítnou nějakou dobu pracovat, většinou kvůli zlepšení platových, technických nebo politických podmínek.

Nejde tedy o právo individuální, ale kolektivní. Používá se jako forma nátlaku, ve smyslu pracovního kontextu, jako nátlak na zaměstnavatele. Právo na stávku mají všichni občané České republiky dle Listiny základních práv a svobod, ovšem s výjimkou soudců, státních zástupců, příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů. Stávka tedy není ilegální záležitostí, jak se někdy mylně uvádí. Podmínky stávky může stanovit zákon.

Přečtěte si také:

Jak dostat dlužnou výplatu ze zaměstnavatele

Nový občanský zákoník

Platy podle profesí - kdo si vydělá nejvíce a kdo nejméně

Druhy stávek

Existuje také několik druhů stávek. Ve stručnosti to mohou být například stávky podnikové, kdy stávkují zaměstnanci pouze od jednoho zaměstnavatele, a nadpodnikové, které se dále rozdělují na stávky oborové, regionální až generální. Rozlišují se také podle délky. Existují stávky dlouhodobé a časově neomezené, ale také stávky výstražné, kdy je práce přerušena pouze na chvíli a jedná se tak o varování zaměstnavateli, že mohou nastat stávky další.

Zvláštním druhem stávky je tzv. stávka solidární, která je ustanovena v zákoně. Jedná se o stávku týkající se kolektivní smlouvy. Zaměstnanci stávkují za účelem uzavření jiné kolektivní smlouvy s vylepšením podmínek pro ně. Podmínky pro tuto stávku jsou stanoveny v zákoně o kolektivním vyjednávání. Stávku vyhlašuje a o jejím uskutečnění rozhoduje odborová komise, přičemž je třeba souhlasu dvou třetin zaměstnanců, jichž se smlouva týká.

Legálnost a finanční krytí

Podmínkou legálnosti stávky je, aby jejím účelem byla obrana sociálních a hospodářských zájmů zaměstnanců. Stávky se také nemohou zaměstnanci účastnit, pokud tím dojde k ohrožení života nebo zdraví občanů a obecně pokud by mohlo dojít k nějaké katastrofě způsobené například neobsluhováním jaderného reaktoru.

Účast zaměstnance na stávce je považována za omluvenou překážku v práci na straně zaměstnance. Za dobu stávky mu ale nenáleží žádná náhrada mzdy. Zaměstnavatel nesmí přijímat jiné zaměstnnace na místo stávkujících po dobu stávky.

Sociální i zdravotní pojištění odvádí zaměstnavatel za zaměstnance i za dobu konání stávky. Zaměstnavatel je však oprávněn požadovat od zaměstnance úhradu celé částky nebo její části podle dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Za škodu způsobenou výlučně přerušením práce stávkou účastník stávky zaměstnavateli a stávkujícímu zaměstnanci neodpovídají.

Je tu stávka, co mám dělat?

Jako zaměstnanec máte samozřejmě na výběr, zda se stávky zúčastníte či nikoliv. Je to vaše svobodné rozhodnutí, které musí být akceptováné jak zaměstnancem, tak ostatními zaměstnavateli. Pokud se ke stávce přidat nechcete, pracujte jako obvykle. V případě, že z důvodu stávky nemůžete vaši práci vykonávat, obraťte se za svého zaměstnavatele a poraďte se s ním o náhradním řešení (čerpání dovolené, náhradní práce atd.).

Pokud se do stávky zapojit chcete, musíte svou účast stvrdit podpisem na seznamu stávkujících, který vám bude předložen organizátory stávky. Bez tohoto podpisu nemůžete legálně stávkovat, a situace může být hodnocena jako hrubé porušení pracovní kázně. Poté se můžete dle své iniciativy do stávky jakkoliv zapojit. Výjimkou jsou výše jmenované situace, kdy z provozních důvodů musíte stále zastávat svou funcki. V tomto případě se můžete místo na seznam stávkujících zapsat na seznam sympatizatnů. Dáte tak najevo, že kdybyste mohli, ke stávce se přidáte.

Co je potřeba připravit ze strany stávkujících?

Pro úspěšnou stávku je třeba zaměřit se na několik základních aspektů. V první řadě musí zaměstnanci souhlasit se stávkou, bez vyjádření dostatečné podpory je stávka k ničemu. Dále je vhodné informovat zaměstnavatele, zda stávka je nebo není vyhlášena proti němu. V souvislosti s tím uvést důvody, proč zaměstnanci stávkují, tedy důvody a cíle. Zaměstnavateli by měl být předán seznam stávkujících (ti potvrdí svůj souhlas podpisem) a také seznam lidí, kteří se stávkou sympatizují, ale z provozních důvodů se jí nemohou zúčastnit.

Stávku je nutno oznámit zaměstnavateli písemně alespoň tři pracovní dny předem, a to převážně kvůli zabezpečení ochrany majetku. Tato informace zahrnuje kdy a kde se stávka bude konat, důvody a cíle stávky a také jmenný seznam zástupců stávkujících (v podstatě stávkový výbor).

Jak by měla stávka vypadat

- být vidět (letáčky, transparenty, sepsané požadavky,...)

- aktivita (zaměstnanci by se sami měli aktivně zapojit do stávky a nečekat na pokyny organizujících)

- vůdčí osobnosti (ti, kteří jsou schopni rozumně přednést požadavky a jednat za stávkující)

- média (pozornost lokálních nebo celorepublikových médií vám může pomoci)

- informovanost (stávkujících, zaměstnavatele, ostatních zaměstnanců, veřejnosti,...)

Autor: Alžběta Vybíralová   |   Publikováno: 6.2.2014   |   Zobrazeno: 1752x

Komentáře

Napsat vzkaz

Jméno:
E-mail:
Vzkaz:
Souhlasím Tato webová stránka používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. (Další informace)